Energiamärgise tellimine

Energiamärgis on dokument, mis näitab sisekliima tagamisega hoone või selle osa energiatarbimise taset võrreldes teiste analoogsete hoonetega.

Mis on energiamärgis?

Hoone energiamärgis on dokument, mille eesmärk on anda teada, kui palju sisekliima tagamisega hoone või hoone osa tarbib energiat võrreldes teiste samaväärsete hoonete keskmise energiatarbimisega (Ehitusseadus §3). Sarnaselt kodumasinatele on võimalik hooneid reastada sõltuvalt nende energiakasutuse näitajatest. Energiamärgis väljastatakse hoonele arvutatud energiatõhususarvu alusel. Energiatõhususarv on arvutuslik summaarne tarnitud energiate kaalutud erikasutus (kWh/(m2*a)) hoone standardkasutusel. Energiamärgise klassid on tähistatud tähtedega A…..G, kusjuures klass A märgib kõige väiksema energiatõhususarvuga hoonet, klass B veidi suurema eritarbimisega hoonet jne.

Milleks hoonele energiamärgist vaja on?

Energiamärgise alusel saab võrrelda, kas hoone kulutab rohkem või vähem energiat ruutmeetri hoone köetava pinna kohta, kui teised hooned. Kui hoone energiamärgis on D, E, F või G klassis, siis on suure tõenäosusega otstarbekas tellida energiaaudit ja planeerida energiasäästumeetmete rakendamist.

Alates 9. jaanuarist 2013. a. on energiamärgis kohustuslik:

  • Uutel ehitatavatel hoonetel
  • Üle 500 m2 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel
  • Olemasoleva hoone/hoone osa müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürnik

Energiamärgise tellimine

Energiamärgise hind on 75 € + km (olemasolev kortermaja) või 90 €+km (olemasolev eramaja), projekteeritavate majade energiamärgiste hind kokkuleppel.

Energiamärgise tellimiseks laadige alla ja täitke sobiv energiamärgise lähteandmete ankeet ning saatke see aadressile martin.kikas@trea.ee. Samale aadressile võite saata ka kõik energiamärgise tellimist puudutavad küsimused.

ENERGIAMÄRGISE LÄHTEANDMETE ANKEET olemasolevale majale