Omavalitsustele

Abi, nõu, teenused, koostöö

 

Energiajuhtimine omavalitsustes

Iga omavalitsuse arengu aluseks on adekvaatne ja läbimõeldud planeerimine. Et oma tulevasi tegevusi tõhusalt planeerida, on oluline teada, mis olukorras teie omavalitsus praegu on ja kuidas siit edasi liikuda.
Milliseid andmeid on tarvis, et kavandada tulevasi investeeringuid? Kust vajalikke andmeid kätte saada ja kuidas neid interpreteerida? Koostame omavalitsustele energiatarbimise analüüse, teeme energiasäästu ettepanekuid, aitame maksumuste ja tasuvuse arvutamisel  kõigis valdkondades, mis puudutavad energiat: elektrit, kütet, mobiilsust, keskkonda ja kliimat. Koostame omavalitsustele säästva energia tegevuskavasid ja CO2 heite vähendamise kavasid, nõustame energiaühistute loomist.
Pöörduge meie poole, kui vajate nõu või abi erinevate teemakohaste dokumentide koostamisel või ettevalmistamisel, andmete analüüsimisel jne!

Energiamärgise koostamine

Energiamärgis on dokument, mis näitab sisekliima tagamisega hoone või selle osa energiatarbimise taset võrreldes teiste analoogsete hoonetega. Selle alusel saab võrrelda, kas hoone kulutab ruutmeetri köetava pinna kohta rohkem või vähem energiat kui teised hooned. Kui hoone energiamärgis on D, E, F või G klassis, siis on suure otstarbekas tellida energiaaudit ja mõelda energiasäästumeetmete rakendamisele.
Alates 9. jaanuarist 2013. a. on energiamärgis kohustuslik uutel ehitatavatel hoonetel,  üle 500 m2 kasuliku pinnaga avalikel hoonetel ning olemasoleva hoone/hoone osa müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürnik.
Koostame teie hoonetele energiaauditi ja väljastame energiamärgise. Uute hoonete ehitamisel tuleb energiamärgisele mõelda juba projekteerimisel, mitte alles ehitama asudes!

Energiamonitor

Veebirakendus energiatarbimise jälgimiseks, analüüsimiseks ja vähendamiseks.

Kasutama!  

Hoonete renoveerimise projektijuhtimine

Hoonete ehitamisel ja renoveerimisel palgatakse küll alati parimad saadaolevad projekteerijad, ehitajad ja järelevalve spetsialistid, kuid sageli tunneb tellija end nendega suheldes siiski abituna, sest napib asjakohaseid teadmisi, on raske näha kõikehõlmavat tervikpilti ning põhitöö kõrval on pea võimatu keskenduda vaid üksikute objektide projektijuhtimisele.
Meie eksperdid aitavad teid tehniliste nõustajatena läbi kogu hoone renoveerimise protsessi, alustades erinevate lahendustega seotud nõustamisest ning lõpetades ehitajate ja teenusepakkujate selekteerimise ja ehitusjärelvalvega.
See on oluline teenus, mis aitab saavutada oodatud energiasäästu ja kokkuhoiu energiakulutustelt. Ainult hästi ehitatud maja saab olla energiasäästlik ning oma teenusega aitame vältida juba eos võimalikku ehituspraaki.
Võtke meiega ühendust, kui plaanite mõne hoone ehitamist või renoveerimist, vaatame koos kõik vajalikud sammud läbi ning teeme kindlaks, kui palju sõltumatut tuge vajate kogu selles põnevas protsessis!

Hoonete energiajuhtimine

Monitoorime ja analüüsime energiatarbimist, teeme energiasäästu toovaid ettepanekuid, kalkuleerime maksumused ning arvutame lahenduste tasuvused, et hoonete haldajad saaksid täieliku ülevaate oma hoone seisukorrast ja võimalustest.

Analüüsime ka lokaalsete energiatootmise süsteemide kasutamist hoones ning väljastame energiamärgised. Pakume võimalust hoonete monitoorimiseks läbi on-line andmebaasi, kuhu kogunevad andmed ning mille põhjal saab operatiivselt nõu anda.

Võta ühendust

Kuidas jälgida ja juhtida ise oma energiakäitumist, millele mõelda renoveerimisel, mida huvitavat oleme oma töödega välja uurinud ja millistele järeldustele jõudnud …

Lugege meie ekspertide kirjutatud ning muid artikleid energiatõhususe, energiakäitumise ja muu kohta!

Loe lähemalt

Ükskõik mida ette võttes on üsna suur tõenäosus, et kuskil Eestis või mujal maailmas on midagi sellist juba tehtud. Oleme kokku kogunud hulga huvitavaid ja inspireerivaid näiteid oma tegevustest ja meie projektipartneritelt, millest ka teie inspiratsiooni võite saada.

Leidke enda jaoks huvitavad objektid või tegevused ning vajadusel võtke meiega ühendust lähema info saamiseks!

Vaata lähemalt

Tulge meie projektipartneriks! Suur osa meie tegevustest on toetatud erinevate Euroopa Liidu projektide poolt, osaleme pidevalt umbes kümnes suuremas projektis ning võimalusel kaasame neisse ka teisi huvilisi: ettevõtteid, ühendusi, omavalitsusi. Projektides osalemine avardab silmaringi ning toob meieni uusi teadmisi ja võimalusi saata korda asju, milleks oma käed sageli lühikeseks kipuvad jääma. Lisaks energeetikaalastele ekspertteadmistele on meil väga suur projektitöö kogemus nii taotlemisel kui projektide elluviimisel ning palju kontakte üle maailma. TREA praegu töös olevad projektid leiate SIIT.

Kui olete huvitatud erinevates projektides osalemisest, võtke meiega ühendust ning leiame koos ühised huvid ja võimalikud koostöökohad!

Võta ühendust