Energiamonitor

Kraadpäevad

 

Erinevate perioodide küttekulude võrdlemiseks (kõik aastat pole võrdselt soojad ega külmad) taandatakse kraadpäevade alusel küttekulu normaalaastale. Väliskliima omab olulist mõju soojuse tarbimisele ja erinevsute kõrvaldamiseks tuleb kasutada kraadpäevi. Rakenduses kasutatakse kraadpäevi küttekulude kontrollimiseks, selleks arvutatakse iga 12 kuulise perioodi tarbimise ja samaaegsete kraadpäevade alusel normaliseeritud küttekasutus – horisontaalne joon on tunnistuseks sellest, et hoone küttekulu on olnud ühtlane arvestades väliskliima muutustega. Joone tõus või langus viitab olulisele muutusele kütteenergia tarbimises ning mille põhjuse peaks tarbija välja selgitama.

Üks kraadpäev väljendab 1 °C erinevust arvestusliku sisetemperatuuri ja ööpäeva (24 tunnise perioodi) keskmise välisõhu temperatuuri vahel. Kui näiteks ööpäeva keskmine välisõhu temperatuur on 2 °C, siis on 24 tunnise perioodi (1 ööpäev) kraadpäevade arv 17 – 2 = 15 (°C×d). Kraadpäevade kasutamisel ja nende abil soojuskulude normaliseerimisel võetakse sisetemperatuur ehk tasakaalutemperatuur madalam kui tegelik sisetemperatuur, sest osa vajaminevast soojusest kaetakse ära nn vaba soojusega -soojusega mis tuleb elektriseadmetelt, inimestelt ja päikse kiirgusest. Kusjuures paremini ehitatud ja soojustatud hoonel on tasakaalutemperatuur (temperatuur milleni on vaja kütta) madalam, sest väiksema soojuskao tõttu omavad seaded, inimesed ja päiksekiirgust kogu soojusvajadusest suuremat osakaalu. Tasakaalutemperatuur jääb üldjuhul vahemikku 12°C….17°C kraadi. Tüüpiliselt renoveerimata kortermajal on tasakaalutemperatuur üldjuhul 17°C, st et vaba soojusena lisatakse 3…5°C.

Eesti on kraadpäevade järgi jagatud kuueks piirkonnaks järgmiselt: 1) Jõhvi, 2) Tartu, 3) Tallinn, 4) Valga, 5) Pärnu ja 6) Ristna. Lihtsustatud arvutustes võib Tallinna kraadpäevi vaadata kui Eesti keskmist.

Joonis 1. Soovituslikud kraadpäevade piirkonnad [www.kredex.ee]

Asjakohaseid eksperdi nõuandeid saate kasutades E-monitori rakenduses nuppu küsi eksperdilt nõu kuhu saate kirjutada sisse oma küsimuse ja jagada ka oma objekti andmeid kasutades jagamise funktsiooni.