Energiamonitor

Energiamärgis

 

Energiamärgis ja selles kujutatav energiaühik (kWh/m2*a) erineb naturaalset ehk energiamõõtjaga mõõdetavast energiaühikust selle poolest, et kinnitatud reeglite alusel viiakse erinevate aastate küttekulu võrdlemiseks kraadpäevade alusel normaalaastale taandatud küttekuluks ning selle järgnevalt korrutatakse erinevad energiakomponendid kokkuleppeliste kaalumisteguritega. Näiteks elektri korral korrutatakse tegelik energiakasutus energiamärgise tarvis kahega ning kaugkütte kasutamise korral korrutatakse normaalaastale taandatud küttekulu kordajaga 0,9 või 0,65 tõhusa kaugkütte korral.

Asjakohaseid eksperdi nõuandeid saate kasutades Energiamonitori rakenduses nuppu küsi eksperdilt nõu kuhu saate kirjutada sisse oma küsimuse ja jagada ka oma objekti andmeid kasutades jagamise funktsiooni.

Kasulikud viited ja kirjandus

  1. Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika –
    https://www.riigiteataja.ee/akt/118012019012?leiaKehtiv
  1. Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele –
    https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv
  1. Hoone energiatõhususe miinimumnõuded –
    https://www.riigiteataja.ee/akt/113122018014