Energiamonitor

C energiaklassi renoveerimine

 

Testitud renoveerimismeetme tulemused on indikatiivsed. Rakendus arvestab teie hoone tänase tarbimise ja soovitava klassi energiatõhususarvu (ETA) miinimumi järgi vajaliku energiasäästu tagamaks soovitud ETA-t. Täpsemate tulemuste saamiseks tuleb kontakteeruda eksperdiga. Sellegipoolest kujutavad esitatud tulemused üldjuhul ligilähedast tulemust mida on võimalik teie maja renoveerides saavutada.

Renoveerimisel ei peaks eesmärgiks võtma otseselt energiaklassi saavutamist (kuigi nõutud miinimumnõuded tuleb täita), vaid elamistingimuste ja sisekliima parendamist.

Võimaluse korral on soovituslik läbi viia kompleksrenoveerimine, mis üldjuhul sisaldab hoone välispiirete soojustamist, kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimist, avatäidete vahetamist. Juhul kui kompleksrenoveerimine ei ole võimalik tuleks koostada renoveerimistööde plaan eelistatult koos ehitusalase spetsialistiga ning teha töid õiges järjekorras, et mitte välistada tulevasi tõid mis on vajalikud teie rekonstrueerimiseesmärgi saavutamiseks.

Asjakohaseid eksperdi nõuandeid saate kasutades Energiaonitori rakenduses nuppu küsi eksperdilt nõu kuhu saate kirjutada sisse oma küsimuse. Oma objekti ja selle andmeid on võimalik jagada kasutades jagamise funktsiooni. Asjakohast abi saate ka KredExi poolt tunnustatud tehnilistelt konsultantidelt – nende nimekirja leiad järgmiselt KredExi lehelt vajutades siia.

Tutvu võimalike rekonstrueerimise toetustega ja toetusmääradega.

Kasulikud viited ja kirjandus

  1. Korterelamute rekonstrueerimise abimaterjal rekonstrueerimistoetuse info –
    https://www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-2019