Kolmapäeval, 12.02., toimus Valga Raekojas Valga kortermajanduse infopäev. Päevakorra teemasid tutvustasid Valga Vallavalitsuse esindajad, vallaarhitekt Jiri Tinterale, ehitus- ja planeerimisteenistuse juhatajale Urmas Möldrele ja planeeringute juhtivspetsialist Lenna Hinglale ja Tartu Regiooni Energiaagentuurist spetsialistid. Huvilistele tutvustati kortermajanduse korraldust Valga linna üldplaneeringu koostamisel ning jagati nõuandeid korterelamute renoveerimise teemadel. Lisaks räägiti ülevaatlikult TREA poolt koostatavast Valga valla korterelamute uuringust. 

TREA projektijuht Neeme Kärbo rääkis infopäeval, et antud uuringu tulemused annavad kindlasti pikaajalise kasu kohalikele elanikele. Uuring on üks osa Valga valla üldplaneeringu tegevustest tuleviku suundumuste planeerimiseks, mille abil nähakse, mis olukord on ja lähtuvalt sellest seatakse samme tulevikuks. Valga linn on oma tegevustega olnud Eesti mastaabis hea ja tubli näide linnana, mille kogemusest lähtutakse ja õpitakse.

Lähemalt saate lugeda Valga valla pressiteatest: https://www.valga.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/NdxUP2aDtxzz/content/id/26612238?redirect=https%3A%2F%2Fwww.valga.ee

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!