Tartu Regiooni Energiaagentuuris on valminud kaks  uuringut, mis on kätte saadavad TREA portfellis dokumentide all.

TREA koostas Tartu linna hoonete energiatarbimise ja sisekliima uuringu teise etapi aruande ning uuris kogukonna hoiakuid ja suhtumisi energiateemasse.

Dokumentidega saate lähemalt tutvuda lingil https://www.trea.ee/portfell/dokumendid/

 

TREA meeskond