Tartu Regiooni Energiaagentuur korraldab koostöös Saksa sertifitseerimisfirmaga DINCERTO puitkütuste kvaliteedialase koolituse puidusektori ettevõtetele.

Eesti majanduses sh energiamajanduses on puidul järjest suurem osakaal. Tulenevalt suurenevast nõudlusest biokütuste sh puidu järele eelkõige euroopa turgudel on üha rohkem hakatud kontrollima kütuse kvaliteeti.  Mitmed riigid on reguleerinud oma kütuste kasutamise läbi erinevate sertifikaatide ja nõuete kvaliteedile.

Käesolev seminar annab ülevaate puitkütustele esitatavatest nõuetest EL turgudel. Koolitus on korraldatud sooviga aidata kaasa õiglasele metsa majandamisele ja puidu töötlemisele ning puidusektoril olla konkurentsivõimelisem.

Biomassi olulisus kajastub paljudes kodumaistes ja Euroopa Liidu dokumentides. Agentuur osaleb EL Horizon 2020 programmi rahastatud projektis “SecureChain” http://www.securechain.eu/ mis toetab kohalikku puitkütuste tootja konkurentsivõime parandamist, maaelu arengut ja säästvat majandamist metsandussektoris.
Koolitusel käsitletakse meetodeid ja vahendeid optimeerida oma tootmisprotsesse ja tooteid, et selgitada välja need võimalused, mis aitavad parandada oma toodet.
Koolitusseminar toimub Tartu Regiooni Energiaagentuuri (TREA) ja sertifitseerimisfirma DIN CERTCO koostöös.

Koolitusseminar on mõeldud puitkütuseid tootvate ja muuvate ettevõtete ja samuti bioenergeetika ettevõtete esindajarele.

Seminar toimub 15. märtsil, 2017 Hotell Euroopa konverentsikesuses (saalis Põhja-Euroopa), Paadi 5, 10151 Tallinn.

Seminari töökeelteks on eesti ja inglise keel.

Täpsemat infot vaata SIIN!

Registreeri end, hiljemalt 28.veebrarini: puidukutuste-ja-pelleti-kvaliteedialane-koolitus

 

flag_yellow_lowsecure_chain_logo

EU Horizon 2020 no. 646457

01/04/2015 – 31/03/2018

www.securechain.eu