Projekti Co2mmunity (rahastatud Interregi Läänemere piirkonna programmist 2014-2020) raames on valminu TREA töötajate Nele Ivaski ja Ülo Kase sulest artikkel “Oluline samm on astutud – Euroopa Liidus on määratletud energiaühistud” ajakirjas Põlevad ja Mittepõlevad Energiaallikad 2019/2020.

Kokkuvõtvalt: Esimene suur samm on astutud ja 2018. aasta lõpust alates on jõustunud mitu direktiivi, mis kokku moodustavad Euroopa Liidu puhta energia paketi. See sisaldab kahte energiakogukondade määratlust: Kodanike energiakogukonnad ja Taastuvenergia kogukonnad. Selline käsitlus on hästi omaks võetus EL liikesriikide poolt ja on hea lähtepunkt arendamaks kohalikke energiakogukondi, seda eriti Ida-Euroopa maades kus see ei ole seni olnud väga populaarne. Energiakogukondade võimaluste defineerimine Euroopa Liidu tasandil, nende loomise soodustamine ja liikmesriikide kohustamine viia 30. juuniks 2021 vastavad sätted sisse ka siseriiklikesse õigusaktidesse on olulised sammud kogukonnaenergeetika arendamises. Kindlasti annab laialdasem kajastus seadustes hoogu ka valdkonnaspetsiifilise teadmistepagasi tekkeks Eesti tingimustes, millest on praegu puudus, sest toimivat energiaühistute näidet Eesti ei ole. 

Seetõttu muutub energia ühistuline tootmine loodetavasti lähiaastatel kättesaadavamaks ja populaarsemaks ka Eesti inimeste ning väikeettevõtete hulgas.

Kui teil on plaanis energiaühistu loomine ja tekib vajadus nõuande järele või tunnete üldisemalt huvi energiaühistute teema vastu, siis palume lahkesti pöörduda TREA poole (Co2mmunity projektijuht Nele Ivask, nele.ivask@trea.ee).

 

Täismahus artiklit saab lugeda (lk 40) ja tutvuda kogu antud ajakirjaga lingil https://www.eby.ee/wp-content/uploads/2020/02/EBU_2019_FIN.pdf

 

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!