12. juunil korraldas Võru linnavalitsus koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga “Võru linna säästva energia kava” (SEAP- Sustainable Energy Action Plan) arutelu, kuhu kaasati mitmete edukate ettevõtete juhid ja spetsialistid. Sisuliselt on tegemist linna energiamajanduse arengukava koostamisega.

SEAP eesmärgiks on koostada tegevuskava, kuidas vähendada Võru linnas CO2 emissiooni ning välja selgitada, milliseid investeeringud tuleks selleks teha. Esimesel kohtumisel Võrumaa Toidukeskuse Katariina saalis, kus osalesid Kagu Elekter OÜ, Danpower Eesti AS, Taristuhaldus OÜ, Võru Vesi AS, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus MTÜ, Eesti Energia Võrguehitus AS ja Võru Maavalitsuse esindajad, tutvuti võimalustega, kuidas linnas energiasäästu saavutada. Mõttetalgute käigus kaardistati ühised vajadused ja võimalikud takistused eesmärkide saavutamisel. Töötubades võeti kaks eri lähtekohta ehk vaadati energiasäästu võimalustele läbi tootja ja tarbija silmade.

Arutelu toimus Võru linnapea Anti Allase ja Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktori Martin Kikase initsiatiivil, olles loogiliseks jätkuks energiasäästule ja -tõhususele orienteeritud varasematele projektidele ning linnapeade pakti allkirjastamisele. Kuna järgmine Euroopa Liidu rahastusprogramm keskendub paljuski energiasäästule, on koostatav kava, mille peamised valdkonnad on soojamajandus, energia (soojus ja elekter) ja  vee tarbimine, linnatransport, tänavavalgustus, linnaplaneerimine, energiasääst hoonetes ja tarbimisel ning energia väiketootmine, oluline töödokument investeeringute vajaduse tõestamisel. Samuti on kava koostamise taga ettevõtjate algatus Pika tänava piirkonnas ja endisel Wermo territoorimil asuvate ettevõtluspiirkondade keskküttega varustamiseks.

TREA direktori Martin Kikase ettekandega saate tutvuda siin, Jaanus Uiga ettekanne on kättesaadav siin ning Kalle Virkuse ettekannet saab vaadata siit