10. mail korraldas Tartu Regiooni Energiaagentuur seminari teemal “Korterelamute renoveerimise mitmed aspektid”

 

Peaesinejaks oli dotsent Paula Femenias Chalmersi Ülikoolist Rootsist. Tema ettekandest saime teada, et Rootsis on korterelamute renoveerimise peamine ajend pigem miski muu kui energiasääst. Oluline roll renoveerimisotsuse tegemisel on hoonete füüsiline ja moraalne vananemine ning vajadus tõsta elukeskkonna kvaliteeti, sealhulgas ka sotsiaalset.

 

Arusaadavalt on renoveerimistööde ette võtmine Rootsis märgatavalt teise iseloomuga kui meie siin oleme harjunud. Eelkõige tuleneb erinevus meie korterelamute omapärasest omandistruktuurist.

 

Lisaks Rootsi lektorile tegid oma ettekande ka kaks  EMÜ magistranti Katrin Kund ja Margot Semilarski Lauri Lihtmaa juhendamisel, kelle töö teema on “Tartu linna korteriühistute finantsiline ja sotsiaalne võimekus hoonete tervikrenoveerimiseks”. Ettekandest saime teada, et mitte sugugi kõik korteriühistud ei ole võimelised tervikrenoveerimist ette võtma ent põhjused võivad olla väga erinevad.

 

Juurdelisatuna on seminari ettekanded.

“Tartu linna korteriühistute finantsiline ja sotsiaalne võimekus hoonete tervikrenoveerimiseks”

Kalle Virkuse ettekanne

Paula Femeniase ettekanne