SmartEnCity peamine eesmärk on arendada välja laialdaselt kohandatav ja paindlik lahendus jätkusuutliku-, targa- ja säästva linnakeskkonna kujundamisel Euroopa linnades.

Eesmärk saavutatakse integreeritud planeerimise ja erinevate meetmete rakendamise abil, mis aitavad parandada energiatõhusust peamistes energiat tarbivates sektorites linnades ning suurendades samal ajal taastuvenergia kasutamist.
Projekti aluseks on Smart Zero Carbon City kontseptsioon, kus linna ökoloogiline jalajälg ja energia nõudlus on viidud minimumini, rakendades kaasaegseid tehnoloogiaid, mis säästavad energiat ja tõstavad kasutajate teadlikkust. Energiavarustus baseerub täielikult taastuvatel kohalikel energiaressurssidel, milliseid hallatakse nutikate lahenduste abil.
Nimetatud põhimõtted mudeldatakse ja viiakse ellu kolmes majakalinnas – Vitoria Gasteiz (Hispaania), Tartu (Eesti) ja Sønderborg (Taani).