Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse ja Elering AS koostöös valmis raport, mis analüüsib Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas aastatel 2018-2019 toimunud poliitiliste muutuste perioodi mõju energiasektorile. Tulistes poliitilistes debattides ei käsitletud tihi energiajulgeoleku teemat ja kliimapoliitikat. Milline on uute valitsuste nägemus Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitikast? Kuidas määratletakse riiklikud huvid ja prioriteedid energiapoliitikas? Kui tihti tõstatatakse energiajulgeoleku ja kliimapoliitika teemasid valimiste ajal ning pärast valimisi?

Seda kõike saad lugeda siit.