11-12.03.2020 leidis Tallinnas aset rahvusvaheline foorum, mis keskendus  kogukonnaenergeetika hetkeseisule Läänemere ümbruse riikides ning kogu regiooni tulevikuvaatele kogukondliku energiatootmise arendamisel.  

Osaliste hulgas oli laiapõhjaline seltskond alates Läänemereriikide ministeeriumite ning kohalike omavalitsuste esindajatest, külalised erinevatest ülikoolidest erinevate riikide energiaagentuuridest ning taastuvenergia ühendustest ja ettevõtetest. 

Foorumi peatähelepanu kuulus aruteludele ning soovitustele,  kuidas muuta riikide seadusraamistikku sobivamaks kogukonnaenergeetika projektidele ehk siis Eesti mõistes eelkõige energiaühistutele: mida saavad riiklikud poliitikakujundajad ja kohalikud omavalitsused teha kogukonnaenergeetika projektide julgustamiseks ja hõlbustamiseks kohandades valdkonda reguleerivat seadusandlust või reegleid soodsamaks oma riigis või piirkonnas? 

Esimesel päeval anti laiem ülevaade valdkonna arengust Euroopa Liidu ja Läänemere piirkonna tasandil Eesti ja Läti ministeeriumite esindajate poolt ning Euroopa energiaühistuid koondava organisatsiooni RESCoop juht rääkis kogukonnaenergeetika olukorrast Euroopas nende enda poolt vaadatuna. Aalto Ülikooli poolt tutvustatati hetkel kõige ajakohasemat analüüsi, mis on Läänemere regiooni riikide kohta valminud ning arutleti nii kogu regioonis kui ka erinevates riikides eksisteerivate kogukonnaenergeetikat takistavate ja soodustavate tegurite üle. 

Teisel päeval toimusid töötoad Co2mmunity projekti raames välja töötatud riikliku tasandi ning Läänemere regiooni poliitikasoovituste läbi arutamiseks ning täiustamiseks.  

Foorumile pani tähendusrikka ja tulevikku vaatava punkti ühise deklaratsiooni allkirjastamine üritusel osalenud 8 riigi esindaja poolt, milles: 

 1. Toonitati kogukonnaenergeetika võimalusi ja olulisust Euroopa Roheleppe (European Green Deal) eesmärkide elluviimisel. 
 1. Rõhutati vajadust määratleda edaspidi veelgi detailsemalt ja laiapõhjalisemalt kogukonnaenergeetika rolli ja ootusi sellele kui peamisele võimalusele kogukondadele osaleda energiamajanduses ning panustada puhtamasse tulevikku. 
 1. Kinnitati üle Euroopa Roheleppest tulenev eesmärk ja vajadus luua kogukonnaenergeetikat soodustav seadusraamistik ning kõrvaldada takistused kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.   

Deklaratsioon on inglise keeles ning täistekstiga on võimalik tutvuda siin: Joint declaration.

Foorumi ettekanded:

Foorumi korraldas Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös Kieli Ülikooliga Co2mmunity projekti raames, mis on rahastatud Interreg Läänemere piirkonna programmi poolt ning mis koondab ühtse võrgustikuna partnereid kõikidest Läänemere riikidest.  

 

 

 

Tulemas:

 1. Veebiseminar „TOASOE“

  27. okt. kell 14:0015:30
 2. TEUK XXIII

  11. nov. kell 09:0016:00
 3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

  18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!