Kohalikke omavalitsusi üle Euroopa oodatakse kuni 17. augustini kaasa rääkima EL linnade arengukava kliimamuutustega kohanemise tegevuskava avalikul arutelul.

Äsja pandi EL linnade arengukava raames avalikule arutelule kliimamuutustega kohanemise tegevuskava, millele oodatakse lahkesti Linnapeade pakti kogukonna ja miks mitte ka üldiselt omavalitsuste tagasisidet.

EL linnade tegevuskava käivitati 2016. aasta mais Amsterdami lepingu alusel. See kujutab endast uut mitmetasandilist töömeetodit, millega edendatakse koostööd liikmesriikide, linnade, Euroopa Komisjoni ja teiste seotud osapoolte vahel. Sellega hoogustatakse Euroopa linnades majanduskasvu, elukvaliteeti ja innovatsiooni ning tuvastatakse ja lahendatakse sotsiaalseid probleeme.

Kliimakohanemise tegevuskava peamine eesmärk on leida parim viis linnade vajaduste tõlgendamiseks, et neid siis juba konkreetseteks tegevusteks vormistada. Tehes ettepanekuid õigusloome, rahastamise ja teadmiste vahetamise parendamiseks soovitakse kasvatada inimeste üldist teadlikkust kliimamuutuste kiireloomulisusest ning suurendada linnade võimet nende muutustega toime tulla ja nende mõjudega kohaneda. Valdkondlikes töörühmades on paika pandud tegevuskava, kus iga linnapiirkondades rakendatavat tegevust hinnatakse kohanemispoliitika tsükli valguses. Tsüklil on neli põhifaasi: a) kliimamuutuste riski ja haavatavuse hindamine, b) kohandamismeetmete valimine ja kavandamine, c) kohanemismeetmete rakendamine, seire ja d) hindamine. Kõike seda toetab mitmetasandiline valitsemine.

Käimasoleva avaliku arutelu tulemusena on omavalitsustel suurepärane võimalus aidata kaasa EL linnade tegevuskava ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava täiustamisele. Linnapeade paktiga liitunud linnade jaoks on nende küsimustega tegelemine kohalike energia- ja kliimakavade raames lausa vältimatu.

Osalege avalikul arutelul ning edastage julgelt oma arvamusi kliimamuutustega kohanemise tuleviku kohta Euroopas!

Tegevuskava on avalikul arutelul kuni 17. augustini.

Avaliku aruteluga saab liituda internetis aadressil https://ec.europa.eu/futurium/en/climate-adaptation/actions – valige endale meelepärane valdkond või tegevus ning järgige edasisi juhiseid.

Allikas: Linnapeade pakti koduleht 

Tulemas:

  1. Veebiseminar „TOASOE“

    27. okt. kell 14:0015:30
  2. TEUK XXIII

    11. nov. kell 09:0016:00
  3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

    18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!