Kodanike ja nende ühenduste otsustavam ja julgem osalemine energiatootmisel kogub hoogu!

11-12.03.2020 toimub Tallinnas rahvusvaheline foorum, mis on keskendunud  kogukonnaenergeetika hetkeseisule Läänemere ümbruse riikides ning kogu regiooni tulevikuvaatele ühistulise energiatootmise arendamisel. Läbivaks arutlusteemaks on: mida saavad riiklikud poliitikakujundajad ja kohalikud omavalitsused teha kogukonnaenergeetika projektide julgustamiseks ja hõlbustamiseks kohandades valdkonda reguleerivat seadusandlust või reegleid soodsamaks oma riigis või piirkonnas?

Kaks päeva vältav Kogukonnaenergeetika Foorum koondab arutelule esindajad Läänemere ümbruse riikide ministeeriumitest, kohalikest omavalitsustest ning kogukonnaenergeetika valdkonnaga tegelevaid kolmanda sektori organisatsioone, assotsiatsioone, energiaagentuure ja teisi teemast huvitatuid.  See annab osapooltele võimaluse luua kontakte ning arutleda vahetult naaberriikide kolleegidega valdkonna tuleviku üle.

Esimesel päeval antakse laiema ülevaade valdkonna arengust Euroopa Liidu ja Läänemere piirkonna tasandil ning tutvustatakse energiaühistute olukorda Euroopas nende enda poolt vaadatuna. Tähelepanu all on kogukondliku energiatootmise eelised ja potentsiaal. Tutvustatakse hetkel kõige ajakohasemat analüüsi, mis on seni Läänemere regiooni riikide kohta valminud ning arutletakse nii kogu regioonis kui ka erinevates riikides eksisteerivate kogukonnaenergeetikat takistavate ja soodustavate tegurite üle.

Teisel päeval toimuvad töötoad  Co2mmunity projekti raames välja töötatud riikliku tasandi ning Läänemere regiooni poliitikasoovituste läbi arutamiseks ning täiustamiseks.

Kogukonnaenergeetika Foorumile paneb tähendusrikka ning tulevikku vaatava punkti osalejate ühise avalduse kinnitamine, milles deklareeritakse kogukonnaenergeetika jõulisema arendamise vajalikkust.

Kogukonnaenergeetika Foorum on organiseeritud koostöös Kieli Ülikooli ning Tartu Regiooni Energiaagentuuri poolt.

Foorum on korraldatud Co2mmunity projekti raames, mis on rahastatud Interreg Läänemere piirkonna programmi poolt ning mis koondab ühtse võrgustikuna partnereid kõikidest Läänemere riikidest.

Tartu Regiooni Energiaagentuur, https://www.trea.ee/projektid/co2mmunity/

Co2mmunity, http://co2mmunity.eu/

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu  Interregi Läänemere piirkonna programm

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!