Taotluste vastuvõtt Keskkonnaministeeriumi poolt rahastatavatele kavadele algab 26. veebruaril ja lõppeb 26. aprill 2021 kell 17:00.  

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/kohalike-omavalitsuste-kliima-ja-energiakavad 

 Tartu kliima– ja energiakava Tartu Energia 2030 arutelu 2019. a. veebruaris. 

Kliima- ja energiakava koostamine on oluline samm kogukonnaenergeetika edendamisel, mis aitab sõnastada ühise visiooni, paika vaielda prioriteedid, seada eesmärgid ja koostada nende täitmiseni viiv tööplaan. Koosloomes valmiva kava keskmes on kohalikud probleemid energiavarustuse tagamisel ja energiavaesuse vältimisel, kuid selle taustal on laiem küsimus kogukonna rollist üleilmses kontekstis: kuidas kohalikud otsused aitavad vähendada kliimamuutuste mõju ja kohaneda muutunud oludega. Koostöö kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahel on üks koostatavate kavade peamisi tugevusi. Energiamajanduse kava koostamine on seni olnud pigem suletud protsess, mille raames kehtestavad eksperdid ja poliitikud oma tulevikunägemust. Kliima- ja energiakava avatud formaat lubab kogukonnaliikmete häälel kõlada ning ette võtta probleeme, mille lahendamiseks ei piisa vaid ametnike igapäevasest tegevusest.

Teine kliima- ja energiakavade oluline eelis tuleb energiatehnoloogiate põhjalikust mõjuanalüüsist, mis aitab kogukonnal teha tulevikukindlaid investeeringuid. Kõige detailsem sellekohane analüüs tehakse emissiooniinventuuri käigus, kus hinnatakse piirkonna kliimamõju süsihappegaasi emissiooniühikutes. Selline analüüs lubab hinnata ühe või teise tehnoloogilise lahenduse rakendamise mõju ja väljendada piirkonna keskkonnajälje muutust numbriliselt. Sellega erineb kliima- ja energiakava oma metoodikas seni kasutatavast nn nõudluspõhisest energiaplaneerimisest, kus eesmärgiks on seatud energiavarustuse tagamine soodsaima hinnaga. Seda, et pelgalt rahalise maksumuse hindamine on kohaliku elu kavandmisel oma aja ära elanud meetod, ei kahtle täna vist enam mitte keegi. Vahepeal kasutusel olnud säästva energiamajanduse tegevuskava metoodika on sellest sammu võrra ees, lisades protsessi ka emissioonianalüüsi. Kliima- ja energiakava omakorda pakub nende asemele uue ja tunduvalt avarama vaate kogukonna tuleviku kavandamiseks, hinnates nii energiaressursse, tehnoloogiate rakendatavust, maksumust, keskkonna- ja kliimamõju ning kogukonna valmisolekut nende rakendamiseks. 

Seni on Eestis säästvaid energiakavasid koostatud pisut alla kümne, neist kuue koostamisel on osalenud Tartu Regiooni Energiaagentuur TREA, kasutades selleks Linnapeade Pakti metoodikat. TREA osaleb ka Tartu kliima- ja energiakava “Tartu Energia 2030” koostamisel, mis peale kahe aasta pikkust ettevalmistust on tänaseks jõudnud lõpusirgele.  

Tulemas:

  1. Veebiseminar „TOASOE“

    27. okt. kell 14:0015:30
  2. TEUK XXIII

    11. nov. kell 09:0016:00
  3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

    18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!