Energiasäästunädala lõpuüritusel jagati parimatele teavitajatele „Energiasäästunädal SINU KOOLIS“ konkursi auhinnad. Peaauhinna, koolitusreisi Heureka teaduskeskusesse, said Salme Kool, Roosna-Alliku Põhikool  ja Toila Gümnaasium. Esku-Kamari, Konguta ja Merivälja koolidele ning Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumile jagati lisaauhindadena pääsmed Tartu Seiklusparki.

“Tänan ja tunnustan kõiki koole, kes energiasäästunädala puhul selle olulise teemaga tegelesid, ning õnnitlen  võitjaid, kes on hakkama saanud tõeliselt vingete üritustega. Vaadates noorte poolt ära tehtut ei ole mul mingit kahtlust, et Eesti on tulevikus tuntud kui nutikalt ja uuenduslikult energiat säästev riik. Loodetavasti on tublide õpilaste entusiasm nakkav ning hakkab külge ka nende vanematele, sõpradele ja tuttavatele,” ütles keskkonnaminister ja KIKi nõukogu esinaine Keit Pentus-Rosimannus.

Salme kooli 8. klassi poistest koosnev aktiivgrupp korraldas oma koolis üle 16 ürituse. Populaarseimaks ürituseks osutus rollimäng „Energiasäästuteemaline pressikonverents.“ Isadepäeva üritusel toimusid keskkonnateemalised tegevused, kaasates kogu kooli ja ka lapsevanemad. Viidi läbi erinevaid energiamõõtmisi, korraldati kampaania „Viimane kustutab tuled“ ja täideti töölehti „Puhta vee ABC“.
Toila Gümnaasium korraldas nädala jooksul üle 10 ürituse. Korraldati tulevikuauto konkurss, kuldvillak, erinevaid loenguid, kirbuturg ning taaskasutatud materjalidest rõivaste moekonkurss. Autovabal päeval kutsuti üles lapsi, keda autodega kooli tuuakse, kõndima 200 meetrit bussipeatusest koolini. Toila Gümnaasiumi üritusi korraldasid viis 7. klassi tüdrukut.
Roosna-Alliku Põhikooli 6. klassi tüdrukute korraldatud üritustes paistis silma terviklik lähenemine kogu nädalale. Alustati ajast, mil elektrit veel ei olnud ning samm sammult jõuti tänapäeva üritustega nagu „Mugav küll, aga hakkame säästma“ ning „Tagasi pimedusse või säästame mõistlikult“. Koostati ka küsitlusi peredele, mängiti mängu „Elektrikatkestus“ ning tehti voolurngi katseid. Läbiviidud ürituste kohta küsiti ka tagasisidet kõikide klasside õpilastelt.
Kõikide väljatoodud koolide üritustesse oli laiapinnaliselt kaasatud õpilased 1. kuni 12. klassini ning samuti ka nende vanemad. Parimate töödega on võimalik tutvuda KIK-i kodulehel: http://kik.ee/et/energiasaastunadal-sinu-koolis ja www.energiatark.ee .
Konkursil osales üle 30 kooli pea igast maakonnast, kes korraldasid kokku üle 120 ürituse, mis propageerisid energiasäästu ja looduse hoidu. Osalenud koolide ürituste kokkuvõtetest valis žürii, kuhu kuulusid Lauri Tammiste, Taavi Veskimägi ja Vladislav Koržets, välja 7 parimat, kelle vahel jagati 3 peaauhinda ja 4 lisaauhinda. Peaauhindadest 2 andis välja žürii ning 3. valisid Energiasäästunädala korraldajad lõpuüritusel. Parima teavitaja väljaselgitamisel sai määravaks originaalne lähenemine, ürituste rohkus ja laiapõhjalisus, st kui palju inimesi oli kaasatud ning kaalu andis ka laste panus ürituste korraldamisesse.
„Konkursi tulemused ületasid kaugelt meie ootusi. Noored korraldasid koolides õpilastele nädala jooksul kaks korda rohkem üritusi, kui neid korraldati energiasäästu nädala raames täiskasvanutele. Ja ettevõtmisi ei olnud mitte ainult rohkem, vaid need olid ka põnevamad, värskemad, kaasahaaravamad. Kindlasti tahame järgmisel aastal selle konkursiga jätkata ning loodetavasti innustavad tänavused parimad teisi koole järgmisel aastal veelgi aktiivselt osalema“ sõnas KIK-i juhatuse liige Lauri Tammiste, kes kuulus ka žüriisse.
Koolikonkurss „Energiasäästunädal SINU KOOLIS“ toimus Energiasäästunädal 2012 raames, mis tänavu leidis aset 5.-11. novembril. Nädala eesmärk oli tõsta inimeste teadlikkust erinevatest energiasäästu võimalustest ja motiveerida neid säästlikumalt tegutsema.
Energiasäästunädala koolikonkursi korraldasid Tartu Regiooni Energiaagentuur, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Intelligent Energy Europe. Toetasid Viking Line ning Tartu Seikluspark.

Lisainformatsioon:

Tiit Pikk
Energiasäästunädala peakorraldaja
Tartu Regiooni Energiaagentuur
525 3868
ja
Anni Umbleja
kommunikatsioonispetsialist
627 4127