11. ja 12. aprillil korraldame Tartus ja Võrus RenoZeb projekti töökoosoleku, kuhu tulevad kokku partnerid kaheksast Euroopa riigist.

RenoZeb on rahvusvaheline koostööprojekt, mille vältel töötatakse välja säästvad ning kulutõhusad valmislahendused hoonete liginullenergia tasemele renoveerimiseks. Valmislahenduste all peetakse silmas mitte ainult tehnoloogilisi tulemusi, vaid kogu metoodikat alates kogu renoveerimisprotsessi planeerimisest ning lõpetades renoveeritud hoonete käigus hoidmise automaatika ja hilisema kulutõhususe hindamise meetoditega.

Projekti töiste koosolekute kõrval külastatakse üheskoos ka Võrus asuvat Rannaliiva korteriühistut, kelle maja on üks RenoZebi projekti demohooneid.