Grenoble – linn Prantsusmaal, Rhône-Alpes regioonis. Elanikke ca 150 000, koos eeslinnadega ca 500 000.

Selles linnas toimus programmi RE-GREEN raames õpperesi, kus osales TREA-st Martin ja Kalle. Programmi RE-GREEN peamine eesmärk on arendada nn. rohelisi hankeid ehituses. Selles osas on Grenoble´il päris palju, mille üle uhke olla.

 

Grenoble - tasane linn mägede vahel

Meile näidati paari üksikobjekti ja ka ühte tervet kompleksselt ja “roheliselt” läbi viidud pruunala arendust.

Echiroll on Grenoble´i lõunapoolne eeslinn. Siinjures peab kindlasti märkima, et linna arendamine on toimunud piki trammiliine – kõigepealt trammiliin ja seejärel kohalikud keskused trammiliini äärde, mille ümber areneb elamuehitus. Echirolli uus raekoda on valminud alles hiljuti. Hoone rajamisel on võetud eesmärgiks väga madal energiatarve. Selleks on kasutatud mitmesuguseid meetmeid. Allakirjutanu täheleapnu võitis eriti loomuliku tõmbega ventilatsioonisüsteem, kus majja sisenev õhk jahutatakse maa seest läbi juhtimisega.

Samas linnaosas esitleti meile ühte renoveeritud koolimaja, mis küll meie silmade jaosk midagi erilist ei kujutanud kui mitte arvestada et nii selles hoones kui ka kõigis muudes, mida meile näidati, töötas nii ruumide ventilatsioon kui ka valgustus koostöös kohalolekuanduritega, s.t. kui kedagi toas pole, siis on tuled ja ventilaator kustus.

Üksikobjektidest peeti demonstreerimise väärilised veel kohalikku vanadekodu, kuhu oli installeeritud uuenduslik hakkel töötav keskkütte katel…

Kõige põnevam oli siiski vanale kasarmualale arendatud kesklinna asum. Kogu arendus oli algusest lõpuni ühest kohast koordineeritud ja seega moodustas lõpuks nauditava ühtse kompleksi vältides siiski monotoonseks muutumist. Arendatud asumis nimega ZAC-de-Bonne leidus kõike, mis ühes linnaosas peab olema – alates eluhoonetest kuni pargi ja laste mänguväljakuteni. Eluruume oli põhimõtteliselt arendatud sotsiaalse segamise põhimõttel. Asumis oli luksuskortereid, linna üürikortereid, milles elavad asukad, kes ei jaksa omale korterit osta, üliõpilaste ühiselamuid, vanadekodu kui ka neljatärnihotell.

 

ZAC-de-Bonne: kasarmualast õitsvaks asumiks

Et tegu oli päris “rohelisel” põhjal oleva hankega, siis hakkas silma mitmesugune taaskasutus ja rohealade paljusus. Näiteks oli militaarsete hoonete lammutamisel üle jäänud raidkive kasutatud tiikide ja purskkaevude rajamisel. Peaaegu kogu vähemväärtuslik kiviaines oli kohapeal killustikuks jahvatatud ja sellest oli endisele marsiplatsile kujundatud tehislik reljeef.

Kogu õppereisi jooksul ja kõiki arendusi vaadates seisis meeles küsimus: Kuidas ometi on iga nelja aasta tagant toimuvate valimiste valguses ette võtta kümne-kahekümne aasta kestvusega projekte?

Kirja pani Kalle Virkus, juuni 2012.