1. jaanuaril 2013 avaneb Eesti elektriturg täielikult konkurentsile. Sarnaselt teistele kaupadele ja teenustele Eestis kujuneb 2013. aastast kogu turu ulatuses elektri hind nõudluse ja pakkumise tagajärjel, mis on arenenud ühiskonnas ja majanduskeskkonnas normaalne. Turu avanemine on eeltingimus Eesti integreerimiseks Euroopa ja Põhjamaade elektrisüsteemidega, kuna vastasel juhul ei ole võimalik luua piisavalt välisühendusi Soome, Läti ja muu Euroopaga ning tagada tänu investeeringutele erinevaid elektritootmisvõimalusi Eestis.

Elektrienergia müüjate vahel tekib avatud turul konkurents ning kõigil tarbijatel tekib võimalus valida paljude müüjate, pakettide ja tingimuste vahel. Tavatarbija saab 2013. aastast osta elektrienergiat laias laastus kolmes variandis: kas börsihinnast sõltuva paketi, fikseeritud paketi või üldteenusena. Tarbijatel on enne turu avanemist võimalik leppida sobiva müüjaga kokku uues tarneperioodis, tootes ja hinnas. Kui uut lepingut ei sõlmita, siis jätkub täna kehtiv leping: keegi ei jää elektrita.

2013. aastast kujuneb elektrienergia tegelik hind elektribörsil ning seetõttu ei tea enne turu reaalset avanemist hinda täpselt keegi. Reguleeritud turul kaubeldava elektrienergia hind on olnud senini vabaturu hindadest odavam tänu riigi toetustele. Samuti on Euroopa Liidu senine saastekvootide poliitika olnud Eesti jaoks soodne ehk seni oleme saanud odavat elektrienergiat looduse ja tuleviku arvelt.

Oluline on tähele panna, et elektrienergia hind ja elektriarve ei ole sama. Elektriarve koosneb võrgutasudest, elektriaktsiisist, käibemaksust, taastuvenergia tasust ning alles viimasena elektrienergia enda hinnast. Võrguteenuse tasu, mis moodustab kolmandiku kodutarbija elektriarvest, kooskõlastab ka elektrituru avamise järel Konkurentsiamet. Lisaks moodustavad sama suure osa elektriarvest taastuvenergia tasu ning elektriaktsiis, mida turu avanemine ei mõjuta. Elektrienergia hind moodustab tavatarbija arvest ligi kolmandiku. Täna suurtootjatele avatud turul kujunenud hinna alusel võib 2013. aastal elektriarve suurenemist prognoosida ca 20%.

Rohkem infot turu avanemisest www.avatud2013.ee

Tiit