Kuue energeetikaobjekti renoveerimist toetab Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekt „Sun and Wind: Universal Renewables for Local Sustainability“ („Päike ja tuul: kestva arengu allikad“). Rõuge alevi tänavavalgustuse renoveerimine  energiasäästlikumaks, Rõuge vallamaja ja Obinitsa külakeskuse üleviimine maa- ja päikeseküttele – on sammud teadliku energiakasutuse suunas, mis Tartu Regiooni Energiaagentuuri poolt juhitava projekti käigus ellu viiakse.

 

Esmakordselt programmi ajaloos toetatakse projekte, mis on suunatud energiasäästule või taastuvate energiaallikate kasutamisele. Projekt „Sun and Wind: Universal Renewables for Local Sustainability“ on üks kolmest energiavaldkonna toetatud  projektist mille eesmärk on aidata kaasa  teadlikule energiakasutusele Eesti ja Vene partnerite seas. Eestist osalevad projektis  Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) juhtpartnerina ning Rõuge ja Meremäe vallad, Venemaalt MTÜ PskovRegionInfo ning Põtalovo ja Gdovi rajoonide valitsused.

Projekti elluviimisel renoveeritakse  Rõuge tänavavalgustus, mis saab kaasaegsed ja  energiasäästlikumad valgustid. Rõuge vallavalitsuse hoonesse paigaldatakse maaküttesüsteem mis kogub vajamineva energia Rõuge Suurjärvest ning seda toetav päikeseenergiajaam. Meremäe valla Obinitsa külakeskuse küttesüsteem viiakse üle maakütte ja  päikeseenergia kombineeritud lahendusele. Venemaal, Põtalovo rajooni kaks koolimaja saavad biomassikatlad koos päikeseelektrijaamadega ning Gdovi rajoonis paigaldatakse kultuurimajale näidislahendusena päikese ja tuuleelektrijaamad. Lisaks on projektis mitmeid seminare ja infoüritusi kogukonna liikmetele mõlemal pool piiri.

Projekt „Päike ja tuul: kestva arengu allikad“ on järjekordne samm suurendamaks teadlikku energiakasutust kogukonnas.

Täiendav informatsioon on saadav Tartu Regiooni Energiaagentuurist,  meilitsi info@trea.ee  ja kodulehelt www.trea.ee

 

Sun and Wind: : Universal Renewables for Local Sustainability 

Implemented by Tartu Regional Energy Agency

  Estonia – Latvia – Russia Cross Border Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument 2007-2013 financially supports joint cross border development activities for the improvement of the region’s competitiveness by utilising its potential and beneficial location on the crossroads between the EU and Russian Federation.The Programme web-site is www.estlatrus.eu.