Elamumajandus on valdkond kus korrakindel tegevus ja terviklik lähenemine on vajalik, tegelikult väga vajalik. Seitsmendal elamumajanduse ümarlaual oli teemaks renoveerimine, sealhulgas muinsuskaitse või miljööväärtuslikus piirkonnas.

10. juunil toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel seitsmes elamumajanduse ümarlaud, kus arutleti investeerimisvõimekuse üle elamumajanduse valdkonda.

Toimunud ümarlaud oli jätkuks 2017. aasta mais, septembris ja detsembris ning 2018. aasta märtsis, juunis ja detsembris toimunud kohtumistele, kus vaeti erinevaid elamumajanduse probleeme ning lahendusi, mida õiguslik raamistik ja toetusvõimalused pakuvad.

Seekord jätkati arutelu elamumajanduse investeeringute üle. Põhjalikumalt käsitleti hoonete renoveerimise ja restaureerimisega seonduvaid küsimusi.

„Teemakäsitlus on oluline eeskätt elamuvaldkonna probleemide tõhusamaks lahendamiseks omanike ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning riiklike toetusmeetmete täiustamiseks selliselt, et neid oleks võimalik senisega võrreldes tõhusamalt rakendada“ selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Regina Michaelis.

„Eesti hoonefondi ja elamufondi uuenemise jätkusuutlikkuse tagamisel on lisaks kinnisvara omanikele väga oluline roll ka kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel, kui reguleerival, suunaval ja eeskuju näitaval osapoolel“ ütles Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktor Martin Kikas.

„Kuna kohalike omavalitsuste elamumajanduse juhtimise kogemused on piirkonniti väga erinevad, annab sellises formaadis ümarlaudade korraldamine elamumajandusega tegelevatele osapooltele võimaluse kogemuste vahetamiseks ja paremaks koostööks,“ lisas Michaelis.

Arutelust võtsid osa 12 kohaliku omavalitsuse üksuse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Korteriühistute Liidu, Rahandusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, SA KredEx ja Tallinna Energiaagentuuri esindajad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhitud seitsmes elamumajanduse ümarlaud toimus kootöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ning projekti “Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector)“ (Social Green) toel, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Europe programmi poolt.

 

Tulemas:

Jälgi meid Facebookis!