COVID-19 on drastiliselt muutnud meie kõigi elu ja muidugi ka pidi POTEnt oma plaane ja paika pandud üritusi muutma, et selle olukorraga toime tulla. Projekti partnerid pidid Märtsis kohtuma Ettlingen-is, kuid üritus jäi pandeemia tõttu ära. POTEnT otsustas, et projekti tegevusi ei peatata ja tegevusi tehakse digitaalselt. Seega korraldati mitmeid lühemaid kohtumisi interneti teel.

Veebiürituste mõte oli selles, et projekti partnerid saaksid omavahel arutada, millised on nende vajadused, selgeks teha, milliseid häid näiteid kasutada ja arutleda, milliseid häid näiteid külastada.

Esimesed kolm veebiüritust olid: “Kodanike ja muude asjaosaliste teadlikkus”, “Andmed ja seire” ja “Valitsus”. Pärast sissejuhatust, sai iga partner rääkida, millised on tema vajadused ja teadmised, millega on abi vaja. Teised partnerid ja valitud eksperdid said seejärel soovitusi anda projektide näitel, mis juba praegu käimas on.

Giuliano Mingardo (Erasmus UPT), veebiürituste juht ja moderaator selgitab, mis toimus veebiüritustel: ” a arvan, et need üritused olid väga kasulikud. Tore oli kõiki näha pärast kuut kuud ainult meili teel suhtlemist. Isegi kui üritused toimusid veebis, oli inimestel võimalus ükteist näha ja see on meeskonna tunde tekitamiseks väga oluline. Partneritel oli võimalus üksteisega arutleda progressi ja selle üle, millised on nende vajadused. Ilmselt ei olnud see nii tõhus, kui päris elus kohtumine, kuid sellegipoolest aitasid need üritused partneritel kaardistada oma progressi õppimise protsessis.”

Muud veebiüritused toimuvad juunis ja juulis: programm koosneb viiest üritusest, mis sisaldavad endas “Treening”, “Jätkusuutlik transport”, “Rinfmajandus” ja “Energiakogukondade arendamine”. Teemad valiti partnerite vajaduste alusel.

The final output of the thematic events is preparing a learning plan for each partner: after the summer break indeed the interregional learning process will get to the heart with the start of the study visits, which will allow partners to get first-hand experience of successful measures to be transferred and to prepare a regional action plan bringing satisfactory and concrete results for the energy transition. Study visits will take place between August 2020 and July 2021, and the first will take place also remotely just after the summer break.