TREA on 3 kuu jooksul kuni juuli 2020 lõpuni Eestis läbi viimas küsitlust taastuvenergiat tootvate ja tarbivate kogukondade hulgas. Küsitluse tulemusena valmib uuring, mis selgitab lähemalt energiavaldkonna ühistegevuse (energiakogukonnad, energiaühistud jne) olemust ning nende rolli laiemalt energiapöördes ja sotsiaalses innovatsioonis nii Eestis kui laiemalt Euroopa kontekstis.

Foto: Marten Saareoks

Uuringus on kutsutud osalema korteriühistud ning muud kogukonnad, kes on paigaldanud ning kasutanud viimaste aastate jooksul taastuvenergia seadmeid ning toodavad ja tarbivad ühiselt oma elektrit. 

Laiapõhjaline identse sisuga küsitlus ja hilisem uuring viiakse üheaegselt läbi 6 Euroopa riigis (Belgia, Itaalia, Eesti, Holland, Poola ja Hispaania). Esialgsete tulemustega küsitluse aruanne valmib orienteeruvalt 2020. aasta novembris. See saab olema huvilistele kättesaadav, samuti ka edasise uuringu tulemused.

Antud küsitlus on korraldatud Euroopa teadusprojekti COMETS – Collective Action Models for Energy Transition and Social Innovation (energiaülemineku ja sotsiaalse innovatsiooni ühistegevuse mudelid) raames. Küsitluse eestvedajaks Euroopas on COMETS projekti partner Flaami Instituut Belgiast (VITO – Flemish Institute for Technological Research, Belgia). Eestis on uuringu koordinaatoriks ja küsitluse läbiviijaks Tartu Regiooni Energiaagentuur (COMETS partner Eestis)

COMETS projektist

COMETS-i eesmärk on mõista ning luua teaduslik teadmistebaas sellest, milline on energiaühistute, energiakogukondade mõju energiapöördes riiklikul ja Euroopa tasandil.

COMETS projekti peamiste tulemusena saavad olema: 1) kvaliteetne ja laiapõhjaline teaduslik analüüs ühistegevuse kohta energia valdkonnas, 2) üleeuroopaline tugiplatvorm energiaühistute ja energiakogukondade jaoks, 3) teekaardid erinevate ühistumudelite jaoks.

COMETS projektiga on võimalik lähemalt tutvuda projekti kodulehel http://www.comets-project.eu/.

Kui olete korteriühistu või muu kogukond, kes ühiselt toodab energiat kuid pole TREA poolt veel vastavat kutset saanud, siis palume uuringust osa võtta, ning täita küsimustik siin:  https://www.surveymonkey.com/r/Y9LCVCC?lang=et

Kui Teil tekib küsimusi või soovite saada rohkem informatsiooni küsitluse või COMETS projekti kohta, siis palun võtke Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ühendust, kontaktisikuteks on Martin Kikas (e-mail:  Martin.Kikas@trea.ee) ja Nele Ivask (e-mail: Nele.Ivask@trea.ee).

Tulemas:

  1. Veebiseminar „TOASOE“

    27. okt. kell 14:0015:30
  2. TEUK XXIII

    11. nov. kell 09:0016:00
  3. KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021

    18. nov. kell 09:3015:00

Jälgi meid Facebookis!