Tutvume Parma omavalitsuse teekonnaga rohelisema ja arukama linnani.

Mida tähendab energiapööre Teie linnale? Milline on olukord praegu ja mis on tuleviku eesmärgid?

Tänu mitmele EL-i rahastatud projektile on Parma linn on saanud luua integreeritud ja holistilise linna plaani, et liikuda jätkusuutlikkuse poole. Energiapöördel on selles suur osa.

Selleks, et kasutada riiklikke toetusi maksimaalselt elamute energiatõhususe parandamiseks, tegeleb linn kogukonnaliikmete tegevustesse kaasamisega. Lisaks sai hiljuti valmis ka Parma linna uus SECAP. Selles integreeritud dokumendis on sektoritevaheline  strateegia, mis ühendab leevendus- ja kohandusmeetmed.

Parma linna ambitsioonikate plaanide keskmeks on Positiivse Energiabilansiga Piirkonnad (Positive Energy Districts PED). PED visiooni kohaselt planeeritakse ümber linnaosad, pannes esikohale: energiatõhususe, taastuvenergia, looduslähedased lahendused ja arukad juhtimissüsteemid.

2020 aasta detsembris liitus Parma Süsinikuneutraalsuse Territoriaalse Liiduga (Carbon Neutrality Territorial Alliance): selle paktiga liitudes pühendasid üle kümne kohaliku omavalitsuse, eraisiku ja korporatsiooni esindajad end eesmärgile saavutada aastaks 2030 Parmas süsinikuneutraalsus.

 

Mis on Teie eesmärgid seoses POTEnT projektiga? Kas olete juba leidnud projekte, mille kohta soovite rohkem teada saada ning ka enda piirkonnas rakendada?

POTEnT-i raames on Parmal kaks põhilist strateegiat: luua ärimudel asutusele, kust inimesed saaks kogu  neile vajaliku energeetikaalase info (One-Stop-Shop) ja soodustada üleminekut positiivse energiabilansiga piirkonna (Positive Energy District) suunas.

Need kaks strateegiat jagatakse väikesteks alaeesmärkideks. Kindlasti on vajalik holistiline ja kaasav lähenemine, et rakendada neid kaht strateegiat maksimaalselt.

POTEnT on nagu Rootsi laud: igaüks otsustab, mida soovib süüa ning võtab seda. Iga projektipartner keskendub heade praktiliste näidete seas enda piirkonnale kõige sobilikumale ning võib seda oma piirkonnas rakendada. Näiteks sai Parma palju häid mõtteid viimasest õppereisist, kuidas luua asutust, kust inimesed saaksid kogu  neile vajaliku energeetikaalase info ühest kohast (One-Stop-Shop).

Lisaks peamisele, mis õppereisilt saadi, oli seal ka näide rahastusmudelist, mis on inspireeritud Prantsusmaa Energy Saving Contract-ist või Renovation Pass-ist. Lisaks on Pamplona omavalitsuse poolt koostatud ühiskonna kaasamise strateegi Txantrea piirkonna renoveerimise kohta, mis on hea näide, kuidas kaasata kodanikke linna uuendamise projektidesse.

Parma jaoks on rahvusvahelise õppeprotsessi järgmine samm keskenduda energiakogukondadele ja ühisloome protsessile osaledes kahel õppereisil: Pamplona pilootprojekt enda toodetud taastuvenergia tarbimisest 27.mail ja tutvustus energiavõrgustikust “Bien Là” 21. juunil. Kuna heade praktiliste näidete seas on nii palju põnevaid projekte, hoitakse silmad-kõrvad lahti ka uute projektide jaoks.

 

Parma linn osaleb mitmetes Euroopa projektides, sh aruka linna projektis RUGGEDISED: kas projekt sarnaneb POTEnT-iga ja kuidas see projekt toetab linna ambitsioonikas energiapöördes?

RUGGEDISED projekti raames valmis Parma Aruka Linna teekaart, et ühendada erinevad tegevused, mis on olulised jätkusuutlikuks arenguks.

Parma Futuro Smart“ – Parma Aruka Linna teekaart sisaldab mitmeid energiakasutus, andmehaldusplatvormide, jätkusuutliku transpordi ja nutika valgustuse projekte. POTEnT keskendub energiatõhususega seotud teemadele ja on tihedalt seotud RUGGEDISED projekti raames loodud visiooniga.

Mõlemad tegelevad Positiivse Energiabilansiga Piirkondade teemaga, kuid erinevast vaatepunktist. POTEnT keskendub energiapöördele, seega analüüsib Parma erinevaid linnaosasid, mis oleks sobivad, et nendest saaks Positiivse Energiabilansiga Piirkond ning loob ka huvirühmade võrgustikku. Tänu rahvusvahelistele headele praktilistele näidetele, saab Parma leida parimad lahendused, mida rakendada linna sotsiaalses ja territoriaalses piirkonnas.

RUGGEDISED keskendub laiemalt aruka linna arendamisele. See tähendab, et erinevad sektorid ühendatakse ja neid uuendatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendustega, nt aruka linna kontrolliplatvormi arendamine, mis on Parma Aruka Linna (Parma Futuro Smart) tegevuskava osa.

Seega on Positiivse Energiabilansiga Piirkondade arendamine peamine eesmärk. Mõlemad projektid (RUGGEDISED ja POTEnT) keskenduvad ratsionaalsele energiakasutusele, taastuvenergialahendustele, arukatele juhtimissüsteemidele, jätkusuutlikule transpordile ja energiakogukondadele, et ühendada need valdkonnad aruka ja energiatõhusa linna loomiseks.