Sel aastal on ROheviku teemaks „Elamisväärse ja kohanduva elukeskkonna planeerimine“,

Kaasaegse elukeskkonna loomisel tuleb arvestada nii rahvastiku rände, erineva kultuuritausta, ealiste iseärasuste ning muidugi ka keskkonna ja ressursside mõistliku kasutamisega.

Milleks panustada nt tänava-äärsete väikeäride arendamisse, kui ülejäänud planeering ja elanikkonna väärtushinnangud ei toeta sellist lähenemist? Maapiirkondade elujõulisus sõltub sellest, kas leitakse sobivaimad viisid linna ja maa ressursside ühiskasutuses ning kestlike väärtusahelate loomiseks nii, et maapiirkonnad ei jääks ainult ühesuunalise kiirtee toormelaoks, varustama linna.

Foorumi teemad on jagatud kolme blokki: tark ja koostööaldis haldus, ressursside kasutamine, sotsiaalsed protsessid.

Foorumi töökeeleks on seekord inglise keel. Osavõtust on juba teada andnud ligi 40 eksperti ka väljastpoolt Eestit.

Ootame teid osalema, et luua ühist teadmist parema linna- ja maaelu kavandamisel.

Rohevik vaatab 2011. aastast alates tulevikku, milleni viib säästev ja keskkonnasõbralik eluviis Põhja- ja Baltimaades. Foorumi eest seisavad hea Põhjamaade Ministrite Nõukogu, projekt PLEEC (Planning For Energy Efficient Cities), Tartu linn, Eesti Maaülikool, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartu Regiooni Energiaagentuur, Nordregio (Põhjamaade ruumilise planeerimise keskus) ja Tartu Ülikool.

Ootame teid Rohevikule 24. septembril 2015 Tartus, Eesti Maaülikoolis.

Korraldajate nimel,

Madis Tilga
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
Tel: 627 3103
E-post: madis.tilga@norden.ee