Darba lapas2018-09-12T16:06:52+00:00

Darba lapas

Projekta ietvaros tika sagatavots informatīvs materiāls ar darba lapām skolēniem par enerģiju. Lejupielādējiet un izmantojiet!

Kā elektroenerģiju tērē dažādi datori

Šajā eksperimentā pētīsim dažādus datorus – cik elektroenerģijas tie tērē darba režīmā un cik- gaidstāvē.
Noskaidrosim, kurš dators ekonomiskāks.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Gaisa kvalitāte telpā un ko pats vari darīt tās uzlabošanai

Šajā izmēģinājumā apskatīsim parādību, kad skolā stundu laikā dažreiz „pietrūkst gaisa“ jeb gaisā esošā skābekļa daudzums stipri samazinās. Lai iekštelpu gaisa kvalitātes izmaiņas labāk saprastu, ielīdīsim visi kopā vienā mazā teltī un vērosim, cik ilgā laikā elpošana kļūs neērta un gribēsies atpakaļ svaigā gaisā. Salīdzināsim, cik liels bija ogļskābās gāzes saturs gaisā pirms un pēc izmēģinājuma.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Ēku energoefektivitāte

Šajā mēģinājumā pētīsim materiālus, ar ko mūsdienās siltina ēkas. Vai tiem visiem ir vienādas īpašības, vai varbūt
kāds tomēr labāk aiztur siltumu? Par siltuma avotu izvēlēsimies trauku ar karstu ūdeni.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Kas mūsu mājās patērē elektrību?

Šajā izmēģinājumā pētīsim, cik elektrības vajadzīgs mūsu mājās esošo elektroiekārtu darbināšanai. Aprēķināsim,
cik daudz naudas šo elektroiekārtu darbināšana izmaksā gada laikā. Apspriedīsim to, vai mums vajadzētu kādu
iekārtu nomainīt pret taupīgāku, un ko ģimene iegūs, ja šīs iekārtas sāks izmantot pārdomātāk. Padomā par
katru iekārtu, cik bieži tā tavās mājās tiek izmantota un cik ilgi (pilnas stundas nedēļā). Veic aprēķinus atbilstoši
savas ģimenes paradumiem. Tā kā katrās mājās ir atšķirīga elektrības pieslēguma pakete/ elektrības tarifs, mēs
esam vienojušies, ka mūsu elektrības cena ir 15 centi par kilovatstundu.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Jaunas un vecas sadzīves tehnikas salīdzināšana

Šajā eksperimentā noskaidrosim, kura – keramiskā, indukcijas vai veca elektriskā plīts ir visekonomiskākā.
Diskutēsim, vai vajadzētu steidzīgi kādu no plītīm nomainīt? Kādas nozīmīgas plīts īpašības vēl varētu iespaidot
izvēli? Veicot aprēķinus, uzskatīsim, ka elektrības cena ir 15 centi par kilovatstundu.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Telefona izmantošana cilvēkam draudzīgas vides nodrošināšanā

Mobilo telefonu lietojam ikdienā, pazīstam daudzas tā funkcijas, tomēr vēl vairāk ir to iespēju, kuras
neizmantojam. Šajā pētījumā noskaidrosim, kā telefons var palīdzēt situācijās, kad nepieciešams pārbaudīt
apkārtējās vides kvalitāti, bet īpašās mērierīces nav pieejamas. Viedtālruni var izmantot gaismas un skaļuma
mērīšanai, kā arī ar fizisko aktivitāti saistītu enerģijas patēriņa izsekošanai.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Apgaismojuma plānošana, iekārtojot iekštelpas

Šajā mēģinājumā uzzināsim, vai telpās ar dažādu sienas krāsu pietiek ar vienādas stiprības spuldzēm. Mums ir
trīs „telpas“ jeb kastes ar dažādu sienu krāsu. Ar luksmetru mēs mērīsim to apgaismojumu. Protams, cilvēki
nedzīvo pilnīgi tukšās istabās – mājās ir vēl dažādas krāsas mēbeles, logi utt. Tomēr mēģinājums parāda, cik
lielā mērā un kā sienu krāsa ietekmē telpas apgaismojumu. Zināšanai – labi apgaismotā telpā luksmetra rādītājs
varētu būt 250-300.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Apgaismojums mājās un tā efektivitāte

Šajā izmēģinājumā salīdzināsim dažādas mājās izmantojamās spuldzes. Esam izmēģinājumiem izvēlējušies
„siltas“ gaismas spuldzes (2600−2700 K), kuru gaisma ir diezgan vienmērīga (vidēji 800 lm). Spuldzes pēc
ārējiem rādītājiem ir iespējami līdzīgas, un mēs varam salīdzināt, cik lietderīga ir dažādu tipu spuldžu
izmantošana, ņemot vērā spuldzes cenu, tās mūža ilgumu (darba stundas) un elektrības patēriņu. Aprēķinus
veiksim pieņemot, ka spuldze katru dienu deg 8 stundas, kas gadā kopā veido 2920 stundas. Katrā mājā ir
dažādas elektrības pieslēguma cenu paketes, bet mēs pieņemsim, ka vidējā cena ir 15 centi par kilovatstundu.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Termokamera

Šajā izmēģinājumā iepazīsimies ar termokameru, kas galvenokārt tiek izmantota ēku siltuma noplūžu atrašanai.
To ir iespējams darīt gan no iekšpuses, gan ārpuses. Mēs pētīsim klases telpu no iekšpuses. Termokamera ir
precīzs mērinstruments, ar kuru strādā enerģijas auditors. Tavs uzdevums ir viņu rūpīgi klausīties, vērot un
domāt līdzi.

 

Lejupielādēt:

Darba lapa A4 web versija (PDF)

Darba lapa A3 izdrukāta versija (PDF)

Lejupielādējiet A4 Web Versiju darblapu komplektu
Lejupielādējiet darblapu komplektu A3 drukāšanai