Loading...
Par projektu2018-01-18T10:27:26+00:00

Informācija par projektu

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un vides izmaiņas visā pasaulē, pārdomātam dzīvesveidam ir neatsverams ieguldījums sabiedrības kopīgā un veselīgā nākotnē. Ilgtspējīga sabiedrība sākas ar katru no mums, tāpēc Vidzemes plānošanas reģions un Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Tartu Reģionalās enerģijas aģentūru un Rouges pašvaldību, apvienojuši zināšanas projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”.

Programma

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

Partneri

Ieviešanas laiks

01.03.2017 – 31.08.2018

Projekta Mērķi

 • Paaugstināt zināšanas par enerģijas ikdienas patēriņu un uzlabot enerģijas taupīšanu Latvijas un Igaunijas mājsaimniecībās un kopienās;
 • Paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt ar interaktīvām “mācīties darot” mācīšanas metodēm, ietekmējot nākamo paaudžu paradumus;
 • Veicināt inovatīvus un gudrus risinājumus un labās prakses enerģijas efektīva izmantošanai, pielietojot demo vienības, IKT ierīces un instrumentus.

Projekts iekļaus aktivitātes:

Izglītojošu kampaņu skolās “Enerģijas skolas”, izglītojot pamatskolu audzēkņus. Tā iekļaus pētījumu
veikšanu, auditēšu un eksperimentēšu saistībā ar enerģijas patēriņu, mācot skolēniem analizēt un
mainīt savus ikdienas enerģijas patēriņa ieradumus un iedvesmojot tos uzlabot arī savus vecākus un
vecvecākus.

 • Trīs Vidzemes plānošanas reģionu skolu – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas un Lizuma vidusskolas – aprīkošana ar enerģijas klasēm;
 • Skolotāju un skolu vadības apmācība energoplānošanā;
 • Skolēnu “Hobiju grupu” jeb pulciņu veidošana un apmācība par energoefektivitāti 3 skolās;
 • Skolēnu dalība Enerģijas dienās Igaunijā;
 • Enerģijas dienas organizēšana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā;
 • Skolēnu izglītojoša ekskursija uz energoefektivitātes centru un iegūto zināšanu pārnese Alūksnes novada skolu jauniešiem;
 • Video konkurss skolēniem par energoefektīvu dzīvesveidu
 • Izglītojoši pieredzes braucieni skolēniem un sabiedrībai uz alternatīvās enerģijas ražošanas
  vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā;

Kampaņu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar mērķi palielināt enerģijas ietaupīšanu mājsaimniecībās
ikdienas paradumos

 • Informatīvas lekcijas par energoefektivitāti mājsaimniecībām;
 • Pētījums par resursu patēriņu mājsaimniecībās un tam nepieciešamā aprīkojuma iegāde;
 • Izglītojoši pieredzes braucieni skolēniem un sabiedrībai uz alternatīvās enerģijas ražošanas vietām Vidzemē un Dienvidigaunijā;