Loading...
Zināšanu pārnese2018-06-22T10:20:59+00:00

Skolēni dalās zināšanās par gudru resursu patēriņu

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas Energoefektivitātes pulciņa jaunieši savas projekta laikā iegūtās zināšanas par resursiem, enerģijas avotiem un mājsaimniecības ierīču patēriņu “neslēpa zem pūra”, bet aktīvi organizēja Enerģijas iepazīšanas dienas arī citu Alūksnes novada izglītības iestāžu jauniešiem – interese patiešām bija liela!

Kopumā 180 bērni no 12 novada izglītības iestādēm piedalījās eksperimentos, spēlēja spēles par resursu gudru patēriņu, zīmēja, līmēja un lika puzles, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Radošā un aktīvā darbošanās skolēniem ļāva uzzināt, kurš siltināšanas materiāls ir efektīvāks, cik patērē dators miega režīmā un cik darba režīmā, kā mainās apgaismojums telpā atkarībā no sienu krāsas, kādas spuldzes iespējams iegādāties veikalos, un kuras no tām ir vislabākās no enerģijas patēriņa viedokļa, noskaidroja, kura elektriskā plīts patērē vismazāk enerģijas.

Energoefektivitātes pulciņa skolēni atzina, ka vadīt nodarbības citiem nav viegli, tomēr tas bija aizraujoši. Patīkama apziņa, ka izglītojot vienaudžus, kaut nedaudz iespējams ietekmēt visas pasaules ekoloģisko situāciju.

Svarīgi pieredzi nodot tālāk

14. martā Apē notika Alūksnes un Apes novadu skolotāju apmācību seminārs par energoefektivitātes jautājumiem.

Pieredzē par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat21 “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” pētījumiem, to rezultātiem un ieguvumiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā dalījās ģimnāzijas skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva. Novadu skolu īpašumā nonāca saturīgi un gaumīgi plakāti, kas rosina ikvienu cilvēku saprātīgi izturēties pret jebkura veida enerģijas lietošanu. Vērtīgs ieguvums ir arī projektā īpaši izveidotas darba mapes (iespējams lejuplādēt šeit http://www.trea.ee/sec/lv/darbalapas/, kas sastāv no sagatavotiem pētnieciskajiem darbiem, kas ļauj skolēniem, darbojoties pašiem, saprast nepieciešamību taupīt jebkuru enerģijas veidu. Skoltājiem šīs mapes kalpos kā ideju avots, plānojot gan mācību stundas – fiziku,  matemātiku, dabaszinības, gan audzināšanas stundas. Tās kalpos kā līdzeklis jaunās – kompetenču pieejas reālā ieviešanā skolas mācību procesā, jo ir daudzpusīgi izmantojamas, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem. E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāju pieredze liecina, ka skolēniem patīk pētnieciskais process.

Izskanēja arī informācija par energomonitoringa ierīces Gdog lietošanas laikā gūtajiem secinājumiem un iespējām mainīt situāciju elektroenerģijas taupīšanā, piemēram – nomainot vecās lampas pret LED lampām, ieguvums ir ne tikai labāks apgaismojums, bet arī ekonomija vismaz 30% apjomā. Energomonitoringa ierīces rādījumu analīze rosināja mainīt arī dažus elektroierīču lietošanas paradumus.

Novadu skolotājus ieinteresēja iespējas skolēnu ekskursijās iekļaut objektus, kas ļauj saprast mūsdienīgus procesus enerģijas taupīšanā. Tādi objekti ir tepat pie mums, Latvijā – Latvenergo Energoefektivitātes centrs Jūrmalā, elektrības ražotnes, viedās mājas.