Loading...
Jaunumi 2017-11-28T15:36:40+00:00

Jaunumi

Sākas mājsaimniecību pētījums

Lai sekmīgi īstenotu projekta ietvaros paredzēto mājsaimniecību pētījumu, kura metodiku izstrādājusi Tartu Reģionālā enerģijas aģentūra, 2017.gada 27.novembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā notika tikšanās ar septiņu pētījumā iesaistīto mājsaimniecību pārstāvjiem.

Paredzēts, ka kopumā pētījumā Alūksnes novadā piedalīsies vismaz desmit mājsaimniecības, kuras saņems nepieciešamos mērinstrumentus (elektromonitoringa ierīci, strāvas patēriņa mērītājus un iekštelpu klimata kontroles mērītāju – CO2 datu logeri).

Katrai mājsaimniecībai informācija jāpkopo īpaši izstrādātā Enerģijas dienasgrāmatā, tādejādi iegūstot informāciju par mājsaimniecības elektroenerģijas, siltumenerģijas patēriņu, iekštelpu klimatu un auto izmantošanas paradumiem. Tikšanās laikā Irena Bērziņa un Uldis Reņģe demonstrēja pētījumā izmantotās mērierīces – kā uzstādīt, kā nolasīt datus un kā aizpildīt dienasgrāmatu, turklāt pētījuma dalībnieki var vērsties ar jautājumiem pie speciālistiem gan pētījuma laikā, gan pēc tam.

Iegūtie dati tiks apkopoti un izdarīti secinājumi par mājsaimniecību enerģijas patēriņa iezīmēm abpus robežai. Tiks izstrādāti ieteikumi, kā iespējams mājsaimniecību ikmēneša patēriņu samazināt, nemazinot mājsaimniecību komforta līmeni. Turklāt pētījumā iesaistītās mājsaimniecības varēs izvērtēt savu eletroierīču patēriņu, atklāt slepenos patērētājus vai nelietderīgās eletroierīces.

2017.gada decembra mēnesī Alūksnes novadā pirmās piecas ģimenes jau uzsākušas savas mājsaimniecības enerģijas patēriņa monitoringu!

Skolēni aizraujošos eksperimentos izprot enerģijas patēriņu ikdienā

1.decembrī Reuges pamatskolā Igaunijā norisinājās starptautiska Enerģijas diena, kā ietvaros arī skolēni no vairākām Vidzemes izglītības iestādēm veica mācību eksperimentus ar ikdienā katram apkārt esošām ierīcēm. Veicot praktiskus to patēriņa mērījumus, rēķinot uzdevumus, izklaidējošā un aizraujošā veidā jaunieši guva priekšstatu par to, kā un cik lietderīgi vai tieši – nelietderīgi paši ikdienā patērē dažāda veida enerģiju.

Ikdienas gaitās retais aizdomājamies par to, cik liela nozīme ir mūsu paradumiem. Iespējams, retais tāpēc, ka tas šķiet neizprotami, sarežģīti, varbūt pat neinteresanti? Bieži loģisks šķiet jautājums – ko es ar šo informāciju varu iesākt ikdienā? Tāpēc projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros uzstādītais sauklis “Enerģija ir prieks un prieks esi TU!” kļuvis par galveno vadmotīvu aktivitātēm – parādīt jauniešiem, ka ikdienas paradumu vērtēšana un uzraudzība ir interesanta, un iegūstamā informācija patiesībā ir plaši pielietojama. 

Lai izziņas procesu padarītu patiesi aizraujošu, tajā pašā laikā reālu un ikdienišķām situācijām atbilstošu, skolēnu no Valmieras Viestura vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, kā arī Igaunijas skolām rīcībā eksperimentu vajadzībām bija reālas mājsaimniecībā, skolā un citur izmantotas ierīces, tādas kā gludekļi, apgaismes ķermeņi, spuldzes, tējkannas. Ierīču darbības principi visiem ir zināmi, tomēr to darbības laikā patērētā enerģija nav, tāpēc, lai izprastu patieso patēriņa veidu un apjomu, skolēni varēja likt lietā modernas enerģijas mērīšanas ierīces – strāvas mērītājus, infrasarkano staru termometrus, termokameras un citas.

Eksperimentu laikā skolēni saprata, ka ir nozīme tam, kā plānojam apgaismojumu, iekārtojot telpas, kā arī to, kas mājās vai skolā patērē elektrību. Tāpat arī izprata, ka no enerģijas patēriņa viedokļa, nozīme ir piešķirama pat spuldzēm, kādas izmantojam apgaismes ķermeņos. Kā arī to kā pareizi uzlabot telpu gaisa kvalitāti, tajā pašā laikā nevēdināt telpas līdz to vispārējai atdzišanai. Īpaši aizraujošs skolēniem šķita eksperiments par skābekļa patēriņu. Vairāki skolēni vienkopus atradās teltī un uz savas ādas izjuta to, kā mainās skābekļa daudzums.

Pēc skolēnu intensīva darba pasākuma organizatori bija sarūpējuši aizraujošus AHHAA Zinātnes centra teātra demonstrējumus, kas parādīja skolēniem, ka aiz sarežģītām ķīmijas formulām slēpjas vienkāršas ikdienas situācijas. Priekšnesums pārsteidza ar uguni un dūmiem, dažādām noslēpumainu vielu reakcijām, radot pat plānotas eksplozijas.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” jeb SEC aktivitātes norisinās gan Lizuma vidusskolā, gan Valmieras Viestura vidusskolā un turpināsies visu mācību gadu, tāpēc skolēni, skolotāji un vecāki ir aicināti iesaistīties energoefektivitātes uzlabošanā, jo enerģija ir prieks un prieks esi Tu!

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, tālr. +371 28674617, ieva.bivina@vidzeme.lv.

Augstākminētā informācija, šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Skolotāji smeļas zināšanas par energoefektīvu dzīvesveidu

Veicinot energoefektīvu paradumu ievērošanu izglītības iestādēs, visaptverošas izglītojošas skolu kampaņas ietvaros vairāku skolu skolotāji praktiskos semināros apgūst energoresursu efektīvu izmantošanu ikdienā. Oktobrī un novembrī projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona organizētas lekcijas Valmieras Viestura vidusskolas un Lizuma vidusskolas skolotājiem.

Projekta mērķis ir veicināt izpratni vides jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot energoefektīva dzīvesveida ievērošanai ikdienā, tāpēc skolu kampaņas ietvaros zināšanas energoefektīvā saimniekošanā smeļas ne tikai skolēni, bet arī skolotāji.

Katrs var pārskatīt savus ikdienas paradumus

Nodarbību ietvaros skolotāji apguva vairākus būtiskus pamatnosacījumus enerģijas patēriņa samazināšanai. Kā izrādās, ikviens no mums spēj samazināt kopējo elektroenerģijas patēriņu izglītības iestādēs, mājās, darbavietās, izvērtējot savus ikdienas paradumus. Piemēram, vai aizdomājaties par to, cik jaudīgi elektropatērētāji atrodas saimniecībā? Vai arī par to, kāds ir to tehniskais stāvoklis un, kad veiktas profilaktiskās apkopes? Varbūt pat esat ievērojis, ka izslēdzot visus elektropatērētājus, skaitītājs joprojām skaita kilovatstundas?

Neredzamie “enerģijas zagļi”

Kā varēja uzzināt lekcijā, lielu daļu elektrības patērējam neapzināti. Nereti galvenie vaininieki, kas patērē elektrību, ir tie, kas izskatās visnevainīgākie. Vēl būtiskāk – tie atrodas praktiski katrā mājoklī, skolā, birojā, piemēram, videokameras, apsardzes ierīces, kabeļu vai satelīta televīzijas rūteri. Vai zinājāt, ka šīs nelielās spīguļojošās  “kārbiņas” patērē vairāk elektrības nekā ledusskapis? Vērts pievērst uzmanību, ka divas trešdaļas no šo iekārtu patērētās elektroenerģijas tās patērē laikā, kad uzskatām tās par izslēgtām. Patiesībā šīs ierīces darbojas bez pārtraukuma, arī tad, ja mēs tās nelietojam. Dažkārt mēdzam nepievērst uzmanību mazas jaudas pastāvīgi ieslēgtām elektroierīcēm, piemēram, akvārijam mājās, ierīcēm, kuras tērē daudz, bet īsu brīdi, ierīcēm, kuras lietojam pēc inerces – ledusskapis, veļas mazgājamā mašīna, elektriskā tējkanna, ūdens boileris, elektriskā plīts. Aizmirstam izslēgt fona gaismas telpās tādiem enerģijas patērētājiem kā dators, televizors, radio.

Pastāv vienkārši pielietojams zelta likums apgaismojuma patērēšanā

Apgaismojums ir viens no būtiskākajiem elektrības patēriņā. Aprēķināts, ka šodien aptuveni 40% no visa pasaules elektroenerģijas patēriņa izlieto tieši biroji, tāpēc tajos jo īpaši liela nozīme ir elektrības patēriņa monitorēšanai. Gluži vienkārša metode, ko pielietot elektroenerģijas taupīšanā – kad apgaismojums nav nepieciešams, tas ir jāizslēdz.

Kā varam ietaupīt enerģiju ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību?

Jebkurš ir ieinteresēts energoefektīvā saimniekošanā, kaut tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas papildus sniedz iespēju ietaupīt finanšu resursus ilgtermiņā. Viens veids ir mūsu pašu ikdienas paradumu maiņa. Otrs, ko piedāvā viedo tehnoloģiju laikmets – ieviest sadzīvē energomonitoringa sistēmas, kas ļauj fiksēt, cik daudz enerģijas tiek patērēts nelietderīgi.

Šādu iekārtu tirgū ir vairākas, viena no tām ir Latvijā ražotā – “Gdog Energomonitorings”, kas nodrošina elektroenerģijas patērētāju pārraudzību. Šāda veida ierīču darbības principi balstās uz to, ka ir iespējams attālināti pārraudzīt saimniecības darbību un saņemt paziņojumus, novērtēt atsevišķu ierīču darbību un nelietderīgos patērētājus. Tāpat iespējams identificēt bojātas ierīces un inženiertīklus, kas palielina enerģijas patēriņu.

Lai veicinātu patērētās enerģijas paradumu un “vājo punktu” risināšanu skolās, projekta ietvaros energomonitoringa ierīces uzstādītas arī Valmieras Viestura vidusskolā un Lizuma vidusskolā. Tas ļaus veikt mērāmu elektroenerģijas samazinājumu,  kā arī uz praktisku piemēru bāzes veicinās skolēnu un skolas personāla izpratni par elektroenerģijas efektīvu izmantošanu.

Lekcijas organizētas Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” jeb SEC. Projekta dalībnieki ir Vidzemes plānošanas reģiona, Rouges un Tartu apgabalu skolēni, skolotāji un viņu ģimenes locekļi, kuri ar praktiskiem piemēriem un darbošanos izzinās energoefektīva dzīvesveida nozīmi un ieguvumus. Tāpat enerģijas taupīšanā iesaistīsies vietējās mājsaimniecības, lai kopīgi uzlabotu paradumus energoefektivitātes veicināšanā.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, Tālr.: +371 28674617, ieva.bivina@vidzeme.lv

Par priekšzīmīgu enerģijas izmantošanu

Alūksnē, Valmierā, Lizumā un Igaunijas pilsētā Reugē skolēni enerģijas pulciņu nodarbībās izmēģina dažādus risinājumus kā taupīt enerģiju, aicinot arī citus gudri izmantot enerģiju gan skolā, gan mājās.

Mācību gada sākumā Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzijā, Valmieras Viestura vidusskolā, Lizuma vidusskolā un Reuges pamatskolā darbību uzsāka enerģijas pulciņi, kur eksperimentos tiek izmēģinātas dažādas ar enerģijas izmantošanu saistītas ikdienišķas situācijas. Minētajās skolās Latvijas-Igaunijas kopprojekta ietvaros notiek uz saudzīgu enerģijas izmantošanu vērsta akcija „Enerģija ir prieks!

Enerģijas pulciņos izmēģinājumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību enerģijas taupīšanas paņēmieniem, izmantojot inovatīvas iekārtas un inženiertehniskos risinājumus, kā arī gudri patērējot enerģiju. Enerģijas pulciņa skolēni ar vadītāju palīdzību sagatavo pētāmos uzdevumus un veic izmēģinājumus, kurus pēc tam noformē kā darba burtnīcas. Sagatavotās darba burtnīcas vēlāk notiekošajā Enerģijas dienā izmantos citi skolēni. Izmēģinājumi, kuros tiek mērīta, piemēram, ēku siltuma noplūde, spuldžu un mājsaimniecības ierīču elektrības patēriņš, telpu iekšējā klimata rādītāji, apliecina un uzskatāmi pierāda taupīšanas vajadzību gan attieksmē pret vidi, gan naudas izteiksmē.

Izmēģinājumos tiek saistītas sākotnēji netiešas, tomēr ikdienišķi praktiskas pazīmes, piemēram, starp telpas iekārtojumu, apgaismojumu un enerģijas patēriņu. Alūksnes enerģijas pulciņa vadītāja Irēna Bērziņa saka, ka pulciņa dalībnieki paši radoši un patstāvīgi ir atraduši enerģijas taupīšanas paņēmienus, kā arī apguvuši jaunas digitālo iekārtu izmantošanas un sadarbības prasmes. Viens no enerģijas pulciņu mērķiem ir radošais darbs, kas ietver gan gudru enerģijas izmantošanas teoriju, gan arī praksi. Enerģijas pulciņos testētie un darba burtnīcā noformētie izmēģinājumu materiāli tiks izmantoti Reuges pamatskolā 1. decembrī notiekošās Enerģijas dienas radošajās darbnīcās. Enerģijas dienā piedalīsies skolēni gan no Veru apriņķa, gan arī no Vidzemes.

Enerģijas dienā un citos pasākumos viņi aicinās un skaidros visai skolas saimei, kā gudri un taupīgi izmantot enerģiju.

Lai veicinātu skolēnu pašu praktisku darbošanos un interesi par energoefektivitātis tematiku, Igaunijas skolēni var savas enerģijas tēmai veltītās īsfilmas iesniegt konkursam “Esmu gudrs enerģijas patērētājs!”. Tas drīzumā tiks izsludināts arī Latvijas skolēnu vidū.

Projekta ietvaros notiek arī skolu personāla izglītošana par energoefektivitātes tematiku. Skolotāji un skolu personāls piedalījās seminārā par gudru resursu lietošanu, kur apsprieda rīcības, kas saistītas ar enerģijas taupīšanu, vai tieši otrādi – netaupīšanu, ar klases telpu iekšējā klimata uzlabošanas iespējām, un enerģijas tēmas sasaisti ar mācību programmu.

Papildus projektā iesaistīto skolu enerģijas sistēmas papildinātas ar dažādiem nelieliem energoefektivitāti paaugstinošiem risinājumiem, kā piemēram LED-spuldzēm, kustības sensoriem un krānu aeratoriem. Tartu Reģiona Enerģijas Aģentūras projektu vadītājs Antti Roose apstiprina, ka nelielas, visiem finansiāli iespējamas investīcijas skolas enerģijas sistēmā, un pieņemto “ērti – slinko” enerģijas izmantošanas paņēmienu nomaiņa, piemēram, skolas kurināšanā, ventilēšanā un apgaismošanā, varētu kļūt par gudru taupības piemēru Igaunijas un Latvijas skolām.

Jauniešu apzinīgums enerģijas jomā tiks nodots tālāk Dienvid-Igaunijas un Vidzemes mājsaimniecībām, kurās novembrī sāksies enerģijas monitorings un tiks analizēta ģimeņu rīcība enerģijas jomā. Pasākuma mērķis ir, izdarot nelielas investīcijas un mainot enerģijas uzmantošanas paradumus, gūt vismaz 15% enerģijas ietaupījumu. Enerģijas akcija mājās un skolās tiek realizēta ES Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība“ ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunieši iesaka

  1. Eksperimentā salīdzinājām 4 veidu spuldzes: LED spuldzi, kvēlspuldzi, halogēnspuldzi, luminiscences spuldzi. Noteicām vienas spuldzes aptuvenās izmaksas gadā atbilstoši tās elektroenerģijas patēriņam:
Kvēlspuldze 14,12 eiro
Halogēnspuldze 11,60 eiro
Luminiscences spuldze 2,52 eiro
LED spuldze 1,51 eiro

Iesakām izmantot LED spuldzes.  Tās ir 9 reizes ekonomiskākas, nekā kvēlspuldzes un gandrīz 8 reizes ekonomiskākas, nekā halogēnspuldzes. Arī garantijas laiks tām ir vairākas reizes lielāks.

  1. Eksperimentā noskaidrojām, vai svarīgi pēc darba izslēgt datoru. Noteicām, cik vienam datoram gadā izmaksās lieki iztērētā enerģija, ja datoru neizslēdz (uzskatījām, ka dators lietderīgi tiek izmantots 8 stundas dienā):
Stacionārais dators 56,50 eiro
Vecs portatīvais dators 40,32 eiro
Jauns portatīvais dators 8,00 eiro

Darba laikā momentānā jauda:

Stacionārais dators 100 W
Vecs portatīvais dators 40 W
Jauns portatīvais dators 30 W

Iesakām:

  • datoru pēc darba izslēgt
  • izdevīgāk iegādāties portatīvo datoru

Skolēni dodas izglītojošā ekskursijā

20. oktobrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas  skolēni devās izglītojošā ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja Rīgas pirmo termoelektrocentrāli (TEC-1), Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Elektrum energoefektivitātes centru Jūrmalā.

Enerģijas diena Alūksnes pilsētas svētku ietvaros

Alūksnes pilsētas svētku laikā, 5. augustā, svētku apmeklētāji varēja ne tikai izbaudīt svētkus, bet arī gūt jaunas zināšanas, piedaloties pārrobežu projekta ietvaros notiekošajā Enerģijas dienas pasākumā, kurā informatīvi izklaidējošā veidā varēja uzzināt, kā mazliet mainot savus ikdienas paradumus, var atrast papildu resursus ģimenes budžetā.

Enerģijas dienas norisi vadīja četru cilvēku komanda no SIA “EKODOMA”. Aktivitātēs vienlaikus varēja iesaistīties visa ģimene – bērniem bija iespēja izpausties, krāsojot uzlīmes un attēlus, radot savus zīmējumus vai spēlējot īpašo enerģijas spēli, tikmēr vecāki varēja mierīgi parunāties, padiskutēt par gudru resursu patēriņu mājsaimniecībās, iespējām samazināt nevajadzīgu enerģijas patēriņu, piemēram, noregulējot atbilstošu ledusskapja temperatūru, atvienojot ierīces no gaidīšanas režīma, tējkannā uzsildot tikai nepieciešamo ūdens apjomu.

Spuldžu stendiņā varēja uzzināt par spuldžu izvēli, noskaidrot, ko nozīmē dažādie apzīmējumi uz iepakojuma, un uzskatāmi pārliecināties par spuldžu elektropatēriņa atšķirībām un izstarotās gaismas kvalitāti, izmantojot mērierīces. Jāatzīmē, ka atbilstoša apgaismojuma izvēle un izvietojums mājoklī rada mājīgu vidi, uzlabo emocionālo komfortu, turklāt ļauj samazināt elektrības rēķinus.

Visvairāk gan lielākus, gan mazākus pasākuma apmeklētājus ieinteresēja lielformāta enerģijas spēle. Spēlētāji, atbildot uz jautājumiem par enerģiju, guva zināšanas un padomus, kā vecākiem palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu mājās, kā arī uzzināja par dažādiem enerģijas veidiem un avotiem.

Lai gan Enerģijas dienas organizatoriem sākotnēji šķitis, ka nebūs viegli svētku laikā runāt par tādiem nopietniem un šķietami garlaicīgiem jautājumiem kā enerģijas taupīšana, tomēr pasākuma laikā varējis novērot, ka, ja apmeklētājiem demonstrē, kā tas viss strādā praksē, tad izdodas piesaistīt arī citus garāmgājējus, kas ikdienā par šīm lietām nemaz nedomā.

– Šajā pasākumā ieguvēji bija visi, jo arī jau jomā pieredzējušie cilvēki atzina, ka informācijas ir daudz, tā ne vienmēr ir vienuviet pieejama visaptverošā un labi sakārtotā formā, kā arī pašas tehnoloģijas mainās ļoti strauji, tādēļ ne vienmēr pietiek laika ikdienā visu pētīt pašam un sekot līdzi pārmaiņām, – saka inženierzinātņu doktore Līga Žogla, SIA “EKODOMA” projektu vadītāja.

Enerģijas diena notika projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, ko Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.

Projekta kopējais budžets ir 289 730 EUR, no kuriem Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 59 160 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 50 286 EUR.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Valmieras Viestura vidusskolā elektrību ražo velosipēdi

“Enerģijas nedēļas” ietvaros no 12. oktobra Valmieras Viestura vidusskolā aktīvi uzsākušās projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” aktivitātes. Skolēniem divas dienas iespējams praktiski izmēģināt, kā veidojas enerģija – cik daudz  laika un  spēka nepieciešams, lai uzlādētu telefonā kaut 1% vai cik ilgi enerģija jāražo, lai tējkanna darbotos vismaz vienu sekundi.

13.oktobrī, skolēni aicināti uz zinātnes centra Zinoo vadītajām mācību stundām, kur 9. klašu skolēni un skolas “Enerģijas pulciņa” dalībnieki veidos auto, kas darbojas uz saules enerģiju, kā arī pašu spēkiem attīrīs ūdeni līdz pat dzeramā ūdens kvalitātei. Nodarbību noslēgumā visi interesenti no Valmieras Viestura vidusskolas aicināti arī uz Zinoo eksperimentu šovu skolas aktu zālē.

Ikdienā enerģiju tērējam ik uz soļa, taču reti kad apzināmies, cik daudz jāiegulda, lai nodrošinātu mūsu ikdienas paradumus ar tai nepieciešamo elektroenerģiju. Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem šonedēļ tāda iespēja ir. Cik liels ir bērnu pārsteigums, ka mīšanās desmit minūtes uz riteņa, kas ražo enerģiju, telefonam nodrošina tikai 1% no baterijas uzlādes. Tāpat arī otrā trenažierī, kas tiek darbināts nepārtraukti divdesmit minūtes, tējkannu var iedarbināt tikai uz 1 sekundi. Ar aktīvu trenažieru izzināšanu Valmieras Viestura vidusskolā uzsākas Enerģijas dienas, lai pievērstu bērnu uzmanību energoefektivitātes jautājumiem.

Arī zinātniskais centrs Zinoo bērniem sagatavojis aizraujošas nodarbības par energoefektivitātes tēmu, lai skolēnus aicinātu aizdomāties par katra procesa nozīmi un sarežģītību. Parasti atveram ūdens krānu un tecinām to bieži vien vairāk nekā nepieciešams, taču, ja izprotam, ka katra ūdens lāse prasa milzīgu enerģijas patēriņu – garu un sarežģītu procesu, lai tas nonāktu pie mums un būtu dzerams, spējam arī labāk novērtēt, kāpēc lieks resursa patēriņš nav nepieciešams. “Kad mēs paši fiziski izmēģinām, kā tad tas ir – ražot enerģiju – sākam saprast, cik vieglprātīgi esam palikuši pret tās tērēšanu. Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar Enerģijas dienu un vēlāk arī regulāriem enerģijas pulciņiem skolās bērniem radošā veidā parāda energoefektivitātes nozīmi mums apkārt,” stāsta projekta vadītāja Maija Rieksta.

Piektdien, 13. oktobrī plkst. 14:10 – 15:00 skolēni aicināti arī uz Eksperimentu šovu, kur Zinoo eksperti pierādīs, ka fizika un ķīmija ir aizraujošas un atrodas mums apkārt ik uz soļa. Arī projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” komanda izstrādājusi radošas iknedēļas Enerģijas pulciņa nodarbības, kuru laikā bērni interaktīvā veidā izzinās fizikas un energoefektivitātes nozīmi ikdienā. Enerģijas pulciņam Valmieras Viestura vidusskolas skolēni var pieteikties pie fizikas skolotājas Zigita Baldone.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” jeb SEC aktivitātes norisinās gan Lizuma vidusskolā, gan Valmieras Viestura vidusskolā un turpināsies visu mācību gadu, tāpēc skolēni, skolotāji un vecāki ir aicināti iesaistīties energoefektivitātes uzlabošanā, jo enerģija ir prieks un prieks esi Tu!

Lizuma vidusskolā skolēni starpbrīžos ražo elektrību

28. un 29. septembrī Lizuma vidusskolā aktīvi uzsākās projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” aktivitātes. Skolēniem divas dienas bija iespējams praktiski izmēģināt kā veidojas enerģija – cik daudz  laika un  spēka nepieciešams, lai uzlādētu telefonā kaut 1%, vai cik ilgi enerģija jāražo, lai tējkanna darbotos vismaz vienu sekundi. Skolēni piedalījās zinātnes centra Zinoo vadītajās mācību stundās, kur kopīgi izveidoja auto, kas darbojas uz saules enerģiju un pašu spēkiem attīrīja ūdeni.

Ikdienā enerģiju tērējam ik uz soļa, taču reti kad apzināmies, cik daudz jāiegulda, lai nodrošinātu mūsu ikdienas paradumus ar tai nepieciešamo elektroenerģiju. Lizuma vidusskolas skolēniem šonedēļ tāda iespēja bija. Cik liels bija bērnu pārsteigums, ka mīšanās desmit minūtes uz riteņa, kas ražo enerģiju, telefonam nodrošina tikai 1% no baterijas uzlādes. Tāpat arī otrā trenažierī, kas tika darbināts nepārtraukti divdesmit minūtes, tējkannu varēja iedarbināt tikai uz 1 sekundi. Ar aktīvu trenažieru izzināšanu Lizuma vidusskolā uzsākās Enerģijas dienas, lai bērniem pievērstu uzmanību energoefektivitātes jautājumiem.

Arī zinātniskais centrs Zinoo bērniem bija sagatavojis aizraujošas nodarbības par energoefektivitātes tēmu, lai skolēnus aicinātu aizdomāties par katra procesa nozīmi un sarežģītību. Parasti atveram ūdens krānu un tecinām to bieži vien vairāk nekā nepieciešams, taču, ja izprotam, ka katra ūdens lāse prasa milzīgu enerģijas patēriņu un garu un sarežģītu procesu, lai tas nonāktu pie mums un būtu dzerams, spējam arī labāk novērtēt, kāpēc lieks resursa patēriņš nav nepieciešams. “Kad mēs paši fiziski izmēģinām, kā tad tas ir – ražot enerģiju – sākam saprast, cik vieglprātīgi esam palikuši pret tās tērēšanu. Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar Enerģijas dienu un vēlāk arī regulāriem enerģijas pulciņiem skolās bērniem radošā veidā parāda energoefektivitātes nozīmi mums apkārt,” stāsta projekta vadītāja Maija Rieksta.

Aktivitātes laikā skolēni bija aicināti uz Eksperimentu šovu, kur Zinoo eksperti pierādīja, ka fizika un ķīmija ir aizraujošas un atrodas mums apkārt ik uz soļa. Arī projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” komanda izstrādājusi radošas Enerģijas pulciņa nodarbības, kuru laikā bērni interaktīvā veidā izzinās fizikas un energoefektivitātes nozīmi ikdienā. Enerģijas pulciņam Lizuma vidusskolas skolēni var pieteikties pie fizikas skolotāja Jura Ločmeļa.

Projekta aktivitātes Lizuma vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā norisināsies visu mācību gadu, tāpēc skolēni, skolotāji un vecāki ir aicināti iesaistīties energoefektivitātes uzlabošanā, jo enerģija ir prieks un prieks esi Tu!

Īsteno projektu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”

Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu kopīgi īsteno projektu “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”.

Projekta mērķi ir uzlabot zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā. Tāpat, īstenojot projektu, plānots paaugstināt izpratni par enerģiju skolās un iepazīstināt skolēnus ar interaktīvām mācīšanas metodēm, ietekmējot nākamo paaudžu enerģijas lietošanas paradumus, kā arī veicināt inovatīvu un pārdomātu risinājumu izmantošanu enerģijas efektīvai lietošanai.
Projekta ietvaros plānoti vairāki pasākumi, piemēram, izglītojoša kampaņa skolās “Enerģijas skolas”.

Kampaņas laikā notiks pētījumu veikšana, auditēšana un eksperimentēšana, mācot skolēniem analizēt, pārdomāt un nepieciešamības gadījumā mainīt savus ikdienas enerģijas patērēšanas paradumus, kā arī iedvesmot skolēnus, lai tie aicinātu arī savus ģimenes locekļus izmantot enerģiju gudri.

Projekta ietvaros notiks arī skolu personāla apmācība, “Enerģijas dienas” Latvijā un Igaunijā. Plānotas kampaņas, kuru mērķis ir palielināt enerģijas ietaupīšanu mājsaimniecību ikdienas lietošanā. Pirmais no pasākumiem, kurš norisināsies Alūksnes novadā, būs “Enerģijas diena” Alūksnes pilsētas svētkos. 5. augustā no pulksten 11.00 pie Alūksnes Kultūras centra ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcas, paraugdemonstrējumos un konkursos par energoefektivitātes tēmu.

Projektā iesaistīta arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, kura projekta finansējumu ieguldīs jaunas un energoefektīvas sadzīves tehnikas iegādei, savukārt vecā tehnika lieliski noderēs salīdzinošiem testiem, lai novērotu elektroenerģijas patēriņa atšķirības. Skola iegādāsies arī aprīkojumu energo pulciņa darbībai, kurš darbu uzsāks šī gada rudenī.

Projekta kopējais budžets ir 289 730,00 EUR, no kuriem Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 59 160,00 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 85%.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.