Loading...
Jaunumi 2017-11-28T15:36:40+00:00

Jaunumi

Sarunu festivālā Cēsīs soli tuvāk sabiedrībai energoefektivitātes jautājumu apspriešanā

Nedēļas nogalē norisinājās sarunu festivāls “Lampa”, kurā ar diskusiju “Kā būt energoefektīvam ikdienā?” piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģions. Tajā jau agrā sestdienas rītā pulcējās entuziastiskākie sabiedrības pārstāvji, lai runātu ne tikai par jaunāko tehnoloģiju sniegto resursu ietaupījumu, bet arī to, kā ģimenei bērnos rosināt interesi par energoefektivitātes jautājumiem.

Ņemt vērā labu praksi energoresursu izmantošanā (piemēram, lietot LED spuldzes, pareizi vēdināt telpas), izvēlēties enerģiju taupošas ierīces un saprātīgi tās izmantot, palīdzēt bērniem izprast energoefektivitātes pamatprincipus – šādas un līdzīgas tēzes izskanēja diskusijas laikā, kur bez klausītājiem piedalījās arī bērnu grāmatas “Zili brīnumi / sociālā fizika bērniem” un zinātnes centru “Zili brīnumi” autors Aldis Kalniņš, energoefektivitātes centra “Elektrum” speciālists Anrijs Tukulis un vides entuziaste Linda Fībiga.

Vislielāko diskusijas dalībnieku interesi un jautājumus no klausītājiem raisīja temati par jaunākajām mājsaimniecību tehnoloģijām un to sniegtajām iespējām sadzīves kvalitātes uzlabošanā ikdienā un resursu jēgpilnā patērēšanā. Energoefektivitātes centra pārstāvis Anrijs Tukulis norādīja, ka atbilstoši izmeklētas jaunākās mājsaimniecību tehnoloģijas var ievērojami uzlabot cilvēku sadzīvi, kā arī ļaut saprātīgi plānot energoresursu tēriņus. Piemēram, diskutējot par trauku mazgājamo mašīnu izdevīgumu ikdienā, domas dalījās. Auditorijā atskanēja pieredze par to, ka 30 minūšu trauku mazgājamās mašīnas režīms patērē 2 litrus ūdens, kas šķiet ļoti pārliecinošs ietaupījums, ja ņem vērā, ka, mazgājot traukus ar rokām, šādu ūdens apjomu var iztērēt ļoti ātri. Savukārt sociālās fizikas jautājumu pētnieks un zinātājs Aldis Kalniņš rosināja uz plašākām pārdomām, norādot uz nepieciešamību vienmēr izvērtēt, cik naudas un enerģijas resursu prasa jaunas iekārtas iegāde pret ieguvumu, ko tā ikdienā sniedz.

Sarunas ietvaros klātesošie rosināja diskusiju arī par veidiem, kā bērnos veicināt interesi par energoefektivitātes jautājumiem jau no bērnības. Bērnu Zinātkāres centru vadītājs Aldis Kalniņš uzsvēra, ka būtiskākais ir bērnus izglītot viņiem saprotamā veidā, proti, ar piemēriem, ļaujot pašiem mēģināt un izdarīt secinājumus. “Ir diezgan bezjēdzīgi bērniem censties tikai teorētiski ieskaidrot šīs pārliecības. Arī vide veido cilvēku, tāpēc likumsakarīgi, ka bērns izaug saskaņā ar tiem principiem, ko ikdienā pats dara, redz un jūt sev apkārt,” uzsvēra A. Kalniņš.

Diskusijas dalībniece un divu bērnu mamma Linda Fībiga piebilda, ka viņas ģimenē vides un tai skaitā energoefektivitātes jautājumi tiek apgūti kopā ar bērniem praktiski un, redzot, ka mazākajiem ģimenes locekļiem tos apgūt ir jautri, rodas papildu stimuls kopīgi pievērsties šādiem jautājumiem ģimenes ikdienā.
Dalība festivālā “Lampa” īstenota Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros. Tā mērķis ir ar dažādu iesaistošu aktivitāšu palīdzību veicināt skolēnu un sabiedrības izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī vērst uzmanību uz izsvērtu enerģijas patēriņa paradumu ievērošanu ikdienā.

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Aktīvi vidzemnieki iepazīst enerģijas ieguves veidus Latvijā

Jūnija vidū vairāki aktīvi mājsaimniecību pārstāvji un skolotāji no Valmieras, Alūksnes un Igaunijas pilsētas Reuges iepazinās ar diviem iespaidīgiem energoobjektiem Latvijā – Getliņi EKO un Rīgas otro termoelektrocentrāli (TEC-2), tā izzinot veidus pilnvērtīgai enerģijas ražošanai un pārstrādei, radot pievienoto vērtību.

Viens no Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” mērķiem paredz paaugstināt zināšanas par enerģijas patēriņu ikdienā, tā veicinot tās ietaupījumu Latvijas un Igaunijas mājsaimniecībās. Tāpēc šādas izglītojošas izpētes vizītes Latvijai nozīmīgākos enerģiju ražojošos objektos ir solis pretī izpratnei par to, kā iespējams ne tikai ražot ekoloģiski atjaunojamu enerģiju, bet arī, kā to saprātīgi un jēgpilni izmantot tālāk.

Viesojoties sadzīves atkritumu poligonā, dalībnieki uzzināja, kā no atkritumu uzglabāšanas savāktā gāze tiek pārvērsta elektrībā un siltumā, kas apgādā „Getliņi EKO“ siltumnīcas. Tajās savukārt aug visiem zināmie un iecienītie dārzeņi. Interesanti, ja rēķina, ka mājsaimniecība mēnesī patērē 100kwh, tad šeit saražotais elektrības daudzums pietiktu 25 000 mājsaimniecībām gadā.

Šis apmeklējums dalībniekus pamudināja diskutēt par it kā visiem nu jau zināmu, tomēr ne katrā saimniecībā ievērotu procesu – atkritumu šķirošanu un tās nozīmi, tāpat arī saistību ar elektroenerģijas iegūšanu.

Viesojoties Rīgas TEC-2, dalībnieki uzzināja, ka šī ir ne tikai lielākā Latvijas termoelektrocentrāle, bet arī šobrīd modernākā un efektīvākā kombinētā cikla termoelektrocentrāle Baltijā, ar kopējo elektrisko jaudu 850 MW. Savu darbību tā sāka tālajā 1973.gadā. Kā uzsvēra TEC-2 pārstāvji, šobrīd Rīgas termoelektrocentrāle spētu gandrīz pilnībā nodrošināt Latvijas elektroenerģijas patēriņu, ja tas būtu nepieciešams. Apmeklējot šo objektu, brauciena dalībniekus interesēja gan pamatprincipi, kā notiek elektroenerģijas ražošanas process, gan arī izskanēja daudz ļoti tehnisku jautājumu.

Izpētes brauciens īstenots Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (SEC) ietvaros. Tā mērķis ir ar dažādu iesaistošu aktivitāšu palīdzību veicināt skolēnu un sabiedrības izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī vērst uzmanību uz izsvērtu enerģijas patēriņa paradumu ievērošanu ikdienā. Vairāk informācijas: http://www.trea.ee/sec/lv/.

 

Informāciju sagatavoja: 

Ieva Bīviņa,

Projekta “SEC” sabiedrisko attiecību speciāliste,

Vidzemes plānošanas reģions,

Tālr.: +371 28674617,

E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv.

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Skolēni izzina enerģiju

SEC projekta ietvaros 18. aprīlī un 18. maijā notika Dienvidigaunijas un Vidzemes skolēnu kopīgie enerģiju izzinošie braucieni Latvijā un Igaunijā uz publiskajiem objektiem, energoefektīvu risinājumu pionieriem, kas demonstrē gudru enerģijas patēriņu.

Ekspertimentē un iepazīst enerģiju Tartu

18.aprīlī Igaunijā 90 skolēni no Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Valmieras Viestura vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Valmieras sākumskolas, Ziemeru pamatskolas, Varstu pamatskolas un Rouges pamatskolas pētīja enerģiju Igaunijas Nacionālajā muzejā un zinātnes centrā AHHAA.

 Igaunijas Nacionālā muzeja ēka pārsteidza ar iespaidīgo apjomu un tās izveidei izmantotajiem energoefektīvajiem un gudrajiem risinājumiem gan darbinieku, gan krājumu, gan muzeja telpām, ekspozīcijām, lai apjomīgās celtnes uzturēšanas izmaksas būtu pēc iespējas mazākas. Ekspozīcijās ļāva izpētīt Igaunijas vēsturi un iedzīvotājiem pieejamo resursu un enerģijas izmantošanu no sendienām līdz mūsdienām. Progress notiek pateicoties enerģijas savaldīšanai un pārdomātai izmantošanai.

Ekskursijas laikā pa Tartu pilsētu, skolēni uzzināja par enerģiju pilsētā, par Tartu energoefektīvākajām ēkām un pilsētas attīstības plāniem, īstenojot projektus ēku atjaunošanas, ielu apgaismojuma, transportlīdzekļu un viedo māju jomā.

AHHAA centrā skolēni “uz savas ādas” pārbaudīja dažādus enerģijas veidus un fizikas spēkus – cik stipri roku saspiež ezers, kā ieraudzīt skaņas spēku, vai gaisa plūsmā ir pietiekami enerģijas, lai noturētu bumbu, cik stipri jāgriež ūdens turbīna, lai pāršautu bumbiņu uz otru ūdenstilpni, kā arī iejusties viedās pilsētas mēra-apstākļu regulētāja lomā.

 

Meklē un pēta enerģijas avotus Rīgā

18.maijā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Reuges pamatskolas un Hānjas pamatskolas 69 skolēni Motormuzejā meklēja vecāko auto modeli un pētīja kāda enerģija darbina dažādus muzeja eksponātus. Turklāt uzzināja, ka pati muzeja ēka saņēmusi 3.vietu nominācijā kā energoefektīvākā publiskā ēka 2017 un tajā izveidoti inovatīvi risinājumi klimata, apkures, vēdināšanas sistēmu kontrolei.

Getliņi Eko skolēni varēja gūt atbildes uz jautājumiem – kur paliek atkritumi, kāpēc gurķiem patīk krāsainas lampas, vai labais vienmēr uzvar ļauno, vai kamenes strādā virsstundas, kā no atkritumiem var iegūt elektrību un ko darīt ar lieku siltumu.  Turklāt tika demonstrēta gudra un pārdomāta pieejamo resursu izlietošana, jo sākotnēji saražoto siltumenerģiju nācās vienkārši “laist gaisā”, taču kopš 2011.gada šeit vairāk kā 11 000m2 platībā, apsildāmajās siltumnīcās praktiski cauru gadu, izmantojot saražoto siltumenerģiju, tiek audzēti tomāti, gurķi un puķu stādi.

 Zinātņu Akadēmijas skatu platformā skolēni no Elektrum Energoefektivitātes centra pārstāves Rūtas Liepnieces uzzināja, cik daudz enerģijas saražo Daugava, kur Rīga ņem elektrību un siltumu un kā var samazināt enerģijas patēriņu pilsētā, vienlaikus baudot Rīgas panorāmu.

 

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Mērķtiecīgi īstenoti energoefektivitātes pasākumi Vidzemes skolā ļauj ietaupīt izdevumus par elektrību līdz pat 168 Eur mēnesī

Mācību gada sākumā projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros divās Vidzemes skolās īstenoti energoefektivitātes pasākumi, aprīkojot tās ar mūsdienīgām enerģijas mērīšanas un monitoringa ierīcēm, kā ar nomainot vecos apgaismes ķermeņus uz ekonomiskām LED spuldzēm. Nu secināms, ka ievērojamu ietaupījumu uzrāda elektroenerģijas patēriņa dati Lizuma vidusskolā, kur tas atsevišķos mēnešos samazinājies pat par 1035 kilovatstundām (kWh) mēnesī, naudas izteiksmē veidojot ievērojamu ietaupījumu.

Viena no projekta aktivitātēm paredz veicināt skolēnu izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, un labākais veids, kā to darīt – parādīt vienkārši saprotamus principus no ikdienas. Tāpēc ar projekta atbalstu šī mācību gada sākumā kopumā 3000 Eur apmērā Lizuma vidusskolai un Valmieras Viestura vidusskolai iegādāts aprīkojums enerģijas klasēm skolēnu eksperimentiem speciāli organizētos Enerģijas pulciņos. Tāpat skolu gaiteņos uzstādīts ekonomisks apgaismojums, tādejādi uzlabojot arī skolu energoefektivitāti kopumā. Lizuma vidusskolā nomainīta daļa veco apgaismes spuldžu uz LED spuldzēm, savukārt Valmieras Viestura vidusskolā uzstādīts kustības sensora LED apgaismojums skolas gaitenī. Papildus – abas skolas uz gadu testēšanai saņēma energomonitoringa ierīci, kas nodrošina elektrības patērētāju pārraudzību ēkā.

Lizuma vidusskolas direktore Irēna Ābeltiņa pastāstīja, ka lielāko elektrības patēriņu skolā rada apgaismojums. Pēc veco spuldžu nomaiņas uz LED spuldzēm ir vērojams elektroenerģijas patēriņa samazinājums, kas salīdzinājumā pret pagājušā gada to pašu periodu atsevišķos mēnešos ir no 153  kWh līdz pat 1035 kWh. Naudas izteiksmē tas veidojis līdz pat aptuveni 168 EUR lielu ietaupījumu mēnesī. “Jāpiebilst, ka samazinājums vērojams laikā, kad skolā pastāvīgi darbojušies vairāki jauni datori, tomēr elektrības patēriņš joprojām samazinājies, tāpēc kopumā ieguvums ir atzinīgi vērtējams,” uzsver direktore.

Savukārt energomonitoringa ierīce palīdzējusi noskaidrot iepriekš neievērotus “enerģijas zagļus”. “Pateicoties iekārtas sniegtajai informācijai, atklājās ierīces, kas darbojas arī tad, kad tās neviens neizmanto. Iegūstot šādu precīzu informāciju, ir iespējams efektīvi novērst lieku elektrības patēriņu,” skaidro I. Ābeltiņa.

Valmieras Viestura vidusskolā detalizēti dati tiek apkopoti un analizēti, lai izdarītu secinājumus par elektrības patēriņu. Jau šobrīd projektā iesaistītā skolas fizikas skolotāja Zigita Baldone uzsver, ka dēļ uzstādītās energomonitoringa ierīces izdevies noskaidrot, ka konkrētos skolas blokos nav nelietderīgu enerģijas patērētāju.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (SEC) mērķis ir ar dažādu iesaistošu aktivitāšu palīdzību veicināt skolēnu un sabiedrības izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī vērst uzmanību uz izsvērtu enerģijas patēriņa paradumu ievērošanu ikdienā. Projektā kā pilota skolas piedalās Lizuma vidusskola un Valmieras Viestura vidusskola. Vairāk informācijas: http://www.trea.ee/sec/lv/.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa,
Vidzemes plānošanas reģions,
Projekta „SEC“
Sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr.: +371 28674617
E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv. 

 

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Sākas mājsaimniecību pētījums

Lai sekmīgi īstenotu projekta ietvaros paredzēto mājsaimniecību pētījumu, kura metodiku izstrādājusi Tartu Reģionālā enerģijas aģentūra, 2017.gada 27.novembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā notika tikšanās ar septiņu pētījumā iesaistīto mājsaimniecību pārstāvjiem.

Paredzēts, ka kopumā pētījumā Alūksnes novadā piedalīsies vismaz desmit mājsaimniecības, kuras saņems nepieciešamos mērinstrumentus (elektromonitoringa ierīci, strāvas patēriņa mērītājus un iekštelpu klimata kontroles mērītāju – CO2 datu logeri).

Katrai mājsaimniecībai informācija jāpkopo īpaši izstrādātā Enerģijas dienasgrāmatā, tādejādi iegūstot informāciju par mājsaimniecības elektroenerģijas, siltumenerģijas patēriņu, iekštelpu klimatu un auto izmantošanas paradumiem. Tikšanās laikā Irena Bērziņa un Uldis Reņģe demonstrēja pētījumā izmantotās mērierīces – kā uzstādīt, kā nolasīt datus un kā aizpildīt dienasgrāmatu, turklāt pētījuma dalībnieki var vērsties ar jautājumiem pie speciālistiem gan pētījuma laikā, gan pēc tam.

Iegūtie dati tiks apkopoti un izdarīti secinājumi par mājsaimniecību enerģijas patēriņa iezīmēm abpus robežai. Tiks izstrādāti ieteikumi, kā iespējams mājsaimniecību ikmēneša patēriņu samazināt, nemazinot mājsaimniecību komforta līmeni. Turklāt pētījumā iesaistītās mājsaimniecības varēs izvērtēt savu eletroierīču patēriņu, atklāt slepenos patērētājus vai nelietderīgās eletroierīces.

2017.gada decembra mēnesī Alūksnes novadā pirmās piecas ģimenes jau uzsākušas savas mājsaimniecības enerģijas patēriņa monitoringu!

Skolēni aizraujošos eksperimentos izprot enerģijas patēriņu ikdienā

1.decembrī Reuges pamatskolā Igaunijā norisinājās starptautiska Enerģijas diena, kā ietvaros arī skolēni no vairākām Vidzemes izglītības iestādēm veica mācību eksperimentus ar ikdienā katram apkārt esošām ierīcēm. Veicot praktiskus to patēriņa mērījumus, rēķinot uzdevumus, izklaidējošā un aizraujošā veidā jaunieši guva priekšstatu par to, kā un cik lietderīgi vai tieši – nelietderīgi paši ikdienā patērē dažāda veida enerģiju.

Ikdienas gaitās retais aizdomājamies par to, cik liela nozīme ir mūsu paradumiem. Iespējams, retais tāpēc, ka tas šķiet neizprotami, sarežģīti, varbūt pat neinteresanti? Bieži loģisks šķiet jautājums – ko es ar šo informāciju varu iesākt ikdienā? Tāpēc projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros uzstādītais sauklis “Enerģija ir prieks un prieks esi TU!” kļuvis par galveno vadmotīvu aktivitātēm – parādīt jauniešiem, ka ikdienas paradumu vērtēšana un uzraudzība ir interesanta, un iegūstamā informācija patiesībā ir plaši pielietojama. 

Lai izziņas procesu padarītu patiesi aizraujošu, tajā pašā laikā reālu un ikdienišķām situācijām atbilstošu, skolēnu no Valmieras Viestura vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, kā arī Igaunijas skolām rīcībā eksperimentu vajadzībām bija reālas mājsaimniecībā, skolā un citur izmantotas ierīces, tādas kā gludekļi, apgaismes ķermeņi, spuldzes, tējkannas. Ierīču darbības principi visiem ir zināmi, tomēr to darbības laikā patērētā enerģija nav, tāpēc, lai izprastu patieso patēriņa veidu un apjomu, skolēni varēja likt lietā modernas enerģijas mērīšanas ierīces – strāvas mērītājus, infrasarkano staru termometrus, termokameras un citas.

Eksperimentu laikā skolēni saprata, ka ir nozīme tam, kā plānojam apgaismojumu, iekārtojot telpas, kā arī to, kas mājās vai skolā patērē elektrību. Tāpat arī izprata, ka no enerģijas patēriņa viedokļa, nozīme ir piešķirama pat spuldzēm, kādas izmantojam apgaismes ķermeņos. Kā arī to kā pareizi uzlabot telpu gaisa kvalitāti, tajā pašā laikā nevēdināt telpas līdz to vispārējai atdzišanai. Īpaši aizraujošs skolēniem šķita eksperiments par skābekļa patēriņu. Vairāki skolēni vienkopus atradās teltī un uz savas ādas izjuta to, kā mainās skābekļa daudzums.

Pēc skolēnu intensīva darba pasākuma organizatori bija sarūpējuši aizraujošus AHHAA Zinātnes centra teātra demonstrējumus, kas parādīja skolēniem, ka aiz sarežģītām ķīmijas formulām slēpjas vienkāršas ikdienas situācijas. Priekšnesums pārsteidza ar uguni un dūmiem, dažādām noslēpumainu vielu reakcijām, radot pat plānotas eksplozijas.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” jeb SEC aktivitātes norisinās gan Lizuma vidusskolā, gan Valmieras Viestura vidusskolā un turpināsies visu mācību gadu, tāpēc skolēni, skolotāji un vecāki ir aicināti iesaistīties energoefektivitātes uzlabošanā, jo enerģija ir prieks un prieks esi Tu!

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, tālr. +371 28674617, ieva.bivina@vidzeme.lv.

Augstākminētā informācija, šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Skolotāji smeļas zināšanas par energoefektīvu dzīvesveidu

Veicinot energoefektīvu paradumu ievērošanu izglītības iestādēs, visaptverošas izglītojošas skolu kampaņas ietvaros vairāku skolu skolotāji praktiskos semināros apgūst energoresursu efektīvu izmantošanu ikdienā. Oktobrī un novembrī projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona organizētas lekcijas Valmieras Viestura vidusskolas un Lizuma vidusskolas skolotājiem.

Projekta mērķis ir veicināt izpratni vides jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot energoefektīva dzīvesveida ievērošanai ikdienā, tāpēc skolu kampaņas ietvaros zināšanas energoefektīvā saimniekošanā smeļas ne tikai skolēni, bet arī skolotāji.

Katrs var pārskatīt savus ikdienas paradumus

Nodarbību ietvaros skolotāji apguva vairākus būtiskus pamatnosacījumus enerģijas patēriņa samazināšanai. Kā izrādās, ikviens no mums spēj samazināt kopējo elektroenerģijas patēriņu izglītības iestādēs, mājās, darbavietās, izvērtējot savus ikdienas paradumus. Piemēram, vai aizdomājaties par to, cik jaudīgi elektropatērētāji atrodas saimniecībā? Vai arī par to, kāds ir to tehniskais stāvoklis un, kad veiktas profilaktiskās apkopes? Varbūt pat esat ievērojis, ka izslēdzot visus elektropatērētājus, skaitītājs joprojām skaita kilovatstundas?

Neredzamie “enerģijas zagļi”

Kā varēja uzzināt lekcijā, lielu daļu elektrības patērējam neapzināti. Nereti galvenie vaininieki, kas patērē elektrību, ir tie, kas izskatās visnevainīgākie. Vēl būtiskāk – tie atrodas praktiski katrā mājoklī, skolā, birojā, piemēram, videokameras, apsardzes ierīces, kabeļu vai satelīta televīzijas rūteri. Vai zinājāt, ka šīs nelielās spīguļojošās  “kārbiņas” patērē vairāk elektrības nekā ledusskapis? Vērts pievērst uzmanību, ka divas trešdaļas no šo iekārtu patērētās elektroenerģijas tās patērē laikā, kad uzskatām tās par izslēgtām. Patiesībā šīs ierīces darbojas bez pārtraukuma, arī tad, ja mēs tās nelietojam. Dažkārt mēdzam nepievērst uzmanību mazas jaudas pastāvīgi ieslēgtām elektroierīcēm, piemēram, akvārijam mājās, ierīcēm, kuras tērē daudz, bet īsu brīdi, ierīcēm, kuras lietojam pēc inerces – ledusskapis, veļas mazgājamā mašīna, elektriskā tējkanna, ūdens boileris, elektriskā plīts. Aizmirstam izslēgt fona gaismas telpās tādiem enerģijas patērētājiem kā dators, televizors, radio.

Pastāv vienkārši pielietojams zelta likums apgaismojuma patērēšanā

Apgaismojums ir viens no būtiskākajiem elektrības patēriņā. Aprēķināts, ka šodien aptuveni 40% no visa pasaules elektroenerģijas patēriņa izlieto tieši biroji, tāpēc tajos jo īpaši liela nozīme ir elektrības patēriņa monitorēšanai. Gluži vienkārša metode, ko pielietot elektroenerģijas taupīšanā – kad apgaismojums nav nepieciešams, tas ir jāizslēdz.

Kā varam ietaupīt enerģiju ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību?

Jebkurš ir ieinteresēts energoefektīvā saimniekošanā, kaut tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas papildus sniedz iespēju ietaupīt finanšu resursus ilgtermiņā. Viens veids ir mūsu pašu ikdienas paradumu maiņa. Otrs, ko piedāvā viedo tehnoloģiju laikmets – ieviest sadzīvē energomonitoringa sistēmas, kas ļauj fiksēt, cik daudz enerģijas tiek patērēts nelietderīgi.

Šādu iekārtu tirgū ir vairākas, viena no tām ir Latvijā ražotā – “Gdog Energomonitorings”, kas nodrošina elektroenerģijas patērētāju pārraudzību. Šāda veida ierīču darbības principi balstās uz to, ka ir iespējams attālināti pārraudzīt saimniecības darbību un saņemt paziņojumus, novērtēt atsevišķu ierīču darbību un nelietderīgos patērētājus. Tāpat iespējams identificēt bojātas ierīces un inženiertīklus, kas palielina enerģijas patēriņu.

Lai veicinātu patērētās enerģijas paradumu un “vājo punktu” risināšanu skolās, projekta ietvaros energomonitoringa ierīces uzstādītas arī Valmieras Viestura vidusskolā un Lizuma vidusskolā. Tas ļaus veikt mērāmu elektroenerģijas samazinājumu,  kā arī uz praktisku piemēru bāzes veicinās skolēnu un skolas personāla izpratni par elektroenerģijas efektīvu izmantošanu.

Lekcijas organizētas Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” jeb SEC. Projekta dalībnieki ir Vidzemes plānošanas reģiona, Rouges un Tartu apgabalu skolēni, skolotāji un viņu ģimenes locekļi, kuri ar praktiskiem piemēriem un darbošanos izzinās energoefektīva dzīvesveida nozīmi un ieguvumus. Tāpat enerģijas taupīšanā iesaistīsies vietējās mājsaimniecības, lai kopīgi uzlabotu paradumus energoefektivitātes veicināšanā.

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa, Sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, Tālr.: +371 28674617, ieva.bivina@vidzeme.lv

Par priekšzīmīgu enerģijas izmantošanu

Alūksnē, Valmierā, Lizumā un Igaunijas pilsētā Reugē skolēni enerģijas pulciņu nodarbībās izmēģina dažādus risinājumus kā taupīt enerģiju, aicinot arī citus gudri izmantot enerģiju gan skolā, gan mājās.

Mācību gada sākumā Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzijā, Valmieras Viestura vidusskolā, Lizuma vidusskolā un Reuges pamatskolā darbību uzsāka enerģijas pulciņi, kur eksperimentos tiek izmēģinātas dažādas ar enerģijas izmantošanu saistītas ikdienišķas situācijas. Minētajās skolās Latvijas-Igaunijas kopprojekta ietvaros notiek uz saudzīgu enerģijas izmantošanu vērsta akcija „Enerģija ir prieks!

Enerģijas pulciņos izmēģinājumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību enerģijas taupīšanas paņēmieniem, izmantojot inovatīvas iekārtas un inženiertehniskos risinājumus, kā arī gudri patērējot enerģiju. Enerģijas pulciņa skolēni ar vadītāju palīdzību sagatavo pētāmos uzdevumus un veic izmēģinājumus, kurus pēc tam noformē kā darba burtnīcas. Sagatavotās darba burtnīcas vēlāk notiekošajā Enerģijas dienā izmantos citi skolēni. Izmēģinājumi, kuros tiek mērīta, piemēram, ēku siltuma noplūde, spuldžu un mājsaimniecības ierīču elektrības patēriņš, telpu iekšējā klimata rādītāji, apliecina un uzskatāmi pierāda taupīšanas vajadzību gan attieksmē pret vidi, gan naudas izteiksmē.

Izmēģinājumos tiek saistītas sākotnēji netiešas, tomēr ikdienišķi praktiskas pazīmes, piemēram, starp telpas iekārtojumu, apgaismojumu un enerģijas patēriņu. Alūksnes enerģijas pulciņa vadītāja Irēna Bērziņa saka, ka pulciņa dalībnieki paši radoši un patstāvīgi ir atraduši enerģijas taupīšanas paņēmienus, kā arī apguvuši jaunas digitālo iekārtu izmantošanas un sadarbības prasmes. Viens no enerģijas pulciņu mērķiem ir radošais darbs, kas ietver gan gudru enerģijas izmantošanas teoriju, gan arī praksi. Enerģijas pulciņos testētie un darba burtnīcā noformētie izmēģinājumu materiāli tiks izmantoti Reuges pamatskolā 1. decembrī notiekošās Enerģijas dienas radošajās darbnīcās. Enerģijas dienā piedalīsies skolēni gan no Veru apriņķa, gan arī no Vidzemes.

Enerģijas dienā un citos pasākumos viņi aicinās un skaidros visai skolas saimei, kā gudri un taupīgi izmantot enerģiju.

Lai veicinātu skolēnu pašu praktisku darbošanos un interesi par energoefektivitātis tematiku, Igaunijas skolēni var savas enerģijas tēmai veltītās īsfilmas iesniegt konkursam “Esmu gudrs enerģijas patērētājs!”. Tas drīzumā tiks izsludināts arī Latvijas skolēnu vidū.

Projekta ietvaros notiek arī skolu personāla izglītošana par energoefektivitātes tematiku. Skolotāji un skolu personāls piedalījās seminārā par gudru resursu lietošanu, kur apsprieda rīcības, kas saistītas ar enerģijas taupīšanu, vai tieši otrādi – netaupīšanu, ar klases telpu iekšējā klimata uzlabošanas iespējām, un enerģijas tēmas sasaisti ar mācību programmu.

Papildus projektā iesaistīto skolu enerģijas sistēmas papildinātas ar dažādiem nelieliem energoefektivitāti paaugstinošiem risinājumiem, kā piemēram LED-spuldzēm, kustības sensoriem un krānu aeratoriem. Tartu Reģiona Enerģijas Aģentūras projektu vadītājs Antti Roose apstiprina, ka nelielas, visiem finansiāli iespējamas investīcijas skolas enerģijas sistēmā, un pieņemto “ērti – slinko” enerģijas izmantošanas paņēmienu nomaiņa, piemēram, skolas kurināšanā, ventilēšanā un apgaismošanā, varētu kļūt par gudru taupības piemēru Igaunijas un Latvijas skolām.

Jauniešu apzinīgums enerģijas jomā tiks nodots tālāk Dienvid-Igaunijas un Vidzemes mājsaimniecībām, kurās novembrī sāksies enerģijas monitorings un tiks analizēta ģimeņu rīcība enerģijas jomā. Pasākuma mērķis ir, izdarot nelielas investīcijas un mainot enerģijas uzmantošanas paradumus, gūt vismaz 15% enerģijas ietaupījumu. Enerģijas akcija mājās un skolās tiek realizēta ES Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība“ ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunieši iesaka

  1. Eksperimentā salīdzinājām 4 veidu spuldzes: LED spuldzi, kvēlspuldzi, halogēnspuldzi, luminiscences spuldzi. Noteicām vienas spuldzes aptuvenās izmaksas gadā atbilstoši tās elektroenerģijas patēriņam:
Kvēlspuldze 14,12 eiro
Halogēnspuldze 11,60 eiro
Luminiscences spuldze 2,52 eiro
LED spuldze 1,51 eiro

Iesakām izmantot LED spuldzes.  Tās ir 9 reizes ekonomiskākas, nekā kvēlspuldzes un gandrīz 8 reizes ekonomiskākas, nekā halogēnspuldzes. Arī garantijas laiks tām ir vairākas reizes lielāks.

  1. Eksperimentā noskaidrojām, vai svarīgi pēc darba izslēgt datoru. Noteicām, cik vienam datoram gadā izmaksās lieki iztērētā enerģija, ja datoru neizslēdz (uzskatījām, ka dators lietderīgi tiek izmantots 8 stundas dienā):
Stacionārais dators 56,50 eiro
Vecs portatīvais dators 40,32 eiro
Jauns portatīvais dators 8,00 eiro

Darba laikā momentānā jauda:

Stacionārais dators 100 W
Vecs portatīvais dators 40 W
Jauns portatīvais dators 30 W

Iesakām:

  • datoru pēc darba izslēgt
  • izdevīgāk iegādāties portatīvo datoru

Skolēni dodas izglītojošā ekskursijā

20. oktobrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas  skolēni devās izglītojošā ekskursijā, kuras ietvaros apmeklēja Rīgas pirmo termoelektrocentrāli (TEC-1), Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Elektrum energoefektivitātes centru Jūrmalā.

Enerģijas diena Alūksnes pilsētas svētku ietvaros

Alūksnes pilsētas svētku laikā, 5. augustā, svētku apmeklētāji varēja ne tikai izbaudīt svētkus, bet arī gūt jaunas zināšanas, piedaloties pārrobežu projekta ietvaros notiekošajā Enerģijas dienas pasākumā, kurā informatīvi izklaidējošā veidā varēja uzzināt, kā mazliet mainot savus ikdienas paradumus, var atrast papildu resursus ģimenes budžetā.

Enerģijas dienas norisi vadīja četru cilvēku komanda no SIA “EKODOMA”. Aktivitātēs vienlaikus varēja iesaistīties visa ģimene – bērniem bija iespēja izpausties, krāsojot uzlīmes un attēlus, radot savus zīmējumus vai spēlējot īpašo enerģijas spēli, tikmēr vecāki varēja mierīgi parunāties, padiskutēt par gudru resursu patēriņu mājsaimniecībās, iespējām samazināt nevajadzīgu enerģijas patēriņu, piemēram, noregulējot atbilstošu ledusskapja temperatūru, atvienojot ierīces no gaidīšanas režīma, tējkannā uzsildot tikai nepieciešamo ūdens apjomu.

Spuldžu stendiņā varēja uzzināt par spuldžu izvēli, noskaidrot, ko nozīmē dažādie apzīmējumi uz iepakojuma, un uzskatāmi pārliecināties par spuldžu elektropatēriņa atšķirībām un izstarotās gaismas kvalitāti, izmantojot mērierīces. Jāatzīmē, ka atbilstoša apgaismojuma izvēle un izvietojums mājoklī rada mājīgu vidi, uzlabo emocionālo komfortu, turklāt ļauj samazināt elektrības rēķinus.

Visvairāk gan lielākus, gan mazākus pasākuma apmeklētājus ieinteresēja lielformāta enerģijas spēle. Spēlētāji, atbildot uz jautājumiem par enerģiju, guva zināšanas un padomus, kā vecākiem palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu mājās, kā arī uzzināja par dažādiem enerģijas veidiem un avotiem.

Lai gan Enerģijas dienas organizatoriem sākotnēji šķitis, ka nebūs viegli svētku laikā runāt par tādiem nopietniem un šķietami garlaicīgiem jautājumiem kā enerģijas taupīšana, tomēr pasākuma laikā varējis novērot, ka, ja apmeklētājiem demonstrē, kā tas viss strādā praksē, tad izdodas piesaistīt arī citus garāmgājējus, kas ikdienā par šīm lietām nemaz nedomā.

– Šajā pasākumā ieguvēji bija visi, jo arī jau jomā pieredzējušie cilvēki atzina, ka informācijas ir daudz, tā ne vienmēr ir vienuviet pieejama visaptverošā un labi sakārtotā formā, kā arī pašas tehnoloģijas mainās ļoti strauji, tādēļ ne vienmēr pietiek laika ikdienā visu pētīt pašam un sekot līdzi pārmaiņām, – saka inženierzinātņu doktore Līga Žogla, SIA “EKODOMA” projektu vadītāja.

Enerģijas diena notika projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, ko Alūksnes novada pašvaldība īsteno kopā ar Tartu Reģionālās enerģijas aģentūru, Rouges pagasta pašvaldību un Vidzemes plānošanas reģionu, ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt zināšanas par ikdienas enerģijas patēriņu un uzlabot zināšanas par to, kā taupīt enerģiju mājsaimniecībās un kopienās Latvijā un Igaunijā.

Projekta kopējais budžets ir 289 730 EUR, no kuriem Alūksnes novada pašvaldības budžets ir 59 160 EUR, no kuriem ERAF līdzfinansējums veido 50 286 EUR.

Publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Igaunijas-Latvijas Programmas Vadošā iestāde nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Valmieras Viestura vidusskolā elektrību ražo velosipēdi

“Enerģijas nedēļas” ietvaros no 12. oktobra Valmieras Viestura vidusskolā aktīvi uzsākušās projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” aktivitātes. Skolēniem divas dienas iespējams praktiski izmēģināt, kā veidojas enerģija – cik daudz  laika un  spēka nepieciešams, lai uzlādētu telefonā kaut 1% vai cik ilgi enerģija jāražo, lai tējkanna darbotos vismaz vienu sekundi.

13.oktobrī, skolēni aicināti uz zinātnes centra Zinoo vadītajām mācību stundām, kur 9. klašu skolēni un skolas “Enerģijas pulciņa” dalībnieki veidos auto, kas darbojas uz saules enerģiju, kā arī pašu spēkiem attīrīs ūdeni līdz pat dzeramā ūdens kvalitātei. Nodarbību noslēgumā visi interesenti no Valmieras Viestura vidusskolas aicināti arī uz Zinoo eksperimentu šovu skolas aktu zālē.

Ikdienā enerģiju tērējam ik uz soļa, taču reti kad apzināmies, cik daudz jāiegulda, lai nodrošinātu mūsu ikdienas paradumus ar tai nepieciešamo elektroenerģiju. Valmieras Viestura vidusskolas skolēniem šonedēļ tāda iespēja ir. Cik liels ir bērnu pārsteigums, ka mīšanās desmit minūtes uz riteņa, kas ražo enerģiju, telefonam nodrošina tikai 1% no baterijas uzlādes. Tāpat arī otrā trenažierī, kas tiek darbināts nepārtraukti divdesmit minūtes, tējkannu var iedarbināt tikai uz 1 sekundi. Ar aktīvu trenažieru izzināšanu Valmieras Viestura vidusskolā uzsākas Enerģijas dienas, lai pievērstu bērnu uzmanību energoefektivitātes jautājumiem.

Arī zinātniskais centrs Zinoo bērniem sagatavojis aizraujošas nodarbības par energoefektivitātes tēmu, lai skolēnus aicinātu aizdomāties par katra procesa nozīmi un sarežģītību. Parasti atveram ūdens krānu un tecinām to bieži vien vairāk nekā nepieciešams, taču, ja izprotam, ka katra ūdens lāse prasa milzīgu enerģijas patēriņu – garu un sarežģītu procesu, lai tas nonāktu pie mums un būtu dzerams, spējam arī labāk novērtēt, kāpēc lieks resursa patēriņš nav nepieciešams. “Kad mēs paši fiziski izmēģinām, kā tad tas ir – ražot enerģiju – sākam saprast, cik vieglprātīgi esam palikuši pret tās tērēšanu. Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar Enerģijas dienu un vēlāk arī regulāriem enerģijas pulciņiem skolās bērniem radošā veidā parāda energoefektivitātes nozīmi mums apkārt,” stāsta projekta vadītāja Maija Rieksta.

Piektdien, 13. oktobrī plkst. 14:10 – 15:00 skolēni aicināti arī uz Eksperimentu šovu, kur Zinoo eksperti pierādīs, ka fizika un ķīmija ir aizraujošas un atrodas mums apkārt ik uz soļa. Arī projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” komanda izstrādājusi radošas iknedēļas Enerģijas pulciņa nodarbības, kuru laikā bērni interaktīvā veidā izzinās fizikas un energoefektivitātes nozīmi ikdienā. Enerģijas pulciņam Valmieras Viestura vidusskolas skolēni var pieteikties pie fizikas skolotājas Zigita Baldone.

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” jeb SEC aktivitātes norisinās gan Lizuma vidusskolā, gan Valmieras Viestura vidusskolā un turpināsies visu mācību gadu, tāpēc skolēni, skolotāji un vecāki ir aicināti iesaistīties energoefektivitātes uzlabošanā, jo enerģija ir prieks un prieks esi Tu!

Lizuma vidusskolā skolēni starpbrīžos ražo elektrību

28. un 29. septembrī Lizuma vidusskolā aktīvi uzsākās projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” aktivitātes. Skolēniem divas dienas bija iespējams praktiski izmēģināt kā veidojas enerģija – cik daudz  laika un  spēka nepieciešams, lai uzlādētu telefonā kaut 1%, vai cik ilgi enerģija jāražo, lai tējkanna darbotos vismaz vienu sekundi. Skolēni piedalījās zinātnes centra Zinoo vadītajās mācību stundās, kur kopīgi izveidoja auto, kas darbojas uz saules enerģiju un pašu spēkiem attīrīja ūdeni.

Ikdienā enerģiju tērējam ik uz soļa, taču reti kad apzināmies, cik daudz jāiegulda, lai nodrošinātu mūsu ikdienas paradumus ar tai nepieciešamo elektroenerģiju. Lizuma vidusskolas skolēniem šonedēļ tāda iespēja bija. Cik liels bija bērnu pārsteigums, ka mīšanās desmit minūtes uz riteņa, kas ražo enerģiju, telefonam nodrošina tikai 1% no baterijas uzlādes. Tāpat arī otrā trenažierī, kas tika darbināts nepārtraukti divdesmit minūtes, tējkannu varēja iedarbināt tikai uz 1 sekundi. Ar aktīvu trenažieru izzināšanu Lizuma vidusskolā uzsākās Enerģijas dienas, lai bērniem pievērstu uzmanību energoefektivitātes jautājumiem.

Arī zinātniskais centrs Zinoo bērniem bija sagatavojis aizraujošas nodarbības par energoefektivitātes tēmu, lai skolēnus aicinātu aizdomāties par katra procesa nozīmi un sarežģītību. Parasti atveram ūdens krānu un tecinām to bieži vien vairāk nekā nepieciešams, taču, ja izprotam, ka katra ūdens lāse prasa milzīgu enerģijas patēriņu un garu un sarežģītu procesu, lai tas nonāktu pie mums un būtu dzerams, spējam arī labāk novērtēt, kāpēc lieks resursa patēriņš nav nepieciešams. “Kad mēs paši fiziski izmēģinām, kā tad tas ir – ražot enerģiju – sākam saprast, cik vieglprātīgi esam palikuši pret tās tērēšanu. Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ar Enerģijas dienu un vēlāk arī regulāriem enerģijas pulciņiem skolās bērniem radošā veidā parāda energoefektivitātes nozīmi mums apkārt,” stāsta projekta vadītāja Maija Rieksta.

Aktivitātes laikā skolēni bija aicināti uz Eksperimentu šovu, kur Zinoo eksperti pierādīja, ka fizika un ķīmija ir aizraujošas un atrodas mums apkārt ik uz soļa. Arī projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” komanda izstrādājusi radošas Enerģijas pulciņa nodarbības, kuru laikā bērni interaktīvā veidā izzinās fizikas un energoefektivitātes nozīmi ikdienā. Enerģijas pulciņam Lizuma vidusskolas skolēni var pieteikties pie fizikas skolotāja Jura Ločmeļa.

Projekta aktivitātes Lizuma vidusskolā un Valmieras Viestura vidusskolā norisināsies visu mācību gadu, tāpēc skolēni, skolotāji un vecāki ir aicināti iesaistīties energoefektivitātes uzlabošanā, jo enerģija ir prieks un prieks esi Tu!