Lai veicinātu izpratni sabiedrībā par saprātīgu energoresursu izmantošanu ikdienā un iepazīstinātu ar citu aktīvu vidzemnieku aktivitātēm un paradumiem dažādas enerģijas lietošanā, Vidzemes plānošanas reģions radīja vairākus video izglītojošas televīzijas rubrikas ietvaros. Tā ietvaros trīs atsevišķos raidījumos aktīvi mājsaimniecību pārstāvji vēra sava nama durvis filmēšanas komandai un pastāstīja par savu ikdienu un to, kādus padomus smēlušies projekta ietvaros un, kas iedvesmojis tos ieviest savas ģimenes ikdienā. Noskatieties trīs ģimeņu stāstus, apkopotus video!

__

Mājturības skolotāja Antra Strazda no Alūksnes pirms pusotra gada iesaistījās īstenotajā projektā “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”. Papildus ieviestajiem enerģijas taupīšanas pasākumiem skolā, kurā viņa strādā, Antra tos sāka ieviest arī savās mājās.

Plašāk skatieties video >>

__

Samazināt izmaksas par elektroenerģijas patēriņu savā mājoklī no 20 Eur līdz 3 – 6 Eur mēnesī? Šāds ieguvums izdevies vienai no projekta dalībniecēm, alūksnietei, Sigitai Jākobsonei. Ieviest uzlabojumus mājoklī un mainīt savus ikdienas paradumus Sigitu pamudināja bērni, kuri ar projekta aktivitātēm iepazinušies jau skolā.

Plašāk skatieties video >>

__

Pieredzē dalās alūksniete Maija Bērzabinde, kurai izdevies elektrības rēķinus samazināt pat par 10 Eur mēnesī pēc tam, kad projekta ietvaros gūti vairāki vērtīgi padomi, kā mainīt energoresursu patēriņa paradumus ikdienā.

Plašāk skatieties video >>