Pēdējā pusotra gada laikā Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību un partneriem Igaunijā pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (SEC) ietvaros ir īstenojis virkni aktivitāšu, kas vērstas uz izpratnes veicināšanu sabiedrībā par saprātīgu energoresursu izmantošanu ikdienā. Dažādu iesaistošu aktivitāšu ietvaros Vidzemē ir izdevies gan skolēniem, gan mājsaimniecībām parādīt, ka energoefektivitāte ir saistoša un iespējama ne tikai pārliecinātiem vides entuziastiem, bet ikvienam no mums.

Projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” mērķis ir ar dažādu iesaistošu aktivitāšu palīdzību veicināt skolēnu un sabiedrības izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī vērst uzmanību uz izsvērtu enerģijas patēriņa paradumu ievērošanu ikdienā. Ar saukli “Enerģija ir prieks!” skolēni Valmierā, Alūksnē un Lizumā iesaistījās enerģijas pulciņos, kur ar praktiskiem piemēriem un eksperimentiem izzināja energoefektīva dzīvesveida nozīmi un ieguvumus. Savukārt plašākā sabiedrībā uzmanību vērsām uz mājsaimniecību ieguvumiem, tai skaitā uz finansiālo ietaupījumu, kas rodas, kaut nedaudz mainot savus ikdienas paradumus.

Lai veicinātu skolēnu izpratni par enerģiju skolās un iepazīstinātu ar interaktīvām “mācīties darot” mācību metodēm, no 2017. gada rudens trīs VPR mācību iestādēs – Lizuma vidusskolā, Valmieras Viestura vidusskolā, kā arī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, uzsākās praktiski “Enerģijas pulciņi” skolēniem. Pateicoties neatlaidīgam projekta komandas darbam, tika izveidota “Enerģijas pulciņu” metodika un apzināts katras skolas vajadzīgais aprīkojums to norisei. Pulciņi mērķtiecīgi tika veidoti atbilstoši mūsdienu bērnu interesēm un dzīvesveidam. Skolēni veica eksperimentus, izmantojot ikdienā mājsaimniecībās plaši izmantoto sadzīves tehniku – pētīja un salīdzināja tējkannu, ledusskapju, lampu, elektrisko un indukcijas plīšu un citu iekārtu jaunos modeļus ar jau gadiem lietotām ierīcēm, pārbaudot to energoefektivitāti ar mērierīču un aprēķinu palīdzību. Tāpat bērni analizēja dažādus ūdens lietošanas paradumus, vērtēja piemērotākās spuldzes mājas un darba iekārtojumam, apgaismojuma pietiekamību skolas telpās, enerģiju, kāda tiek tērēta dažādu iepakojumu ražošanai. Tāpat tika aplūkoti jautājumi par atkritumu šķirošanu un to otrreizēju pārstrādi.

Pulciņu darba vadīšanai, latviešu un igauņu mācībspēkiem apvienojot zināšanas, sagatavots mūsdienīgs un profesionāls informatīvs materiāls ar darba lapām skolēniem par enerģiju. Šobrīd jebkuras skolas skolotājam ir iespējams izmantot šo kā mācību materiālu nodarbībās jau ar tuvojošos mācību gadu.

Papildus skolēni apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru, termoelektrocentrāli Latvijā un Dienvidigaunijas enerģijas objektus, kas ļāva skolā gūtās zināšanas fizikā, matemātika u.c. sasaistīt ar ikdienas enerģijas patēriņu. Turklāt jaunieši dalījās gūtajās atziņās un vadīja nodarbības arī citiem skolēniem, organizējot informatīvās enerģijas izziņas dienas, kurās piedalījās liels skaits skolēnu no Vidzemes. Kā atzina jaunieši – vadīt un organizēt nodarbības citiem nebija viegli, taču ļoti interesanti.

Lai sekmētu skolēnu izziņas procesu ar praktiskiem piemēriem “Enerģijas pulciņos”, ar projekta atbalstu mācību iestādēm iegādāts aprīkojums “Enerģijas klasēm” (piemēram, infrasarkano staru kameras, strāvas mērītāji, enerģijas viedais adapteris, soļu skaitītāji, vides parametru mērīšanas ierīces, telefonu lādētāji ar saules baterijām u.c.). Papildus skolu gaiteņos uzstādīts ekonomisks apgaismojums, tādejādi uzlabojot arī skolu energoefektivitāti kopumā. Lizuma vidusskolā nomainīta daļa veco apgaismes spuldžu uz LED spuldzēm, savukārt Valmieras Viestura vidusskolā uzstādīts kustības sensora LED apgaismojums skolas gaitenī. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā aprīkots mājturības kabinets ar mūsdienīgu sadzīves tehniku un iegādāts aprīkojums dažādu eksperimentu veikšanai. Papildus skolas uz gadu testēšanai saņēma energomonitoringa ierīci, kas nodrošina elektrības patērētāju pārraudzību ēkā.

Tika organizēts video konkurss “LIETO ENERĢIJU GUDRI!”, kurā bija aicināti piedalīties Vidzemes skolu 6. – 9. klašu skolēni, izveidojot īsu video, kas sniedz padomu vai risinājumu gudrai enerģijas izmantošanai ikdienā skolā vai mājās. Iesniegti vairāki lieliski un motivējoši video, kuru tapšanā piedalījušās skolēnu ģimenes, skolas biedri un skolotāji. Ar video var iepazīties: http://www.trea.ee/sec/lv/videokonkurss/.

Projekta laikā arī skolotāji papildināja savas zināšanas par enerģijas avotiem, uzzināja, kā paši savā ikdienā var gudrāk izmantot enerģiju un būt par piemēru saviem skolēniem, lai kopīgi mazinātu nelietderīgu enerģijas patēriņu.

Vēršoties pie sabiedrības, organizētas aktivitātes, izceļot iespēju uzzināt katras mājsaimniecības iespējamos ieguvumus no energoresursu pārdomātas izmantošanas. Īstenotie pasākumi pulcēja interesentus no Vidzemes vairākos projekta finansētos pasākumos, rosinot kaut uz klātesamības brīdi aizdomāties par enerģiju mums apkārt, un, iespējams, aizvest zināšanas arī mājās.

Sabiedrības informēšanas kampaņas laikā 10 mājsaimniecības no Alūksnes novada piedalījās pētījumā un vienu mēnesi veica savas mājsaimniecības enerģijas patēriņa uzskaiti speciāli izveidotā “Enerģijas dienasgrāmatā”, izmantojot projekta ietvaros iegādātās elektromonitoringa, telpu klimata un iekārtu elektroenerģijas patēriņa uzskaites ierīces. Secinājumus par savu saimniecību varēja izdarīt katrs pētījuma dalībnieks, jo ierīces ļāva atrast elektroiekārtas, kas patērēja vairāk enerģijas, nekā tām būtu jāpatērē, iekārtas, kas darbojas neatbilstoši.

 

 

 

 

Ar mērķi uzrunāt pēc iespējas plašāku auditoriju un rosināt mājsaimniecību pārstāvjus domāt par energoefektivitātes jautājumiem, jūnijā projekta ietvaros organizēta diskusija Latvijas mērogā populārā sarunu festivālā “Lampa”. Tajā kā diskusijas dalībnieki piedalījās ļoti dažādas personības, lai energoefektivitātes jautājumus apskatītu gan no profesionālā, gan vidusmēra cilvēka skatu punkta. Diskusija kopumā pulcēja vairākus desmitus interesentu.

Papildus īstenotas lekcijas un izpētes braucieni sabiedrības pārstāvjiem. Alūksnes pilsētas svētkos tika organizēta informatīvā telts, lai rosinātu domāt svētku apmeklētājus par energoefektivitāti ģimenē. Tāpat projekta ietvaros aktīvi mājsaimniecību pārstāvji un skolotāji no Valmieras, Alūksnes un Igaunijas pilsētas Reuges iepazinās ar diviem iespaidīgiem energoobjektiem Latvijā – Getliņi EKO un Rīgas otro termoelektrocentrāli (TEC-2), tā izzinot veidus pilnvērtīgai enerģijas ražošanai un pārstrādei, radot pievienoto vērtību. Lai izprastu un analizētu enerģijas patēriņa ieradumus ikdienā, sabiedrības pārstāvjus aicinājām iepazīties arī ar mūsdienu mājsaimniecību tehnoloģijām, piedaloties lekcijā Energoefektivitātes centrā Jūrmalā. Tajā vienuviet varēja ne tikai uzzināt par jaunākajām mājsaimniecību tehnoloģijām, bet arī saņemt analizētu un skaitļos pamatotu informāciju par dažādu ierīču enerģijas patēriņu. Savukārt sadarbībā ar Ķeguma HES mājsaimniecību pārstāvji guva ieskatu Latvijas enerģētikas vēsturē.

Projekta ietvaros VPR pārstāvji veidoja televīzijas rubriku “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”, kur kopumā trīs sēriju raidījumā svētdienās vidzemnieki iepazīstas ar vairākām entuziastiskām mājsaimniecībām, kas mainījušas ikdienas paradumus. Sižetu tapšanai sabiedrības pārstāvji vēra sava nama durvis filmēšanas kamerām un dalās pieredzē ar panākumiem energoresursu taupīšanā.

Projekta vadošais partneris Tartu Reģionālā enerģijas aģentūra izstrādāja aptaujas anketu, kuru aizpildīja 68 Vidzemes reģiona un 23 Dienvidigaunijas iedzīvotāji. Balstoties uz iegūtajiem datiem, iegūti seši raksturīgākie enerģijas patērētāju profili, kuri sastopami gan Igaunijā, gan Latvijā, un atspoguļoti grāmatā Enerģiski cilvēki:6 enerģijas dienasgrāmatas (Antti Roose). Grāmatā apkopoti pētījumā gūtie rezultāti, pieredzes stāsti, vienkārši padomi un ieteikumi kā ikdienā ikviens var taupīt enerģiju.

24. augustā Alūksnes Uzņēmējdarbības centra telpās notiks projekta noslēguma seminārs, kur partneri dalīsies ar projekta laikā gūtajām atziņām, kā arī prezentēs projekta laikā tapušo grāmatu – “Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas dienasgrāmatas”. 

Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” īstenots Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros. Tā mērķis ir ar dažādu iesaistošu aktivitāšu palīdzību veicināt skolēnu un sabiedrības izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī vērst uzmanību uz izsvērtu enerģijas patēriņa paradumu ievērošanu ikdienā. Projektā iesaistītie partneri: Tartu Reģionālā enerģijas aģentūra (Igaunija), Reuges pašvaldība (Igaunija), Vidzemes plānošanas reģions, Alūksnes novada pašvaldība. Vairāk informācijas: http://www.trea.ee/sec/lv/.

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa, projekta “SEC” sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, tālr.: +371 28674617, e-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv.

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.