Lai sekmīgi īstenotu projekta ietvaros paredzēto mājsaimniecību pētījumu, kura metodiku izstrādājusi Tartu Reģionālā enerģijas aģentūra, 2017.gada 27.novembrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā notika tikšanās ar septiņu pētījumā iesaistīto mājsaimniecību pārstāvjiem.

Paredzēts, ka kopumā pētījumā Alūksnes novadā piedalīsies vismaz desmit mājsaimniecības, kuras saņems nepieciešamos mērinstrumentus (elektromonitoringa ierīci, strāvas patēriņa mērītājus un iekštelpu klimata kontroles mērītāju – CO2 datu logeri).

Katrai mājsaimniecībai informācija jāpkopo īpaši izstrādātā Enerģijas dienasgrāmatā, tādejādi iegūstot informāciju par mājsaimniecības elektroenerģijas, siltumenerģijas patēriņu, iekštelpu klimatu un auto izmantošanas paradumiem. Tikšanās laikā Irena Bērziņa un Uldis Reņģe demonstrēja pētījumā izmantotās mērierīces – kā uzstādīt, kā nolasīt datus un kā aizpildīt dienasgrāmatu, turklāt pētījuma dalībnieki var vērsties ar jautājumiem pie speciālistiem gan pētījuma laikā, gan pēc tam.

Iegūtie dati tiks apkopoti un izdarīti secinājumi par mājsaimniecību enerģijas patēriņa iezīmēm abpus robežai. Tiks izstrādāti ieteikumi, kā iespējams mājsaimniecību ikmēneša patēriņu samazināt, nemazinot mājsaimniecību komforta līmeni. Turklāt pētījumā iesaistītās mājsaimniecības varēs izvērtēt savu eletroierīču patēriņu, atklāt slepenos patērētājus vai nelietderīgās eletroierīces.

2017.gada decembra mēnesī Alūksnes novadā pirmās piecas ģimenes jau uzsākušas savas mājsaimniecības enerģijas patēriņa monitoringu!