Alūksnē, Valmierā, Lizumā un Igaunijas pilsētā Reugē skolēni enerģijas pulciņu nodarbībās izmēģina dažādus risinājumus kā taupīt enerģiju, aicinot arī citus gudri izmantot enerģiju gan skolā, gan mājās.

Mācību gada sākumā Ernsta Glika Alūksnes ģimnāzijā, Valmieras Viestura vidusskolā, Lizuma vidusskolā un Reuges pamatskolā darbību uzsāka enerģijas pulciņi, kur eksperimentos tiek izmēģinātas dažādas ar enerģijas izmantošanu saistītas ikdienišķas situācijas. Minētajās skolās Latvijas-Igaunijas kopprojekta ietvaros notiek uz saudzīgu enerģijas izmantošanu vērsta akcija „Enerģija ir prieks!

Enerģijas pulciņos izmēģinājumu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību enerģijas taupīšanas paņēmieniem, izmantojot inovatīvas iekārtas un inženiertehniskos risinājumus, kā arī gudri patērējot enerģiju. Enerģijas pulciņa skolēni ar vadītāju palīdzību sagatavo pētāmos uzdevumus un veic izmēģinājumus, kurus pēc tam noformē kā darba burtnīcas. Sagatavotās darba burtnīcas vēlāk notiekošajā Enerģijas dienā izmantos citi skolēni. Izmēģinājumi, kuros tiek mērīta, piemēram, ēku siltuma noplūde, spuldžu un mājsaimniecības ierīču elektrības patēriņš, telpu iekšējā klimata rādītāji, apliecina un uzskatāmi pierāda taupīšanas vajadzību gan attieksmē pret vidi, gan naudas izteiksmē.

Izmēģinājumos tiek saistītas sākotnēji netiešas, tomēr ikdienišķi praktiskas pazīmes, piemēram, starp telpas iekārtojumu, apgaismojumu un enerģijas patēriņu. Alūksnes enerģijas pulciņa vadītāja Irēna Bērziņa saka, ka pulciņa dalībnieki paši radoši un patstāvīgi ir atraduši enerģijas taupīšanas paņēmienus, kā arī apguvuši jaunas digitālo iekārtu izmantošanas un sadarbības prasmes. Viens no enerģijas pulciņu mērķiem ir radošais darbs, kas ietver gan gudru enerģijas izmantošanas teoriju, gan arī praksi. Enerģijas pulciņos testētie un darba burtnīcā noformētie izmēģinājumu materiāli tiks izmantoti Reuges pamatskolā 1. decembrī notiekošās Enerģijas dienas radošajās darbnīcās. Enerģijas dienā piedalīsies skolēni gan no Veru apriņķa, gan arī no Vidzemes.

Enerģijas dienā un citos pasākumos viņi aicinās un skaidros visai skolas saimei, kā gudri un taupīgi izmantot enerģiju.

Lai veicinātu skolēnu pašu praktisku darbošanos un interesi par energoefektivitātis tematiku, Igaunijas skolēni var savas enerģijas tēmai veltītās īsfilmas iesniegt konkursam “Esmu gudrs enerģijas patērētājs!”. Tas drīzumā tiks izsludināts arī Latvijas skolēnu vidū.

Projekta ietvaros notiek arī skolu personāla izglītošana par energoefektivitātes tematiku. Skolotāji un skolu personāls piedalījās seminārā par gudru resursu lietošanu, kur apsprieda rīcības, kas saistītas ar enerģijas taupīšanu, vai tieši otrādi – netaupīšanu, ar klases telpu iekšējā klimata uzlabošanas iespējām, un enerģijas tēmas sasaisti ar mācību programmu.

Papildus projektā iesaistīto skolu enerģijas sistēmas papildinātas ar dažādiem nelieliem energoefektivitāti paaugstinošiem risinājumiem, kā piemēram LED-spuldzēm, kustības sensoriem un krānu aeratoriem. Tartu Reģiona Enerģijas Aģentūras projektu vadītājs Antti Roose apstiprina, ka nelielas, visiem finansiāli iespējamas investīcijas skolas enerģijas sistēmā, un pieņemto “ērti – slinko” enerģijas izmantošanas paņēmienu nomaiņa, piemēram, skolas kurināšanā, ventilēšanā un apgaismošanā, varētu kļūt par gudru taupības piemēru Igaunijas un Latvijas skolām.

Jauniešu apzinīgums enerģijas jomā tiks nodots tālāk Dienvid-Igaunijas un Vidzemes mājsaimniecībām, kurās novembrī sāksies enerģijas monitorings un tiks analizēta ģimeņu rīcība enerģijas jomā. Pasākuma mērķis ir, izdarot nelielas investīcijas un mainot enerģijas uzmantošanas paradumus, gūt vismaz 15% enerģijas ietaupījumu. Enerģijas akcija mājās un skolās tiek realizēta ES Igaunijas-Latvijas sadarbības programmas projekta „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība“ ietvaros ar ERAF līdzfinansējumu.