Projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros aicinām ikvienu interesentu pieteikties pētījumā, kurā noskaidrosim enerģijas lietošanas paradumus un patēriņu mājsaimniecībās.