Energiaring

Rõuges, Alūksnes, Valmieras ja Lizumsis katsetavad õpilased energiaringi töötubades energiasäästu lahendusi, kutsudes energiaarukale käitumisele nii koolis kui kodus.

Rõuges, Alūksnes, Valmieras ja Lizumsis otsivad õpilased energiaringi töötubades energiasäästu lahendusi, et õhutada energiapäeval ja teistel kampaaniaüritustel kooliperet arukale energiakäitumisele. Sel õppeaastal on Eesti-Läti projekti raames koolides käimas energiakampaania ENERGIAT! Kasuta arukalt. Enerģija ir prieks!

Oktoobris käivitus Rõuge Põhikoolis, E.Glücki Alūksne Gümnaasiumis, Valmiera Viestursi Keskkoolis ja Lizumsi Keskkoolis iganädalane energiaring, kus tehakse katsetamisi läbi mitmed argised energiakasutuse teemad, eesmärgiga tuua välja energiasäästu võimalusi nii innovaatiliste seadmete ja insenerilahendustena kui ka aruka tarbijakäitumisega. Energiaringi õpilased püstitatavad juhendajate kaasabil uurimisküsimusi ja teevad tehniliselt ja mänguliselt läbi katsed, et vormistada need töövihikuks ning pakkuda energiapäeval läbitegemiseks kogu kooliperele. Katsed, milles mõõdetakse näiteks hoonete soojapidavust, lambipirnide ja kodumasinate elektrikulu ja ruumide sisekliima näitajaid, tõestavad ja näitlikustavad säästu nii energia kui keskkonna mõttes, aga ka rahaliselt. Katsetes seostatakse esmapilgul kaudsed, kuid siiski argiselt praktilised tunnused, näiteks ruumi sisustuse, valgustuse ja elektrikulu vahel. Rõuge energiaringi juhendaja Triinu Grossmanni sõnul on ringis osalejad avastanud iseseisvalt energiasäästu nippe ning ühtlasi arendanud oma digi- ja koostööoskust. Üheks energiaringi õpiväljundiks on ka loovtöö, mis hõlmab nii aruka energiakasutuse teooriat kui praktikat. Energiaringis testitud ja töövihikuks vormistatud katsed lähevad õpitubadena käiku Rõuge Põhikoolis 1. detsembril toimuval energiapäeval, millest võtavad osa Võrumaa ja Vidzeme õpilased.

17.novembrini saavad Võrumaa õpilased esitada oma energia-teemalisi lühifilme konkursile “Olen arukas energiatarbija!”. Otse õpetajatele ja koolipersonalile oli suunatud seminar „Energiakäitumine eeskujulikuks!“, millel arutleti energiakäitumise ja klassiruumide sisekliima parandamise võimaluste üle nagu ka energiateema sidusat ja elu-olulist käsitlemist õppekavas. Koolide energiasüsteeme täiustati ka kulu- ja energiatõhusate väikelahendustega nagu LED-lambid, liikumisandurid ja kraaniaeraatorid. Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht Antti Roose kinnitab, et ühelt poolt väikeinvesteering kooli energiasüsteemi, mis on rahaliselt jõukohane kõigile, ning teiselt poolt parem energiakäitumine, harjumuste ja mugav-laiskade püsilahenduste muutmine näiteks kooli kütmisel, ventileerimisel ja valgustamisel võiks saada nutikuse ja säästlikkuse õpikunäiteks Eesti ja Läti koolides.

Noorte energiateadlikkust kantakse edasi Lõuna-Eesti ja Vidzeme kodudesse, kus novembris alustatakse kodumajapidamiste energiaseiret ja analüüsitakse perede energiakäitumist, eesmärgiga saavutada väikeinvesteeringute ja harjumuste muutmise koosmõjul vähemalt 15% energiasääst. Energiakampaaniat viiakse koolides ja kodudes läbi Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekti „Energiaarukas kogukond“ raames Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel.

Rohkem infot:

Antti Roose, Tartu Regiooni Energiaagentuuri projektijuht, antti.roose@trea.ee,+372 53328233

Triinu Grossmann, Rõuge energiaringi juhendaja, triinugrossmann@gmail.com,

Energiaringile ostetud seadmed