Loading Events
This event has passed.

Töögrupi tegevus toetab korterelamute renoveerimist Tartus ja otsib võimalusi renoveerimisvõimekuse suurendamiseks Eesti energiamajanduse arengukava ENMAK 2030 ja koostamisel oleva Tartu Energia 2030+ arengukavades ettenähtud tasemetele. Töögrupis kutsume osalema hoonete ehituse, renoveerimise ja hooldusega tegelevaid eksperte, samuti omanike ja üürnike esindajaid, ülikoole ja teisi tööandjaid, kellele läheb korda oma töötajate elukeskkond. Avakoosoleku eesmärgiks on töögrupi tegevuse algatamine, sihtide seadmine ja tööprogrammi koostamine järgmiseks aastaks. Anname ülevaate korterelamute senisest renoveerimisest, hindame turuosaliste vajadusi ja võimekust. Järgnevatel kuudel töötame välja täiendavad tegevused renoveerimisvõimekuse suurendamiseks ja püüame leida üles riskirühmad/hooned, mis vajavad renoveerimisprotsessis erilist tähelepanu ja toetust 

Tartu renoveerimise töögrupi virtuaalne avakoosolek toimub 25. märtsil kell 13:00-15:00.  Avakoosolekul osalemiseks tuleb registreeruda e-kirja teel (marek.muiste@trea.ee)Töögrupi tegevust toetab Euroopa Liit teadusuuringute ja innovatsiooni programmi Horisont 2020 projekti ENPOR vahenditest grandilepingu nr 889385 alusel.  

Lisakuulamist: Särtsaka Tuleviku 03.12.2020 saade Äripäeva raadios “Uued toetusmeetmed tõrjuvad energiavaesust”