Loading Events
This event has passed.

Koolitusprogramm: Energiatõhusate avalike hoonete kavandamine, rajamine ja renoveerimine

Korraldajad Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool

Sihtrühm: Kohalike omavalitsuse spetsialistid, kes tegelevad omavalitsuse omandis olevate hoonete kavandamise, arendamise, hangete korraldamisega, haldamise ja renoveerimisega.

Koolitusprogramm koosneb viiest erinevast moodulist.

 

Moodul IV: Tehnosüsteemide mõju hoone energiabilansile

26. jaanuar 2021 kell 9.30, Tartu, Spark Demo seminariruum (Narva mnt 3, I korrus).

Kava:

09.30 – 10.00 – Kogunemine, registreerimine. Tervituskohv.

10.00 – 11.30 – Hoone kütte-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemid. Mida automatiseerida. Lähteülesanne projekteerijale – Teet Tark, Taltech, HEVAC OÜ.

11.30 – 11.50 – Energiapaus

11.50 – 13.20 – Hoone tehnosüsteemide juhtimine. Automaatika süsteemi valik, milleks ja kellele. Targa maja kontseptsioon – Andres Rähni, Taltech.

13.20 – 14.00 – Lõuna

14.00 – 14.45 – Hoonesse paigaldatud insenertehnilised süsteemid, nende eluiga, nende käitamine, hooldamine. Käitamise ja hooldamise mõju energiakulule – Andres Rähni, Taltech.

14.45 – 16.15 – Hoonete valgustus, valgustuse kavandamine, valgustuse juhtimine ja valgustuse mõju hoone energiatarbele – Tiiu Tamm, Taltech.

16.15 – 17.00 – Avalike hoonete energiatõhus renoveerimine – Kalle Virkus, TREA.

 

Koolitus on tasuline ja vajab eelnevat registeerimist.

 

Rohkem infot koolitusprogrammi kohta: SIIT

 

Koolitusprogramm, mida kaasrahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektist „SaveSmart“. Projekti „SaveSmart“ eesmärgiks on uute tehnoloogiate ja nutikate lahenduste abil avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhususe parandamine Eestis ja Pihkva oblastis.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.”