Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolitusprogramm: Energiatõhusate avalike hoonete kavandamine, rajamine ja renoveerimine

Korraldajad Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool

Sihtrühm: Kohalike omavalitsuse spetsialistid, kes tegelevad omavalitsuse omandis olevate hoonete kavandamise, arendamise, hangete korraldamisega, haldamise ja renoveerimisega.

Koolitusprogramm koosneb viiest erinevast moodulist.

 

Moodul III: Hoone energiavarustus, energiatõhusus ja sisekliima

8. detsember 2020 kell 9.30, Võru, (toimumiskoht täpsustamisel).

Kava:

09.30 – 10.00 – Kogunemine, registreerimine. Tervituskohv

10.00 – 11.30 – Kas kaugküte, lokaalküte või kohtküte? Seos arengukavadega – Ülo Kask, TREA.

11.30 – 11.50 – Energiapaus

11.50 – 12.35 – Hoone energiavarustusega seotud põhimõisted ja mõõtühikud. Hoone energiavarustusega ja energiatõhususega seotud mõõtühikute omavaheline seos. Teisendusarvutused – Villu Vares, TREA (võimalik videoloeng).

12.35 – 13.20 – Hoone energeetiline auditeerimine ja energiamärgise väljastamine praktikas I – Ülo Kask, TREA, Aare Vabamägi.

13.20 – 14.00 – Lõuna

14.00 – 14.45 – Euroopa rohelepe ja  Euroopa renoveerimislaine – võimalused  hoonete energiatõhususe rahastamisel – Andres Jaadla, Rakvere linnavalitsus

14.45 – 16.15 – Taastuvad energiaallikad hoone energiavarustuses. Tehnilised võimalused majanduslik otstarbekus – Ülo Kask, Villu Vares, TREA.

16.15 – 16.30 – Kokkuvõte päevast.

 

Koolitus on tasuline ja vajab eelnevat registeerimist.

 

Rohkem infot koolitusprogrammi kohta: SIIT

 

Koolitusprogramm, mida kaasrahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektist „SaveSmart“. Projekti „SaveSmart“ eesmärgiks on uute tehnoloogiate ja nutikate lahenduste abil avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhususe parandamine Eestis ja Pihkva oblastis.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.”