Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Koolitusprogramm: Energiatõhusate avalike hoonete kavandamine, rajamine ja renoveerimine

Korraldajad Tartu Regiooni Energiaagentuur ja Tallinna Tehnikaülikool

Sihtrühm: Kohalike omavalitsuse spetsialistid, kes tegelevad omavalitsuse omandis olevate hoonete kavandamise, arendamise, hangete korraldamisega, haldamise ja renoveerimisega.

Koolitusprogramm koosneb viiest erinevast moodulist.

 

Moodul II: Projekteerimise mõju hoone energiatarbele. Uued suunad hoonete projekteerimisel

27. november 2020 kell 9.30, Tartu, Spark Demo seminariruum (Narva mnt 3, I korrus).

Kava:

09.30 – 10.00 – Kogunemine, registreerimine. Tervituskohv.

10.00 – 11.30 – BIM-i rakendamine planeerimisest kuni hoonete haldusfaasini – Evgeny Maksimov, Tallinna Linnavaraamet (videoloeng)

11.30 – 11.50 – Energiapaus

11.50 – 13.20 – Projekteerimisega saavutatav hoone energiatõhusus ja sisekliima – Peter Haab, SWECO Projekt

13.20 – 14.00 – Lõuna

14.00 – 14.45 – Mida projekteerija lähteülesande püstitamisel kliendilt eeldab? – Peter Haab, SWECO Projekt

14.45 – 16.15 – Projekteerimise regulatsioonid ja standardid, nende mõju energiatõhususele ja sisekliimale. Tulevikuarengud – Targo Kalamees, Taltech (videoloeng)

16.15 – 16.30 – Kokkuvõte päevast.

 

Koolitus on tasuline ja vajab eelnevat registeerimist.

 

Rohkem infot koolitusprogrammi kohta: SIIT

 

Koolitusprogramm, mida kaasrahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 projektist „SaveSmart“. Projekti „SaveSmart“ eesmärgiks on uute tehnoloogiate ja nutikate lahenduste abil avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhususe parandamine Eestis ja Pihkva oblastis.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.”