Loading Events

Seminar “Hoonete energiakasutuse tõhustamine koos sisekliima parandamisega” toimub 16. juunil 2021. a kell 10.00-12.30 hübriidseminari vormis Tartus, SPARK Demo seminariruumis, Narva mnt 3 (kontaktseminarina) kui ka veebi vahendusel.

Seminari teemad:

  • Koduse energiakasutuse hindamise veebilahendus, Annika Urbas, TREA,
  • Hoonete energiamärgised, energiaauditid ja taastuvenergia mõju hoone energiamärgisele – Ülo Kask, TREA,
  • Energiatõhusus ja sisekliima – Martin Kikas, TREA,
  • Kuidas muuta ventilatsioon „targaks“ ventilatsiooniks – Karl Erik Kalmus, Calidity OÜ,
  • Hoone erinevad soojusallikad ja kuidas liigsest soojusest vabaneda – Kalle Virkus, TREA.

Seminaril osalemine on tasuta. Palun registreeruda osalema saates e-mail aadressil neeme.karbo@trea.ee või registreeruge lingil: https://forms.gle/niM1uwMt5kna5LE89

Seminar toimub rahvusvaheliste projektide „SaveSmart“ ja „Smart Living“ tegevuste raames, mida kaasrahastavad vastavalt INTERREG Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 ja Eesti-Läti Programm.

Tartu Regiooni Energiaagentuur koostöös üheksa erineva organisatsiooniga Eestist ja Pihkva oblastist osaleb rahvusvahelises projektis “Improvement of housing energy performance level of public buildings through introducing innovative technologes and solutions in Estonia and Pskov region“ („SaveSmart“), mida rahastab INTERREG Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti „SaveSmart“ eesmärgiks on uute tehnoloogiate ja nutikate lahenduste abil avalike hoonete energiatõhususe parandamine Eestis ja Pihkva oblastis.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.
Seminari teine toetaja on Eesti-Läti piiriülese INTERREG Eesti-Läti koostöö programmi projekti „Arukas elamine“ („Smart Living“). Selle projekti eesmärk on edendada avalikku arusaamist keskkonnasõbralikust elustiilist ja läbimõeldud energiaressursside kasutamisest Eestis ja Lätis, ühendades nii riike kui partnerorganisatsioonide pädevuse. Projekti partnerid Eestis on Tartu Regiooni Energiaagentuur ning Lätis Green-Tech Cluster ja Vidzemes plānošanas reģions.