Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Reedel 03.juulil 2020 kell 11:00-12:30
Veebiseminar
Euroopa Linnade Rahastu

Veebiseminar, kus tutvustatakse Euroopa Linnade rahastu, EUCF (European City Facility) toetuste esimest taotlusvooru Eestis, toimub 03. juulil kell 11–12:30 Kesk-Euroopa aja järgi. Osale ja kasuta võimalust oma säästva energia plaani hoogustamiseks!

Veebiseminari juhib UBC SCC ja taotluvooru tutvustab Tartu Regiooni Energiaagentuur, kes on ühtlasi ka EUCF ekspert ja konsultant Eestis.

Kui soovite teada saada, mis see investeerimiskontseptsioon on ja kuidas uus rahastusvõimalus toetab kohalikele omavalitsusi, registreeruge kindlasti veebinarile.

EUCF, Euroopa linnarahastu, on uus algatus, mis pakub fikseeritud rahalist toetust (60 000 eurot), koolitust ja tehnilist abi, et toetada linnu, omavalitsusi ja omavalitsusüksuste rühmi usaldusväärsete investeerimiskavade väljatöötamisel energiatõhususe ja taastuvenergia algatuste elluviimiseks.
Nende vahendite taotlemise tähtaeg on 2. oktoober 2020. Alates 2021. aastast järgneb veel kolm taotlusvooru.

Osalemiseks registreeruge siin

Veebiseminar on mõeldud kohalikele omavalitsustele: linnadele ja valdadele ja nendest moodustatud rühmadele.
Veebinar on eesti keeles!

AGENDA
11.00 sissejuhatus, mis on EUCF
11.10 Juhised taotlejale
11.40 Mis on investeeringukava
11.50 Toetused ja abi omavalitsustele
12.00 Küsimused
12.30 lõpetamine
Täiendav info: EUCF website

 

English
EUCF 1st call webinar in Estonian
Friday, July 03, 2020 – 11:00 to 12:30
Webinar
European City Facility

The webinar to launch the first call for EUCF grants in Estonia will take place on 3rd of July at 11-12:30. Don’t miss out on this opportunity to boost your sustainable energy plan!

The webinar is prodced by the UBC SCC and presented by the Tartu Regional Energy agency, who is also the Estonian Country Expert in EUCF.

If you want to know what an investment concept is and how this new instrument to support local authorities and municipalities be sure to register.

This new initiative, European City Facility (EUCF), offers a lumpsum financial aid (€ 60,000), training and technical assistance, to support cities, municipalities and groups of municipalities in the development of solid investment plans in efficiency initiatives. energy and renewable energy. The deadline to apply for these funds is October 2, 2020. As of 2021, another three application rounds will follow.

REGISTER via this link!

This webinar is specifically aimed at local entities; cities, municipalities and their groups.
Note that this webinar will be held in Estonian.

AGENDA
11.00 Welcome, introduction, what is EUCF
11.10 Guidelines for applicants
11.40 What is investment concept
11.50 Support for municipalities
12.00 Questions and discussion
12.30 Closing of webinar

More information: EUCF website