Loading Sündmused

Energiaauditi seminaril käsitletakse energiaauditeerimist hoonete ja nende renoveerimise võtmes, tuues näiteid Põhjalast, Rootsist ning Eestist. TTÜ, Rootsi Nordic Energy Audit (NEA) ning teised energeetikaeksperdid ja energiaaudiitorid räägivad auditeerimise metoodika arendamisest ja selle kohaldamisest erinevatele hoonetele. Arutletakse auditeerimise kvaliteedi ning andmeplatvormi teemadel. Läänemeremaade CAMS Platform on seadnud eesmärgiks auditeerimismeetodite ja -standardite võrdlemise ning andmebaasi koostamise. Ettekanded on inglise ja eesti keeles.

 

PÄEVAKAVA

Reede, 13. märts 2020
9:45 Hommikukohv ja -tee

ENERGIAUDITI METOODIKAD HOONETELE
10:00 Seminari teemapüstitus CAMS Platformi ja hoonete energiaauditi eesmärkides, Antti Roose, Tartu Regiooni Energiaagentuur
10:15 Energiaauditi raamistik, olukord ja väljavaated, Prof. Patrik Thollander; Nordic Energy Audit (NEA). Platvormi metodoloogia ja Nordic Energy Audit Database, Prof. Patrik
Thollander and Oscar Spinos, NEA
11:30 Energiaauditi metoodika hoonete renoveerimisel lähtuvalt ringluspõhimõttest, prof Targo Kalamees, TTÜ

12:00 Lõuna TTÜ sööklas (tasutud)

ENERGIAUDITEERIMISE VAHENDID JA PRAKTIKAD
13:00 Energiabilanss ja standardiseerimine, Prof. Patrik Thollander
13:30 Energiatõhususe meetmed hoonetes, Prof. Patrik Thollander
14:00 Näiteid ja õppetunde munitsipaalhoonestu energiaaudititest, Aare Vabamägi, energiaaudiitor (tase 7)
14:30 Energiauditeerimise kvaliteedist, NEA 

Arutelu

 

Seminarile järgneb tehniline külastus renoveeritud ühiselamusse, mis taastavati 2017.

Seminaril osalejatele väljastatakse tunnistus täiendõppe punktidega (TP).

TTÜ auditoorium, kus seminar toimub, teatatakse registreerunutele hiljem.

Palume registreeruda lingil https://forms.gle/eKr6cSUHPmFucW2n7 või e-kirjaga antti.roose@trea.ee