ENPOR

Actions to Mitigate Energy Poverty in the Private Rented Sector

Projekti tegevused:

EL-i liikmesriikide energiaostuvaesus on põhjustatud sellest, et energia muutub kallimaks ning (hoonete) energiatõhususe parandamine on aeganõudev protsess. Mitmed seadused reguleerivad energiaostuvaesust majapidamise/kortermaja piires, kuid energiaostuvaesus üürisektoris (Private rented sector PRS) kasvab. Üürisektor viitab selgelt mitmetele vigadele, mida ei saa seadusega reguleerida, kuid mis on seotud energiatõhususega, nt 1) raske on tuvastada ja määrata, kui palju on üürisektoris energiaostuvaesuses olevaid maju 2) nende majade energiatõhusaks muutmine on raskendatud, kuna puudub info jne.

ENPOR projekt soovib lahendada neid mõlemaid probleeme: muuta energiaostuvaesus nähtavaks ja määratleda, kui palju on abivajajaid. Samuti rakendada energiatõhususe suurendamise toetuskavasid, et probleemi lahendada. See suurendab seaduste tõhusust kohalikul tasandil. Seega on vaja kindlaid tegevusi, mis aitavad leevendada energiaostuvaesust üürisektoris. Selleks on vaja üles leida energiaostuvaesuses olevad üürnikud (ja ka vastavad majaomanikud) ning saada aru nende murest ja tegeleda nende probleemiga.

ENPOR projekt toetab seitsmes liikmesriigis kümne konkreetse üürisektori vajadustele kohandatud eeskirja kohandamist ja rakendamist. Selleks on vaja ENPOR projekti raames süvitsi uurida energiaostuvaesust üürisektoris üle kogu Euroopa Liidu, jälgida probleemi erinevaid tasandeid, toetada vajadustele kohandatud eeskirju ja koostada juhised teiste riikide jaoks.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon läbi Horizon 2020 programmi (leping nr 889385)

Projekti eelarve: 1 999 966 €

Projekti kestus: 1 september 2020-31 august 2023

Projekti eesmärk: Vähendada energiaostuvaesust Euroopa Liidu liikmesriikide seas

Projekti tulemused:

 • Kümne konkreetse üürisektori vajadustele kohandatud eeskirjade kohandamine ja rakendamine;
 • Juhised, kuidas vähendada energiaostuvaesust EL riikide üürisektoris.

 

Projekti partnerid:

 • Climate Alliance (Saksamaa)
 • The university of Manchester (Inglismaa)
 • University of Piraeus research center (Kreeka)
 • Drustvo za oblikovanje odrzivog razvoja (Horvaatia)
 • The Centre for Renewable Energy Sources and Saving (Kreeka)
 • Agenzia nazionale per le nuove tecnologia, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Itaalia)
 • Tartu Regiooni Energiaagentuur (Eesti)
 • Osterreichische energieagentur Austrian Energy Agency (Austria)
 • Stichting Hogeschool Utrecht (Holland)
 • Wuppertal institut fur klima, umwelt, energia GGMBH (Saksamaa)
 • Union internationale de la propriete immobiliere (Belgia)

Projekti koduleht: https://www.enpor.eu/ (inglise keeles)

Liitu ENPOR uudiskirjaga: https://nl-enpor.klimabuendnis.org/enpor-sign-up/

Projekti kontaktisik TREAs: Marek Muiste (marek.muiste@trea.ee)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.