2ISECAP

Institutionalized Integrated Sustainable Energy and Climate Action Plans

Projekti tegevused: 2ISECAP püüab luua institutsioonilise keskkonna tõhusate otsustusprotsesside jaoks. Ühendades loovalt õiguslikku raamistikku ja varasemate plaanide/poliitikate seaduslikku jõudud, energiat ja sotsiaalset võimekust suunal alt ülesse, ettevõtlust ja kogukonna kaasamist. 2ISECAP töötab välja ja rakendab uuenduslikku terviklikku lähenemisviisi kaasava ja integreeritud säästva energia ja kliimameetmete kavandamiseks, milles võetakse arvesse vajalikke institutsionaalseid vahendeid, õigusraamistikku ja kohalikku algatusi. Tähelepanu pööratakse säästvale energiale üleminekule linnade tasandil kasutades selleks Climate City Contracts (kliimalinnade lepingud). Planeerimismeetod suurendab SECAPide nähtavust ja rakendamisvõimet ning arendab valitsuse ja kodanikuühiskonna vahel jätkusuutlike suhteid. 2ICECAP kasutab Living Lab (eluslabori) kontseptsiooni, et innustada ühiskonnaliikmeid kooslooma teadmisi, energiaplaane ja tulevikupoliitikaid. Projekt pakub kogemusõpet kuuele Euroopa omavalitsusel, rakendades 2ISECAP lähenemisviisi oma SECAPi üle vaatamiseks/arendamiseks Living Lab keskkonnas. Projektis osaleb kaheksa EL riiki.

Projekti rahastab Euroopa Liidu programm Horizon 2020.

Projekti eelarve: 1 499 662,5 €
TREA eelarve: 98 500,00 €

Projekti kestus:01.09.2021-31.08.2024 (36 kuud)

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on täita lõhe kohaliku säästva energia planeerimise ja rakendamise vahel, toetades omavalitsuste võimekuse suurendamist ja arendades omavalitsusega digilahendus kaasamaks kodanikuühiskonda energia üleminekusse.

Projekti väljundid:

 • Üle 100 riigiametniku suurendab oma teadmisi institutsiooniliste ja tehnilise pädevuse osas, osaledes integreeritud planeerimises ja juhtimis struktuurides kaasates kodanikuühiskonda kohalikku energia üleminekusse.
 • Riigiasutuste vahel tekib vähemalt 6 institutsionaliseeritud koodtööprojekti ja umbes 30 poliitika eeskirja saab muudetud.
 • Projekti lõpuks on rohkem kui 1300 sidusrühma kaasatud SECAP planeerimisse ja 5500 kodanikku on kaasatud projekti tegevustesse.

Projekti partnerid:

 • Juhtpartner: Business and Project Management S.A. (BRM) (Kreeka);
 • Development Agency of Karditsa (ANKA) (Kreeka);
 • Junta de Castilla y Leon (JCyL) (Hispaania);
 • Universidad de Valladolid (UVA) (Hispaania);
 • Local Energy Agency Pomurje (LEAP) (Sloveenia);
 • Royal University Groningen (RUG) (Holland);
 • Energy Consulting Network APS (ECNET) (Taani);
 • Municipality of Karditsa (KARDITSA) (Kreeka);
 • Municipality of Leon (LEON) (Hispaania);
 • University of Brescia (UNIBIS) (Itaalia);
 • University of Applied Science Western Switzerland (HES-SO) (Šveits);
 • Municipality of Ljutomer (LJUTOMER) (Sloveenia);
 • Municipality Of Padova (CDP) (Itaalia);
 • Tartu Regional Energy Agency (TREA) (Eesti);
 • Tartu City Government (TARTU) (Eesti);
 • Energy Services Advisors (ENSA) (Kreeka).

Projekti koduleht: https://cordis.europa.eu/project/id/101033752 (inglise keeles)

Projekti kontaktisik TREAs: Marek Muiste, marek.muiste@trea.ee

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.