Tarbi energiat arukalt!

Tartu Regiooni Energiaagentuur koos Rõuge vallavalitsuse, Vidzeme ühendpiirkonna ja Aluksne linnavalitsusega viivad selle aasta aprillist kuni järgmise aasta augustini ellu projekti “Energiaarukas kogukond”, mille eesmärk on igapäevase aruka energiakasutuse suurenemine koolis, kogukonnas ja kodumajapidamistes.

Projektist oodatakse kasu saama majapidamisi (korterelamuid, kortereid, erinevaid eramajasid), kes on huvitatud oma koduse energiatarbimise mõõtmisest ja analüüsimisest, et leida võimalusi säästmiseks ja nutikamaks energia kasutamiseks. Kõigi huviliste seast valitakse välja 10 majapidamist, kellega tegeletakse kuni 2018. aasta aprillini. Osalevad majapidamised saavad vajalikud seadmed energiatarbimise monitoorimiseks ning nõustamist energia arukaks tarbimiseks. Projektis osalevate majapidamiste esindajad saavad osaleda tasuta õppereisidel Lätis ja Eestis. Oma soovist projektis osaleda palume anda teada e-posti aadressile energiapark@rauge.ee.

Lisaks toimub projekti jooksul kogukonnale kolm avalikku energiakasutuse koolitust − jälgige jooksvat infot!

Kui teie kodus on juba kasutusel nutikaid lahendusid ja olete nõus neid kogukonnaga jagama, siis võtke samuti ühendust e-posti aadressil energiapark@rauge.ee.