CEESEU

Central and Eastern European Sustainable Energy Union

Projekti tegevused:

Euroopa Liit kutsub üles Kesk- ja Ida-Euroopa riike pingutama ühise eesmärgi nimel: aastaks 2050 o Euroopa süsinikuvaba ühiskond. CEESEU projekti peamine eesmärk on suurendada riigihaldurite võimekust Kesk- ja Ida-Euroopas, et arendada SECAP-e (Sustainable Energy and Climate Action Plans), mis edendaks energiatõhususe suurendamist, jätkusuutlikku energiatarbimist, süsiniku jalajälje vähendamist jne. Need tegevused aitavad Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel täita Euroopa Liidu kliimaeesmärke.

Kesk- ja Ida-Euroopa omavalitsused on SECAP-ide koostamisega jäänud maha oma Lääne-Euroopa kolleegidest. Põhjuseid on mitmeid, nt teadlikkuse puudumine, vähene huvi planeerimisprotsessi vastu, vähesed teadmised antud valdkonnas, puudub juurdepääs ressurssidele. Vaja oleks, et EL-i tasemel toimuks teavitamisstrateegia või protseduurilised muudatused, mis puudutaks konkreetselt Kesk- ja Ida-Euroopa riike. Selleks, et nende probleemidega tegeleda, toimuvad CEESEU projekti raames järgmised tegevused:

 • Luuakse õppematerjalid ja koolitatakse Kesk- ja Ida-Euroopa kohalikke ametnikke SECAP-i arendamise ja rakendamise teemadel, võttes arvesse Kesk- ja Ida-Euroopa kogukondade eripärasid;
 • Juhendatakse Kesk- ja Ida- Euroopa omavalitsusi huvirühmadega suhtlemisel ja kaasamisel;
 • Juhendatakse Kesk- ja Ida- Euroopa omavalitsusi, kuidas finantseerida ja rakendada SECAP-ide tegevusi;
 • Suurendatakse riigihaldurite omavahelist suhtlust nii Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahel kui ka Euroopa Liiduga;
 • Pakutakse juhendamist Euroopa Liidule, kuidas suhelda ja jõuda paremini Kesk- ja Ida-Euroopa riikideni, et aidata neil arendada ja rakendada SECAP-e.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon läbi Horizon 2020 programmi (leping nr 892270)

Projekti eelarve: 1 503 550 €
TREA eelarve: 91 375 €

Projekti kestus: 1.november 2020-31.oktoober 2023

Projekti eesmärk: Kesk- ja Ida-Euroopa riigihaldurite võimekuse suurendamine, et arendada SECAP-e

Projekti tulemused:

CEESEU projekti tulemusena saavutatakse mitmeid pikaajalisi mõjusid:

 • Projekti lõpuks 650 GWh energiasäästu;
 • Vähemalt 645 Kesk- ja Ida-Euroopa riigihaldurite teadmistepagas suureneb;
 • Vähemalt 25 miljonit eurot investeeritakse jätkusuutliku energiatarbimise arendamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks.

Projekti partnerid:

 • Conplusultra GMBH (Austria);
 • Lokalna energetska agentura spodnje podravje zavod za promocijo in pospesevanje trajnostnega energetskega razvoja ptuj (Sloveenia);
 • Vidzemes planosanas regions (Läti);
 • WWF vilag termeszeti alap magyarorszag alapitvany (Ungari);
 • Mazowiecka agencja energetyczna spzoo (Poola);
 • Agentia Locala a Energiei Alba (Rumeenia);
 • Medimurska energetska agencija doo (Horvaatia);
 • Enviros sro (Tšehhi);
 • Climate alliance (Saksamaa).
 
 

Projekti koduleht: https://cordis.europa.eu/project/id/892270, http://ceeseu.ceesen.org/ceeseu/ (inglise keeles)

See koduleht kajastab autori vaateid ja seisukohti. Programmi korraldusasutus ei vastuta selle eest, kuidas antud infot kasutada võidakse.