Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ehitus- ja elamuosakond koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga (TREA) kutsuvad Teid osalema kuuendal elamumajanduse ümarlaual ja arutlema avaliku sektori rolli üle elamumajanduse korraldamisel kahaneva rahvastikuga omavalitsustes.

Ümarlaua eesmärk on jätkata arutelu elamumajanduse korraldamisega seotud teemade üle, informeerida osalejaid teemakohastest õigusaktidest ja toetusmeetmetest. Samuti anda ülevaade valminud juhendmaterjalist väheneva elanikkonnaga piirkondadele ning valminud analüüsist korterelamute rekonstrueerimise meetme kohta.

Palume oma osalemisest või mitteosalemisest teada anda hiljemalt 6. detsembriks 2018 alloleva vormi kaudu või aadressil neeme.karbo@trea.ee.

Ümarlaua ajakava

10.00 – 10.30  Kogunemine, tervituskohv
10.30 – 10.45   Sissejuhatus, teemapüstitus ümarlauale – Regina Michaelis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Martin Kikas, TREA
10.45 – 11.10    Eluruumide avalikes huvides omandamine ja sundvõõrandamine – Triinu Rennu, Maa-Amet
11.10 – 11.30    Elamispindade kohandamise toetus – Tiia Taevere, Sotsiaalministeerium
11.30 − 12.00   Juhendmaterjal elamumajanduse korraldamiseks väheneva elanikkonnaga piirkondades – Martin Kikas, TREA
12.00 – 12.30   Korterelamute rekonstrueerimise meetme senine jaotumine ja ettepanekud meetme arendamiseks – Lauri Lihtmaa, ekspert
12.30 – 13.00   Kohvipaus
13.00 − 14.15    Arutelu: Kas ja kuidas saaks riiklike elamumajanduse meetmete abil toetada elamumajanduse olukorra parandamist väheneva elanikkonnaga piirkondades?
14.15 – 14.30    Kokkuvõte päevast – TREA

 

Registreeruge ümarlauale: