Kodumajapidamiste energiaküsitlus (26.03.2018 seisuga)

Projekti „Energiaarukas kogukond“ käigus selgitatakse välja meie inimeste energiakasutuse harjumused ning leitakse lahendusi, kuidas igapäevast energiakasutust kodumajapidamistes teadlikumaks ning säästlikumaks muuta. Siin on näha jooksvalt esialgseid küsitluse tulemusi.

Kui sa pole veel küsitlust täitnud, siis palun tee seda siin: http://bit.ly/energiakysitlus

Oleme väga tänulikud, et aitate kaasa Eesti ja Läti energiatarbimise uuringutele, mis võimaldab tõsta energiateadlikkust ja panustada energiatõhususe meetmete väljatöötamisse.